logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn

a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
saline solutionfysiologische zoutoplossing
Samplebemonsteren
Sample chamberMonsterkamer
Sample takingMonsterafname
Sampling sequencesbemonsteringsfrequentie
Sandwiched between two layersIngebed tussen twee lagen
SaponifiedVerzeept
Scale barStaafje met maatverdeling
Scale-upOpschaling
Scaloppeduitgeschulpte
Scanning calorymetryScanningcaloriemetrie
SCIDErnstige gecombineerde immunodeficiëntie
ScopeReikwijdte (van deskundige medische beoordeling; bestek (van onderhavige uitvinding)
ScoreInkerven
Screen printing Rasterdruk
Sealably attachedAfdichtbaar bevestigd
SecantSnijlijn
SenescenceSenescentie
Sensing chemistrySensing chemie
Sensing layerRegistratielaag
Sensor readerSensorafleesinstrument
SequestrationMaskering
ShakerSchudder
Shape memoryVormgeheugen
sheathomhulsel
Sheeting materialVerpakkingsmateriaal
shield (structuur embryonale ontw. vis)Schild
Shore hardnessAnkeringshardheid
Short hairpin RNA (shRNA)Kort haarspeld RNA (shRNA)
ShortingKortsluiting
shrink tubekrimpbuis, krimpkous
shunt conductanceParallelconductantie
ShutdownStopzetting (fabricageproces)
Side fillingVulling van opzij
Signal conditioning circuitrycircuit/bedrading voor signaalmeting
Silent mutationStille mutatie
Silicic acidKiezelzuur
Silk screeningAfschermen met zijde
Single path heat disinfection methods with recirculationWarmtesterilisatietechnieken met recirculatie
Single path once-through heat disinfection methodWarmtesterilisatiemethode met enkelvoudige doorvoer
single strand conformational polymorphism screening assaybevestigende polymorfietest voor enkelstrengs DNA
Single-cell resolutionOnderscheid tussen afzonderlijke cellen
Single-phasebestaande uit één fase, met een fase
SinterSinteren, samenbakken, samenkoeken
SizesGlansmiddelen of afwerking (ook: stijfsel)
skin effectskin effect (verschijnsel waarbij - bij hoge frequenties – stroom naar de oppervlakte / buitenkant van een geleider gaat)
SleeveMof
sleeve(krimp)kous; Mof
Slider elementSchuifelement, schuifonderdeel
SlittingInsnijden, splijten
SlurrySuspensie
Snap ringklikring
SolderingVerbinding
SolderingSolderen; verbinding
Solubilisationsolubilisatie
SolubiliseOplosbaar maken
Solubilisedoplosbaar gemaakt
Solubilizing agentsStoffen die de oplosbaarheid bevorderen
solution retarding agentVertragingsmiddel voor oplossing
SolvateSolvaat (vorming solvaat is solvatatie)
SolventOplosmiddel
SonicatedGesoniceerd
Sorbent materialAbsorptiemiddel
Sorting in a fluorescence-activated cell sorterSorteren van cellen met behulp van fluorescentie
Soya fosfatidyl choline soja-lecithine
SpacerPasring
Spacer groupspacer
Spacer layerAfstandslaag OK
Spacing pulsepauzepuls
Spacing waveRustgolf
Specific activitySpecifieke activiteit
SpectatorSpectator (soort katalyserende groep)
Spectator functionalityFunctionaliteit van de katalyserende groep
Sphyngomyleinsfingomyeline
Spiking patternsnaaldpatroon
Spin castingRotatiegieten
Spin coatingRotatiebedekking
SpineKern
Spin-echo delaySpinechovertraging
SpinningRoteren/rotatie
Splicingsplicing
SplicingSplicing (in de context van DNA)
split-thickness graftTransplantaat van een deel van de huid
Spotting work stationvullingswerkstation
SprayingVernevelen
springveer
Spring coilveerwinding
Spring loadedbelast via veerbelasting
Spring metalsVeermetaal / elastisch metaal
Spring tempered steelVerhard staal
Squalenesqualene
Staggered spacing (of electrodes)Zigzag
StagingBepalingen
Starting materialUitgangsmateriaal
Steady-state amperometryLaten staan
Steady-state component (van signaal)Stabiele component
StemSteel
StencillingSjabloneren
Stenter clips (ook tenter clips)Spanklemmen
stenter ovenOven met spanraam
Steric hinderingSterische hindering
Stiffening sleeveVerstevigingsmof
StirrerRoerstaaf
Stock solutionStokoplossing
Stopcock (three-way)Driewegafsluitkraan
Strain hardening elongational viscosityelongatieviscositeit die vervormingsbestendigheid verleent; Spanningsharding elongatieviscositeit
Strength plyVerstevigende laag
StressBelasting
StretchUitrekken, opspannen, oprekken,
Stretch ratio (ook: stretching ratio)Rekverhouding
Striping along a row or column of aligned and/or adjacent electrodesFrijnen, strepen trekken langs een rij of kolom van uitgelijnde en/of naast elkaar gelegen elektroden
Stylet tipAfgeschuind uiteinde
Substances which are compatible with body tissuesStoffen die door lichaamsweefsels worden verdragen
SubstituentSubstituterende groep/substituent
Subunitsubunit-vaccin
Succinic acidEthylenedicarboxylzuur; barnsteenzuur
