logo Taalvlinder

Geneesmiddelen

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  d  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  z
ACE inhibitor ACE-remmer
acriflavine acriflavine (antiseptisch middel)
adrenolytic adrenolyticum (middel dat adrenaline bevat)
adstringent adstringentium (middel dat een beschermende laag op huid of slijmvlies aanbrengt)
AIDS inhibitor aidsremmer
aloe aloë(sap)/aloëbitter/aloïne
alterative alteratief middel (voor het herstel van normale lichaamsprocessen)
amlodipine idem (calciumantagonist)
amphetamine amfetamine/wekamine
anabolics/anabolic steroids anabolen/anabole steroïden
an(a)esthetic (drug) anestheticum/pijnverdovend middel/verdovingsmiddel/pijnstiller
analeptic analepticum (versterkend middel)
analgesic analgeticum/pijnstiller
angiogenesis inhibitor angiogeneseremmer
angioneurotic angioneuroticum (inwerkend op de zenuwtjes van de bloedvaten)
angiostatin angiostatine (angiogeneseremmer)
anodyne pijnstiller/pijnstillend middel
antacid antacidum/geneesmiddel tegen maagzuur/zuurbinder
antagonist idem (tegenwerkend middel)
antemiticum antemeticum/anti-emeticum/antibraakmiddel (middel tegen braken)
anthelmint(h)ic anthelminthicum/wormmiddel/wormdrijvend middel
antiacid anti-acidum (middel dat zuur tegengaat )
anti-anxiety medication/meds angstremmer(s)
antiarrhythmic anti-aritmicum (geneesmiddel dat hartritmestoornis tegengaat)
antiasthmatic anti-asthmaticum/astmamedicijn (middel tegen aamborstigheid)
antibiotic(s) antibioticum/antibiotica (middel dat bacteriën doodt )
anticholesterol drug(s) cholesterolverlager(s)
anticholinergic anticholinergicum/parasympaticolyticum (onderdrukt werking van weefselhormoon)
anticoagulant anticoagulans/antistollingsmiddel (stof die de bloedstolling vertraagt of belet)
anticoagulantia antistollingsmiddelen
anticonceptivum idem/voorbehoedsmiddel
anticonvulsant anticonvulsivum (middel tegen stuipen )
antidepressant antidepressivum (middel tegen ziekelijke neerslachtigheid)
antidepressiva (idem) middelen tegen depressies
antidiabetic antidiabeticum (geneesmiddel dat suikerziekte tegengaat )
antidiarrhetic stopmiddel/antidiarrhoicum
antidiarrhoicum stopmiddel/antidiarrhoicum (middel tegen diarree)
antidote antidotum/tegengif
antidotum tegengif
antiemetic antemeticum/anti-emeticum/antibraakmiddel (middel tegen braken)
anti-emetica anti-ematica/middelen tegen braken/antibraakmiddelen
antiepileptic antepilepticum (geneesmiddel tegen vallende ziekte )
anti-epileptica antepileptica/middelen tegen epilepsie (vallende ziekte)
antiexudative anti-exsudatief (middel tegen ontstekingsvocht )
antifibrinolytic antifibrinolyticum (middel tegen oplossing van vezelstof)
antihistamine antihistaminicum/antihistamine (stof die de werking van histamine vermindert)
antihypertensiva middelen tegen hypertensie/bloeddrukverlagers
antihypertensive antihypertensivum/bloeddrukverlager
anti-infective drug anti-infecticum
anti-inflammatory drug anti-inflammatoir middel/anti-infecticum
antimitotic antimitoticum (middel dat de celdeling verhindert of vertraagt )
antimonial antimoniumpreparaat
antimycotic antimycoticum (middel tegen schimmelziekte)
antimycotica idem/middellen tegen schimmels
antiphlogistic antiflogisticum/onstekingsremmer/ontstekingswerend middel
antipruritica middelen tegen jeuk
antipsychotic (drug) antipsychoticum (geneesmiddel dat zinsbedrog vermindert)
antipyretic antipyreticum/koortsmiddel/koortswerend middel
antipyretica middelen die koorts dempen
antirheumatic(um) antireumaticum
antireumatica idem
antiscorbutic middel tegen scheurbuik
antiseptic antisepticum (ontsmettingsmiddel)
antiserum idem
