logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn

a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
PackingPakking
PadStrook
Pad (carbon pad)Koolstofcontactvlak
PaddleSchoep
Paper webPapierbaan
ParaffinicParaffinehoudend
paralogParaloog
ParatopeParatoop: deel van de antistof die zich bindt aan de epitoop of antigene determinant of antigeenbindingsplaats
Parent compoundHoofdverbinding
Particulategegranuleerd
Partionened betweenVerdeeld over
PartitionVerdelen (over organische/anorganische fase)
passageKanaal; passage
Patch clampVerbindingsklem; Voor meten membraanpotentialen
Patency rateopenheid van een buisvormige structuur in het lichaam
Patent familyOctrooifamilie
Patents and patent families claiming priority therefrom may be well-suited for combination with braided stent designsHouders van octrooien en octrooifamilies waarvan de prioriteit wordt ingeroepen, kunnen goed geschikt zijn voor combinatie met gevlochten stent-ontwerpen
Patents being only exemplary, not limitingOctrooien zijn slechts als voorbeeld bedoeld zonder te beperken
PathwayGeleidingsbaan
PawlPal, anker
PBS phosphate-buffered salineFosfaatgebufferde zoutoplossing
PCRPolymerase chain reaction of polymerase kettingreactie
PDGF = platelet derived growth factors a factor in platelets that is mitogenic for cells at the site of a wound, e.g., causing endothelial proliferation.
Peel strengthPelsterkte
Pendent: Attached in a pendent manner (C-rings)Verbonden door één gemeenschappelijk C-atoom
PendingVerbonden door één gemeenschappelijk C-atoom
Pentad isotacticityA  polymer in which all the repeating units have the same stereochemical configuration
Perchloric acidPerchloorzuur
PerdeuteratedGedeutereerd
Performance (van planten)Productie-eigenschappen
Periodontal diseaseParodontale aandoening
Permanent magnetspermanente magneten
Phosphatidyl cholinefosfatidyl choline
PhosphoniumFosfonium
Phosphryl cholinefosforylcholine
Photo-activeFotoactief
photomultiplier tubeFotomultiplicatorbuis
Phytohemagglutinin (PHA)Fytohemaglutinine
Phytolfytol
Pick and place mechanismPak-en-plaatsmechanisme
Pickup feltabsorptievilt
Picogram pgPicogram pg
PitchHars pek
Pivotally connectedScharnierend verbonden
placed. Passed.opvoeren
PlasticizerWeekmaker
Plate shakerMicrotiterplaatschudder
PlugPijpstop, smeerprop, eindsnijder,
Plug (soort chrom. kolom) Korte plug, korte kolom, prop
Plug connectorContactstop
pocketsuitsparingen
Polyhydric alcoholPolyhydrisch alcohol
Polymer conjugates of steroidsdoor middel van conjugatie gepolymeriseerde steroïden
PolynomialPolynoom, veelterm
polyurethane resinpolyurethane (giet)hars
PorcineVarkens
PorosityPoreusheid, porositeit
positive displacement pumppomp met positieve druk
Potential (van een elektrode, potentiaal?)Potentiaal, elektrisch vermogen
PotentiometryPotentiometrie
PotentiostatPotentiostaat
Power compensationVermogenscompensatie
Precursorvoorloper
Preferred embodimentGeschikte uitvoering
Preparationbereiding
Present inventionOnderhavige uitvinding
Press nipperspartij
Press rollPerswals (of persrol)
Press sectionPersgedeelte
Press shoesPersschoenen
Pressure equalizing dropping funnelDruppeltrechter met drukvereffening
Pressure springAandrukveer
PressurizedGepressuriseerd
prickle cells (voetzoolepitheel)Stekelcellen
PrimeVoorbehandelen
printing of the mixture with tighter resolutionBedrukken van het mengsel met een nauwere resolutie
Printing flow characteristicsstroomeigenschappen voor het afdrukken
Prior art documenttot de “stand-der-techniek” [prior art] behorende document
ProbeProbe
Process, methodVertalen met werkwijze
Prodrugprodrug
Production economicsRentabiliteit van de productie
Progenitorprecursor
Progenitor (cells)Progenitorcellen (stamcellen)
