logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn

a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
Dart impactSteekeffect/steekinslag; Slagsterkte
dash-dot-dash linestreep-stippellijn
Data wordgegevenswoord
d-block transition metaalOvergangsmetaal uit het D-blok
Debranching enzymeEnzym voor het afsplitsen van zijtakken
DebridementExcisie als het een preparaat is, anders débridement (schoonmaken van wonden, wegsnijden genecrotiseerd weefsel)
Decanted off [T]Afgieten, decanteren, klaren, overgieten
Decay (van potentialen)Verval van de potentiaal
Decaying potentialVervallende potentiaal
Definite solutiondefiniete oplossing van de matrix
DeflectableOmbuigen, declineren, uitknikken
Deflectable control handleBuigbaar bedieningshandvat
Deflection wheeldeflectiewiel
Defoamerontschuimingsmiddel
degenerateDe genetische code is gedegenereerd of redundant, wat betekent dat verschillende codons een zelfde aminozuur kunnen specificeren
deionizedgedeïnoseerd
Delivery catheterIntroductiekatheter
Delivery procedureIntroductieprocedure
Denaturation, temperature-mediateddenaturatie (thermische denaturatie)
Denaturing gradient gel electrophoresisdenaturerende gradiëntgelelektroforese
De-orientationVerstoring van de oriëntatie
DeprotectionOntscherming (ofwel verwijdering beschermende groep)
Desensibilisationdesensibilisatie
Developmentally regulated promoterPromotor die gereguleerd wordt door ontwikkeling
Diaphragm pumpDiafragmapomp
DiazotizationDiazoteren, diazotisering
DichroismDichroïsme
DieAambeeld, gietvorm, matrijs, metalen vorm, steen, treksteen
die sectionmatrijsdeel
Die-cut Stansen
Dielectricdiëlectricum, diëlektrisch
Differential scanning calorimetry Differentiële scanningscalorimetrie
DiffusibleDiffunderend
Diffusion filtered spectrumDiffusie-gewogen spectrum
Digest of DNAHydrolyseproduct van DNA; DNA-brokstuk
DiglymeDiglyme (= ethyl-2-methoxyethylether)
DiluentVerdunningsmiddel
Dimensional stabilitymaatvastheid
Dimerization [T]Dimerisatie
DippingDompelen
DischargeUitstroom
DiscloseUiteenzetten
Discloses (patent x discloses)beschrijft
DisintegrantDisintegrant
Disintegrating agentEmulgator
Dispensing needledoseernaald
Dispersant/dispersing agentDispergeermiddel
Dispersion dispersie, dispergeren
DisplayAfleesvenster / Weergeven
Dithionite [T]Dithioniet
DME Dimethoxyethaan
DMSO dimethylsulphoxideDMSO dimethylsulfoxide
Dosage valveDoseerventiel of doseerklep
Double-copy vectorVector met zich herhalende keten
dowel pindeuvel
down-regulation Rapid development of a refractory or tolerant state consequent upon repeated administration of a pharmacologically or physiologically active substance; often accompanied by an initial decrease in affinity of receptors for the agent and a subsequent diminution in the number of receptors; downregulatie
Draw stenter Spanraam
drenchdose of medicine administered to an animal
Drive coilAandrijfwikkeling
Drive couplingAandrijfkoppelstuk
Drive couplingAandrijfkoppelstuk/aandrijfverloopstuk
Drive screw Parkerschroef
Drive shaftAandrijfas
Drive springAandrijfveer
Drive tubeAandrijfbuis buis voor voortstuwing
DriverDrijfas/drijfwiel
DropwiseDruppelsgewijs
Drug-free individuals Patiënten die geen geneesmiddelen gebruiken
DrumOok: haspel/cilinder
Dry iceDroogijs
Dry powder delivery device Apparaat voor de toediening van droog poeder
Dry strength agentsdroogsterktestoffen
Dry weightDrooggewicht
Dryer canDroogcylinder
Drying agentSiccatief, droogmiddel
Early poly-A signals (DNA)Vroege poly(A) signalen
Earth metalsAardmetalen
e-beam irradiationBestraling met een elektronenstraal
ECL-activeECL-actieve
Economics of productionProductie-economie
Ecotropic packaging cell lineVerpakkingscellijn voor xenotropisch virus
Ecotropic virusxenotropisch virus
EctopicEctopisch
EDCethyleendichloride
EKG (Abbreviation for electrocardiogram)ECG
Electrode arrayElektroderangschikking
Electro-elutionElektro-elutie of elutie en elektrochemie
ElectroporationElektroporatie
ElectrosprayElectrospray-techniek
electuaryelectuarium
ElektroporationElektroporatie
Elevational viewBovenaanzicht
EluentEluens (meerv. Eluentia)
ElutingEluerende, uitspoelende
Elution [T] Elutie, uitspoeling
embodiment uitvoering(svorm)
EmbodimentUitvoering(v.d. uitvinding)
EmbossingGaufreren
EmbossingReliëf
Embossing roll (indeuken)Gaafreerrol
Embossing stamp (indeuken)Gaufreerstempel
Embryo rescue winning + herstel van embryonen
End viewAanzicht vanaf het uiteinde
Engagement surfaceKoppelingsoppervlak
Enteric coatedmaagsapresistent
Enteric coatingMaagsapresistente coating
Envelope detectionDetectie van de omhullende/omhullingskromme
Epifluorescence photomicroscopelichtmicrsocoop voor epifluorescentie
EpinastyEpinastie
Episome Episoom of plasmide
EpitopeEpitoop (of antigene determinant)
Eppendorf repeater pippetter Eppendorf repeteerpipet
EquinePaarden
Essentially anhydrous vrijwel watervrij
Evaporate to dryness Indampen tot droge stof of indampen tot droog
Event conversioneenmalige verandering
Excitation current sense isolation transformerisolatietransformator van de opwekstroomsensor
Excitation voltageopwekspanning
ExogenousExogeen
Expand Expanderen, prolifereren
Expanded (van kunststof)Geëxpandeerd
ExpansionExpansie, proliferatie
Explants Explantaat
Explosive UV irradiationKortdurende bestraling met UV in hoge dosis
ExponentialExponentieel verval
ExtenderToevoegmiddel
extending / running longitudinallyIn de lengte lopend
ExtracorporealExtracorporeel
extruder extruder
ExtruderExtrusievat
ExtruderExtrusiemachine