antispasmodic antispasmodicum (middel dat kramp bedaart )
antitoxin antitoxine (middel dat gifstof onschadelijk maakt)
antitrombatic drug antitromboticum (middel dat trombose voorkomt)
antitussiva idem (hoestprikkelremmende stoffen)
antitussive antitussivum/hoestmiddel/hoestdrank
antivenene tegengif (tegen slangenbeten)/slangenpoeder
anxiolytic anxiolyticum (geneesmiddel dat angst en onrust vermindert )
arsphenamine salvarsan (oud geneesmiddel tegen syfilis)
aspirin aspirine
asthma medication astmamedicijn(en)
astringent samentrekkend middel/styptisch, bloedstelpend, adstringerend middel
ataractic kalmeringsmiddel/tranquilizer/sedativum
aureomycin aureamycine (antibioticum)
bactericide bactericide (bacteriëndodend middel)
bacteriostatic bacteriostaticum (stof die de toename van bacteriën belemmert)
barb zie barbiturate
barbitone/barbital (AE) slaapmiddel
barbiturate barbituraat (als slaapmiddel/drug)
benzodiazepine (mv benzodiazepinen) (verz.naam voor medicijnen met kalmerende eigenschappen)
beta agonist bèta-agonist/bèta-sympathicomimeticum (mv bèta-sympathicomimetica)
betablocker bètablokker/bètablokkeerder (geneesmiddel dat de bloeddruk regelt)
bèta-mimeticum bètamimeticum (stimuleert bèta-gedeelte van het onwillekeurig zenuwstelsel)
biotin biotine
blood thinner bloedverdunner
bolus grote ronde pil; zie bolus injection
bolus injection snelle inspuiting van een stof in één keer
botanical drug plantaardig geneesmiddel
bougie bougie/dilatator; zetpil
bug juice (slang) antibiotica
calcitonin calcitonine
calcium antagonist calciumantagonist/calciumblokker
calcium blocker calciumblokker/calciumantagonist
calefacient verwarmend middel/warmteproducerende stof
capsule capsule
carbolic solution fenoloplossing
carbonic acid anhydrase inhibitor koolzuuranhydraseremmer
carcinogen (het) carcinogeen
cardiaca (L.) middelen met een effect op het hart
carminative windverdrijvend middel/carminant/carminativum
cascara sagrada cascara/Spaanse bast (vroeger gebruikt als laxeermiddel)
castor oil ricinusolie/wonderolie/castorolie (purgeermiddel)
cataplasm cataplasma/brijomslag/pap/betmiddel
chemotherapeutic chemotherapeuticum (scheikundig bereide stof tegen ziekteverwekkers)
chemotherapeutics chemotherapeutica
chemotherapeutic(al) chemotherapeuticum
chloramphenicol chlooramphenicol (antibioticum)
chloroquine idem (gebruikt tegen malaria)
choleretic cholereticum (stof die de galvorming bevordert)
cholesterol-lowering medication/drug cholesterolverlager
cholesterol reducer cholesterolverlager
cholesterol reducing medication/drug cholesterolverlager
cholesterol synthesis inhibitor cholesterolsyntheseremmer
cinchona wine kinawijn (kinine)
class three drugs verslavende middelen
CNS depressant stof die het centrale zenuwstelsel remt
coated tablet dragee
colchicum gedroogde zaden/knollen van Colchicum
contraceptive (device) voorbehoedsmiddel/ contraceptivum/ contraceptiemiddel
controlled drugs (ook class three drugs) verslavende middelen; verdovende middelen; opiumwetmiddelen
corn salve likdoornzalf
corroborant (vero.) tonicum/versterkend, tonisch middel
cough mixture/medicine/syrup/suppressant hoestdrank/hoestmiddel
cough syrup hoestsiroop
cowpox koepokstof (vaccin)
cream crème (emulsie/(koel)zalf)
cure (zn) (genees)middel/medicament/remedie
cytostatic cytostaticum (geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt)
dapsone idem (geneesmiddel tegen melaatsheid/dermatitis)
decongestant decongestivum (middel dat zwelling vermindert )
decongestiva idem (middelen met een ontzwellend effect)
demulcent demulcens (middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken )
desinfectant desinfectans/ziektekiemdodend middel