SuccinylSuccinyl
Suction pickup rollOpneemrol door zuiging (die water opneemt)
Sulphate (ww)sulfateren
Supranuclear palsy Supranucleaire verlamming
SurfactantOppervlak-actieve  stof, capillair actieve stof
Surfactant layerOppervlak-actieve stof
Surge vesselDrukstabilistatievat
Sustained releaseVertraagde afgifte
SuturelessZonder hechtdraad
SyngeneicGenetisch identiek
Synthetic dry strengthSynthetische droogsterkte
SyringeInjectiespuit
Syringe pumpSpuitpomp
Syringe-to-syringe mixingdoor overbrenging vanuit de ene injectiespuit naar de andere
Systemic <> local (immuunreactie)systemisch <> lokaal
T2 filtered spin-lock timeT2-gewogen rotatievertragingstijd
T2-filtered spectrofotometryT2-gewogen spectrofotometrie
TabTreklipje, uitsteeksel
Take up rollOpwikkelrol
Target biomoleculesBiologische doelmoleculen
Targetingmet specificiteit voor
Tear resistanceScheurvastheid
Tear strengthScheurweerstand, scheurvastheid
Tear susceptible linesscheurgevoelige lijnen
Tear tapeScheurstrip / scheurlint
Temperature-mediatedthermisch …
TensileTrekvastheid
Tensile strengthTreksterkte; Trekvastheid
Terminal Eindaansluitpunt
terminalsaansluitingspunten
terminationafsluiter
Termination region (van DNA)Terminatorgebied (gevonden: terminatorzijde, terminatorsequentie)
Tether(anchor en tether) tuier (touw/ketting) anker en ankerketting/draad
Tether (en anchor)Aansnoeren/bevestigingskabel
Tetrafluorethylene (PTFE)tetrafluorethyleen (PTFE)
TGF = transforming growth factorTransformerende groeifactoren?
The present invention contemplates various stereoisomers and mixtures thereof.Verschillende stereo-isomeren en mengsels daarvan worden geacht binnen het bestek van de onderhavige uitvinding te vallen.
thermal-setthermohardend
thermistertemperatuurgevoelige weerstand
thickened slump verdikking
Thioctic acidThiocarbonzuur
ThreadedVan schroefdraad voorzien
Three-way adapterDriewegkraan
Tip fillingVulling van bovenaf
TMBEtert-butylmethylether
to cureuitharden
to enhance heat fusion bondingbeter samensmelten van materialen bij verhitting
Toxin of E.coliE.coli toxine
Toxoidtoxoïde
Track-etchedIn rechte lijnen geëtst
TransduceTransduceren; Omvormen
TransductionTransductie
TransfectionTransfectie
Transfection, to transfecttransfectie
transient component  (van signaal)Overgangscomponent
Transition metal compoundverbindingen met overgangsmetalen
Transition temperatureomslagtemperatuur
Translate (van een trekdraad)Parallel verschuiven
TransmittanceLichtdoorlaatbaarheid (als het om optische eigenschappen gaat)
TriflicTrifluormethaansulfonzuur
Triflic anhydride; Trifluoromethanesulfonic acid anhydrideTrifluormethaansulfonzuuranhydride
Triparentaltriparentaal
TriturateTritureren (= fijn malen of stampen)
TroponinTroponine
Tubular climbing film evaporatorBuisvormige stijgende filmverdamper
TuftsinTuftsine
TumorigenicCapable of forming or tending to form tumors
tumorigenicTumorigeen
TurnOmwenteling
Twin screwdubbelschroef
uhle boxZuigbak
Umbrella-foldedIngeklapt
Undercutondersnijden
Unilamellaruni-lamellaire
union fittingverbindingshulpstuk
Unit activity van het enzymUitgedrukt in eenheden per milligram poeder
Unit stepeenheidsstap
UpregulateHet veroorzaken van een toename van het aantal receptoren en van de affiniteit van deze receptoren; opregulatie
upright postpen
UreaUreum
VACM vascular adhesion moleculeVACM Vasculair adhesiemolecuul (speelt rol bij artherosclerose)
Vacuum manifoldVacuüm spruitstuk
vaginae vasorum,sheaths of vessels;fibrous envelopes ensheathing the arteries with their accompanying veins and sometimes nerves as well.
Valence-allowed position Toegestane valentiepositie
VaneVin (van een roerder)
Variable region Het variabele domein (van een antistof)
vasculitic neuropathyvasculaire neuropathie
Vector constructVectorconstruct
VehicleVehiculum, of vector
Vehicle (van een geneesmiddel)Drager
Venous puncture/venipunctureVeneuze punctuur
Vent holeOnluchtingsgat
Ventricular end diastolic pressureDe ventrikeldruk aan het eind van de diastole
Vertical positionerInstelapparaat voor de juiste hoogte
VesicleVesicle
VialFlesje
Viral coat proteinsmanteleiwitten van een virus
viscousviskeus
Visinal diketonesGeadsorbeerde diketonen
VoiceUtter with resonance of the vocal cords (b, d, v, g, z)
Voiced speech segmentVoiced spraaksegment
Void voume (ivm porositeit)Volume lege ruimte of totaal porievolume
Voltage clampSpanningsklem
VoltammetryVoltmeting
volumetric flow ratevolumetrische stroomsnelheid
Volunteeronbedoeld verspreide zaden/planten
Vortex mixedDoor werveling gemengd
V-shaped notchV-vormige inkeping