logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn

a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
FailsafeFaalveilig
FattyVetzuurhoudend
FeedToevoeren
Feed rateToevoersnelheid
FeedstockVoedingsgrondstof
FelineKatachtigen
ferrulebeslagring
Fiber disassembly agentStof voor vezelfragmentatie
Fill indicatorVullingsindicator
Fill-tip sensorVullingskantelsensor
filmfolie
FilmFilm (zeer dunne laag)
Film evaporatorFilmverdamper
Film linefilmbekleding
FiringAanblazen, ontsteking, ontlading
Firing pattern of the neuronsPatroon waarmee de neuronen vuren
Firing the platinum emulsionBakken van de platina emulsie
FissureFissuur
FittingArmatuur
Fitting/fitted (van curven)Beschreven (bijv. door een polynomiaal, een lineaire vgl. etc.)
FlaresVerwijding
Flash chromatographedFlitschromatografie
flexible epoxy layerlaag flexibele epoxy-giethars
Flexural modulusBuigingsmodulus
floorplate (embryonale ontw. czs)bodemplaat
Flow cellDoorstroomcel
Flow cytometryFlow cytometrie
flow cytophotometry,Flow cytometrie
Flow microfluorometry analysisAnalyse met flow microfluorometrie
Flow rateLoopsnelheid (in chromatografiekolommen)
Flow throughDoorvoer
Fluid connectionsVloeistofleidingen
fluid linevloeistofleiding
Fluorescence activated cell sorter analysishet sorteren van geactiveerde cellen met behulp van fluorescentie
FluorinateFluorideren
FluorinatedGefluorineerde
FluorocarbonsFluorkoolwaterstoffen
Fluoroscopic visualisationFluoroscopisch zicht
Fluoroscopic X-rayFluorescentiefotografie
Foam cellsLipofagen
Focal plane (van laser)richtvlak
Formal potentialEffectieve potentiaal
FormateFormiaat
Forming sectionGedeelte voor papiervorming
FormulationSamenstelling; Formulering
Four-necked sulfonation flask Vierhalskolf voor sulfoneren (of sulfonatie)
frame shift (iets in DNA, mutatiedinges)Verschuiving van het skelet
Free induction decay (fid)Vrij inductieverval
Friction fitPassing door wrijving/plaatsing door wrijving
Friction safety clutchfrictieveiligheidskoppeling
Frostline heightHoogte van de stollingslijn
Full wave rectifierdubbelfasegelijkrichter
FunnelToevoertrechter
Fuse (van cellen, zodat een hybridoma ontstaat)Fuseren, celfusie
Fused benzene ringGeanelleerde benzeenring of gecondenseerde benzeenring
Fusing productAnellatieproduct ipv condensatieproduct
GalenicalGalenisch
Gamma counterGammateller
Gas switching accessoryGasschakel
GasketPakking
Gauge 27Binnenwerkse maat 27
Gel strengthGelsterkte
GelationGelvorming
generally conventional extrusion processalgemeen gebruikelijk extrusieproces
Genetic constructsGenetische constructs
Genetic manipulationGenetische modificatie
Gill knifeVinmes / Lancet / scalpel
Glacial acetic acidIJsazijn
Glacial acetic acidIJsazijnzuur
Glassy carbon electrodeElektrode van koolstof op glas
GluconolactoneD-glucono-1,5-lacton (het feitelijke oxidatieproduct van glucose-oxidase)
Gradient elutionGradiëntelutie
Gradient separationGradiëntscheiding
Gradient strengthConcentratieverschillen
granular cellsGranulaire cellen
groundnut oilarachideolie
GuaiacolGuajacol (2-methoxy-fenol)
GuideGeleider
GuidewireGeleidedraad; voerdraad
Half wave potentialHalvegolflengte-potentiaal of halvegolfpotentiaal
Half-wave rectified signalEnkelzijdig gelijkgericht signaal
Half-wave rectifierEenzijdige gelijkrichter
HalogenatedGehalogeneerde
Halomethyl organometallic reagentOrganometallisch halomethylreagens
Hand pressuredruk die door de hand kan worden uitgeoefend
Hand rollerHandcilinder, handrol
HaptensIncomplete antigenen
Hazetroebeling
Head groupKopgroep
HeaderAftakkingsstuk
Heat crimpWarmtekrimp
Heat gunwarmtekanon
Heat labilehitte-labiel
heat mitigating coveringWarmteverzwakkingsbedekking
Heated at refluxVerwarmd onder refluxen
heater coilVerwarmingsspiraal
Heavy weight boardBord(papier) met hoog gewicht
helical coilschroefvormige spiraal
helically coiled wirespiraalsgewijs gewikkelde draad
HemostatAn instrument for arresting hemorrhage by compression of the bleeding vessel. Vaatklem
HeptetHeptet, zevenvoudige piek bij NMR
HeterocycleHeterocyclische groep (= ring met niet alleen koolstofatomen)
high gradient strength (NMR)Groot concentratieverschil
High vacuumHoog vacuüm
High vacuum ovenHoogvacuümoven
High-boilingHoogkokend
High-torque catheter shaftBestand tegen sterke torsie
HoodZuurkast
HookwormMijnworm
Horseradish peroxidasePeroxidase geïsoleerd uit mierikswortel
Hot spotLaten staan of plaatselijke oververhitting
hot tack performancewarmtehechtingsgedrag
HousingOmhulsel
HPA axisVerbinding tussen hypofyse en hypothalamus
HPLC (High Performance Liquid Chromatography)HPLC (Hoge Prestatie Vloeistof Chromatografie)
HugAangedrukt tegen
HumectantGeleermiddel
'hump style temperature''heuvelstijltemperatuur' (duidt op vorm grafiek)
hydraulic ramhydraulische ram
Hydrogen transfer moleculesMoleculen die waterstof afstaan
Hydrogenation catalystKatalysator voor hydrogenatie
HydrogenolysisHydrogenolyse
Hydrophilic phasehydrofiele fase
Hydrophilicityhydrofiele aard
ilariaDraadworm
Iliac bifurcationBifurcatio aortae
Immortal(ised)Geïmmortaliseerd
ImmunogenImmunogeen
Impedance measuring circuitrySchakeling voor impedantiemeting
Including but not limited toWaaronder, maar niet beperkt tot
Incorporated herein by referencewelke hierbij door referentie eraan wordt geacht te zijn ingevoegd
IndentingIndeuking
Indoleacetamide synthaseIndolacetamide-synthase
Inducible promoterInduceerbare promotor
Ink jet printingOpgedrukt via inkjetprinting
Input traitsInput-kenmerken
insertion procedureInsertie-procedure    
insulation jacketIsolatiemantel
Intercellular adhesion molecule (ICAM)Intercellulair adhesiemolecuul (ICAM; speelt rol bij artherosclerose)
Interfacial tensionGrensvlakspanning
InterferentsStorende/interfererende stoffen
Interleaved samplingVerscherfde bemonstering
IntermediateTussenproduct
Intracisternal of subarachnoid cisternae;In de cisterna chyli
IntroducerIntroductiekatheter
IntrogressionIntrogressie
iodinate; iodize; iodatejoderen
Ion-exchange chromatographyIonenuitwisselingschromatografie
Isoparaffinic hydrocarbonIsoparaffinehoudend koolwaterstof
IsoprenoidsIsoprenoïden
IsostereIsosteer (zelfst. nw)
Isotactic pentad/triad ratioVerhouding isotactisch pentade/triade
IsotacticityIsotacticiteit