detergent detergens (geneesmiddel dat zuivert)
detergentia middelen die reinigen of zuiveren
diaphoretic (zn) zweetdrijvend middel
digestive (zn) digestief
digitalis idem (geneesmiddel voor hartziekten)
digitalis preparation digitalispreparaat
digoxin digoxine
dilator/dilater/dilatator dilatatorium/verwijdend medicijn
diluent bloedverdunnend middel/bloedverdunner
disinfectant desinfectans (ziektekiemdodend middel )
distilled oil etherische olie
diuretic (pill) plaspil/diureticum (urinedrijvend middel)
doping stimulerende (genees)middelen
draught drankje/medicijn
emetic braakmiddel/emeticum (mv: emetica)
emetine emetine (braakmiddel)
emmenagogue menstruatieopwekkend/bespoedigend middel
emollient emolliens (middel om huid, slijmvliezen enz. weker te maken)
emollientia middelen die de slijmvliezen verzachten; hoesten dus minder pijnlijk
endostatin endostatine (gebruikt bij kanker)
ephedrine efedrine/(alkaloïde/stimulerend middel)
epi (epinephrine) adrenaline/epinefrine
epinephrine adrenaline/epinefrine
epispastic blaartrekkend middel/trekpleister
Epsom salts epsomzout/bitterzout
etomidate etomidaat
euthanaticum idem
excitor opwekkend/stimulerend middel
expectorant expectorans (slijmoplossend/slijmafdrijvend (genees)middel)
expectorantia middelen die hoesten vergemakkelijken door slijm minder taai te maken
expellant uitdrijvend/afdrijvend middel
eye cream/ointment/salve oogzalf
febrifuge koortsverdrijvend middel/koortswerend middel/koortsmiddel
fertitlity pill vruchtbaarheidspil
FFP (fresh frozen plasma) vers ingevroren plasma/FFP
fish oil visolie/(walvis)traan
fizzy (AE) bruistablet
fresh frozen plasma vers ingevroren plasma/FFP
fungicide fungicidum (stof die schimmels doodt)
gelatin capsule gelatinecapsule
germicide germicide (kiemdodende stof)
gripe-water carminatief/windverdrijvend drankje (i.h.b. voor baby’s)
growth hormone groeihormoon
H2-receptorantagonist H2-blokker
haematic bloedvorming bevorderend middel
halothane halothane (inademingsmiddel)
health salts laxeerzout/mild laxeermiddel
heart medication hartmiddel(len)
henbane bilzekruid(extract)
heparin heparine (werkt bloedverdunnnend)
hexane hexaan (organisch oplosmiddel)
HIV inhibitor HIV-remmer
home remedies huismiddeltjes
hydrocodon(e) hydrocodon
hyoscyamine hyoscyamine (kalmerend middel)
hypnotic hypnoticum/slaapmiddel
ichthyol ichtyol (dikke, bruine olie, onwelriekend)
immunosuppressant immunosuppressivum/afweeronderdrukker
influenza vaccine griepvaccin
...inhibitor idem/...remmer
insulin insuline
interferon idem (geneesmiddel, ook een soort eiwit)
ionotrope medication ionotrope medicatie
iron drops staaltinctuur
IV lactated ringers ringer-oplossing (zoutoplossing, intraveneus toegediend)
Jesuit powder jezuïetenpoeder (oude naam van kinine)
keratolytic keratolyticum (verwekend middel)
keratolytica idem (middelen die de hoornlaag van de huid verweken)
laxative laxativum/laxeermiddel/purgeermiddel/laxatief/laxans
L-Dopa L-dopa/LevoDopa (geneesmiddel voor ziekte van Parkinson)
lenitive verzachtend middel/verzachtingsmiddel/palliativum
Levo-Dopa idem (geneesmiddel voor ziekte van Parkinson)
lidocaine lidocaïne
liniment wrijfmiddel
liquid paraffin paraffine-olie
lozenge hoesttablet
lubricant glijmiddel/glijpasta
medicament medicament/medicijn
medicinal (zn) geneesmiddel/medicijn
medicinal oil paraffine-olie
menthol cough syrup peppermuntstroop
mercurial (medicine) kwikmiddel
mercurials/mercurial salts mercurialiën/kwikmiddelen
monocomponent monocomponent (geneesmiddel zonder nevenbestanddelen)
morning afer pill morning-afterpil
morphine morfine (krachtig pijnstillend middel gemaakt uit opium)
morphinomimetic morfinomimeticum (stof die als morfine werkt)