Promoter functionalVoor functie afhankelijk van promotor
ProngsDraaduitsteeksels waarmee filtermembraan wordt bevestigd aan wand appendage/ostium
Proopiomelanocortin (PMOC) Proopiomelanocortine (PMOC)
propagationVerlenging
PropellantDrijfgas
Prophylaxispreventieve behandeling
Prosthetic materialsProthesematerialen
Protic solventOplosmiddel dat protonen afstaat
Proton-sweep widthProtonafbuigbreedte
Provide (invention provides)Uitvinding heeft betrekking op
ProvirusProvirus
Proximal fitting (onderdeel katheter)Proximale armatuur
PuckeredGevouwen
Puddle (verb)Puddelen
Puller wireTrekdraad
pulmonary arterylongslagader
PulpPulp
Pulp industry (and paper-)Pulp, houtpap
PulseSchudden
Pulsedgepulsd
punch biopsyStansbiopsie
Punch channelsstanskanalen
Punch membersStansonderdelen, stanselementen
PuncturePunctuur
Puncture resistanceSteekweerstand
PurgeDoorspuiten
Purge/fill cyclePurge/fill cyclus
Purified waterGezuiverd water (kluwer polytech)
pyrogenicpyrogeen
PyrrolidonePyrrolidon
Quadrature oscillatorKwadratuuroscillator
QuaternaryQuaternaire verbinding (zelfst. nw)
QuaternizedGekwaterniseerd
QuenchAfblussen
Quench labelingLabelling dmv scintigrafie
QuicklimeOngebluste kalk (CaO)
Radio frequency energyHoogfrequentie energie (radiofrequentie -)
Radio frequency generatorHoogfrequentie generator
Radiopaqueradio-opaak
Rail car hoppervulinrichting voor goederen verplaatsbare vulinrichting
Raney-nickelraney-nikkel (met kleine letter r)
Range resistorVariabele weerstand
RatchetBorgvertanding/ratelaar; ratel/pal
RatiometricRatiometrisch
Reactance <elektronica>Reactantie
ReadoutAflezing
ReadthroughIn molecular biology, transcription of a nucleic acid sequence beyond its normal termination sequence. Aflezen / Aflezing
Reagent cellTe onderzoeken cel
Rearranged provirusProvirus met gewijzigde sequentie
Recalcitrant to <modificatie met Agrobacterium>Resistent
Recording deviceRegistratie-instrument
Recovering (cells)Isoleren van cellen
RecoveryTerugvorming; isoleren
RecoveryIsolatie of winning (van een stof uit een reactiemengsel)
RectifyOok: gelijkrichten
Redirectrichting veranderen
Redox mediatorRedoxmediator
Referential ExampleVergelijkingsvoorbeeld
Relaxation (bij ligandbinding ), context: relaxation or diffusionRelaxatie
Releasably securingAfkoppelbaar bevestigen
Release (field release, commercial release)Vrijgifte in het veld, op de markt
Release leverloskoppelhefboom
Release linersOntkoppelingsvoering
release slider controlschuifregeleenheid
Release wireLoskoppeldraad
Relief lineOntlastingslijn
Repeater pippetterepeteerpipet
Reporter geneReporter-gen
Residual moistureRestwater
Residual saltsZoutresiduën
Resin binderBindmiddel voor/bestaande uit hars
ResolutionRacemaatscheiding
Resorcinol monomethyl etherResorcinolmonomethylether
Respiratory syncitial virusrespiratoir syncytieel virus
Restriction fragment length polymorphism analysisAnalyse van de lengte van het polymorfe restrictiefragment
Restriction mappingRestrictiemapping (in fragmenten geknipt door middel van specifieke enzymen)
Restriction siteRestrictieplaats (van 'knipenzymen')
RetainKeren, opsluiten, tegenhouden, vasthouden
Retort applications (plastic)Destillatietoepassingen
Reverse phaseTegenfase
RheologyReologie, stromingsleer
Rib (of spine, worden door elkaar gebruikt)Rib of kern
Ribbon blenderReepmengkraan
Rise timeOplooptijd
Roguing (van planten)remove inferior or defective plants/seedlings from a crop / uitwieden inferieure of zieke planten of zaailingen uit een gewas
Roll milledIn een wals gemalen
roller bottleCylindrische fles
Root mean squareKwadratisch gemiddelde
rotable leaf springdraaibare veerklem
Rotary evaporatorRotatieverdamper
Round-bottom flaskRondkolf
Run Serie