moxa bijvoetwol (middel tegen jicht)
mucolytic mucolyticum (slijmoplossend middel)
muscle relaxant musculair relaxans (spierverslapper/middel dat de spieren ontspant)
muscular relaxant musculair relaxans (spierverslapper/middel dat de spieren ontspant)
mydriatic mydriaticum/pupilverwijder
mydriatic drug pupilverwijder/pupilverwijdend middel
narcotic narcoticum/verdovend middel/slaapmiddel
nasal spray neusspray
nervine zenuwmiddel/(i.h.b.) zenuwstiller
neuroleptic neurolepticum (middel gebruikt bij geestesziekte)
nicotine patch nicotinepleister
nitrates nitraten (medicijnen die met name de vaten verwijden)
nitro tablet nitrobaat
non-steroidal anti-inflammatory drugs niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen;
NSAID-middelen; NSAID's; (officieel prostaglandinesynthetaseremmers)
novocain novocaïne/procaïne hydrochloride (narcoticum)
NSAID’s niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (zie non-steroidal anti-inflammatory drugs)
OC (oral contraceptive) antieconceptiepil/de pil
odontalgic tandpijnmiddel
ointment zalf(je)
oncolytic oncolyticum (middel dat de groei van gezwellen remt) (mv: oncolytica)
ophthalmic ointment oogzalf
opiate (niet opioid) opiaat (opiumbevattend geneesmiddel); slaapmiddel
oral contraceptive antieconceptiepil/de pil
OTC drugs (over the counter) zelfzorgmiddelen (zonder recept verkrijgbaar)
over the counter drugs zelfzorgmiddelen (zonder recept verkrijgbaar)
ovicide eierdodend middel
oxycodon(e) oxycodon
pain medicine pijnstiller(s)
painkiller pijnstiller
pain reliever pijnstiller
palliative pijnstiller
panacea panacee (‘geneesmiddel tegen alle kwalen’/wondermiddel)
pantothenic acid pantotheenzuur
paraldehyde paraldehyde (vnl. slaapmiddel)
parasympathomimetic parasympathicomimeticum (bootst werking van autonoom zenuwstelsel na)
pastille pastille/hoesttablet
patent medicine geneesmiddel met merknaam
pearl kleine capsule met geneesmiddel
pectoral syrup borstsiroop/thoracale siroop
pellet pil/tablet
penicillin penicilline
peroxide waterstofperoxide
pessary pessarium/vrouwenring
petrolatum paraffineolie/paraffinum liquidum
PGSI zie prostaglandin synthetase inhibitor
pharmaca farmaca/geneesmiddelen
pharmacon farmacon/geneesmiddel
phenol solution fenoloplossing
physic medicijn/geneesmiddel
placebo placebo/neppil (geneesmiddel zonder werking)
plasma expander plasma-expander (middel dat druk van bloed op omliggend weefsel verhoogt)
platelet inhibitor plaatjesremmer (middel dat het samenklonteren van de bloedplaatjes beïnvloedt)
podophyllin podofylline (poeder uit de wortels van de Podophyllum peltatum)
polio vaccine poliovaccin
pop rocks bruistabletten
powder poeder
prednisone prednison
premed(ication) preanesthesie/premedicatie (geneesmiddelen ter voorbereiding van de patiënt)
preparation preparaat
preservative bederfwerend middel/antisepticum
preventive voorbehoedmiddel/profylacticum
progestaterone progesteron/progestativum
prophylactic voorbehoedsmiddel
prophylactic antibiotics profylactische antibiotica
propolis idem (natuurlijk geneesmiddel)
prostaglandin synthetase inhibitor prostaglandinesynthetaseremmer/PGSR
protectiva middelen met een beschermende werking
psycholeptic psycholepticum (geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt)
pure alcohol ontsmettingsvloeistof
purgative purgatief (middel tegen verstopping)
quinine kinine
recombinant tissue plasminogen activator idem/r-tPA
recombinant human tissue plasminogen activator idem/rh-tPA
refrigerant koortsmiddel/koortsverdrijvend/koortswerend middel
registered medicines toegelaten medicijnen
relaxant relaxans (middel dat ontspanning teweegbrengt) (spierverslapper)
resolutive oplossend middel/ontzwellend middel/oplosmiddel
resolvent oplossend/ontzwellend middel/oplosmiddel
revulsive revulsief middel
rh-tPA recombinant human tissue plasminogen activator
ricinus oil ricinusolie (middel)
roborant tonicum/versterkend middel
r-tPA recombinant tissue plasminogen activator
rubefacient roodmakend middel
salicylate(s) salicylaat/salicylaten (die een pijnstillende, koortswerende werking hebben en die de kleefeigenschap van bloedplaatjes afremmen)
santonica wormkruid
santonin santonine (middel tegen ingewandswormen)
scourer purgeermiddel/laxeermiddel
secretagog(ue) slijmduitdrijvend middel
sedative sedatief/kalmerend middel, slaapmiddel, pijnstiller, sedativum
Seidlitz powder Seidlitz-poeder/bruispoeder, laxeerpoeder
selfcare medication zelfzorggeneesmiddelen
skin creme huidcrème
sleep medication slaapmiddel(en)
sleeping dysfunction medication slaapmiddel(en)
sleeping pill slaapmiddel/slaappil
smallpox vaccin pokkenvaccin
smelling salt reukzout
solvent solvens (oplossend geneesmiddel)
somatotrop(h)in somatrofine
soporific slaapmiddel
sovent solvens/solvent/oplosmiddel/oplossend geneesmiddel
spasmolytic spasmolyticum (krampstillend middel)
spermicide spermicide (zaaddodende stof)
spray spray/nevel
statin(s) statine(s) (middel dat het cholesterolgehalte in het bloed verlaagt door remming van de cholesterolsynthese in de lever)
stimulant stimulans/opwekkend middel/stimulerend middel
streptomycin streptomycine
styptic stypticum/bloedstelpend, hemostatisch middel
succinylcholine succinylcholine (vaak verkort tot sucks/sux)
‘sucks’ zie succinylcholine
sulpha (drug) sulfa/sulfonamide
sulpha drugs sulfonamiden
sulphanilamide/sulfanilamide sulfanilamide
sulphonamide sulfa
sulphonamides sulfanamiden
sup. afkorting van suppositorium (zetpil)
suppositorium zetpil/suppositorium
suppository zetpil/suppositorium
surfactant idem/surfactans
‘sux’ zie succinylcholine
sympatholytic sympathicolyticum
sympathomimetic sympath(ic)omimeticum (middel met opwekkende werking)
tablet tablet
TCA zie tricyclic antidepressants
tetanic kramp veroorzakend middel
tetracycline idem (antibioticum)
thalidomide thallidomide/softenon
theriac(a) triakel
throat lozenge keelpastille/hoesttablet
thrombolytic thrombolyticum (middel dat bloedproppen oplost)
thyroid schildklierextract
thyrostatic (niet thyreostatic) thyrostaticum (stof die de schildklierwerking remt)
thyrotropin thyreotropine
tissue plasminogen activator idem/t-PA
tonic opwekkend middel
topical remedies topische middelen/topica
toxoid anatoxine
t-PA tissue plasminogen activator/idem
tracer tracer/merkstof, speurdosis
tracer element tracer/merkstof
tranquillizer tranquillizer (middel dat opwindingstoestanden bedaart)
transdermal drug plakpil
treacle (vero.) triakel/teriakel; (fig.) doelmatig medicijn
tricyclic antidepressants tricyclische antidepressiva/TCA’s
trituration poeder(mengsel)
tuberculostatic tuberculostaticum (middel tegen tuberculose)
ung. (afkorting van ungrentum) zalf
ungrentum (L.) zalf
uricosuric uricosuricum (middel dat de urinezuuruitscheiding bevordert)
uterustonicum middelen die de tonus van de uterus verhogen
vasoconstrictor vasoconstrictor (stof met vaatvernauwende werking)
vasodilator vasodilator (stof met vaatverwijdende werking)
vasopressor vasopressor (stof die de samentrekking van spierweefsel bevordert)
veratrine veratrine (giftig alkaloïde uit nieswortel)
vermicide wormdodend middel
vermifuge wormverdrijvend middel
vesicant/vesicatory blaartrekkend middel
virus inhibitor virusremmer
vulnerary heelmiddel/wondkruid/wondzalf
washing soda natriumcarbonaat
wonder drug wondermiddel
worming agent wormmiddel
zinc ointment zinkzalf