logo Taalvlinder

Termen uit de bouw

Engelse termen uit de bouw- en doe-het-zelf-wereld verzameld en vertaald door Erik Brommeijer
a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  z
9" brick wall / 9 inch brick wall 9 inch-steensmuur
45 degree elbow 45 graden-knie (loodgieterij)
120-volt circuit 120-voltcircuit
240-volt circuit 240-voltcircuit
380-volt feeder cable 380-volt-voedingskabel
Aaron's rod aronsstaf (soort kroonlijst)
abacus idem (dekplaat op kapiteel van zuil)
above-ground masonry opgaand metselwerk
abrasive cut(ting)-off machine doorslijpmachine (loodgieterij)
abrasive disc schuurschijf
abrasive paper schuurpapier
abrasive(-wheel) cut(ting)-off machine doorslijpmachine (loodgieterij)
abut grenzen aan / gebouwd zijn tegen
abutment belending / aangrenzing; steun(punt) / beer / schoor / draagvlak; bruggenhoofd / pijler; luchtboogpijler
abutment pier landhoofd van boog (van brug)
acanthus leaf acanthusblad (aan zuil)
access balcony galerij (van flat)
accommodation woning
acetylene acetyleen
acetylene cylinder acetyleenfles
acetylene valve acetyleenkraan (op lastoorts)
acoustic fence geluidsscherm
acoustic material geluidabsorberend materiaal
acoustic screen geluidsscherm
acroterion idem (bouwkunde)
acrylic flat varnish acrylaatmatlak
acrylic mastic acrylaatkit
acrylic paint acrylaatverf
acrylic primer acrylaatprimer
adaptable renovation aanpasbaar renoveren
adapted dwelling aangepaste woning
adapter adapter
adapter plug verloopstekker
additive hulpstof / toeslagmateriaal
adhesive lijm
adhesive insulation tape isolatietape
adhesive plaster hechtpleister
adhesive tape plakband
adjustable channel verstelruimte (van waterpomptang)
adjustable service girder verstelbare bekistingsligger
adjustable spanner Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjustable S-wrench Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjustable wrench Engelse sleutel / bahco / verstelbare schroefsleutel / verstelbare moersleutel
adjusting screw blokkeerbout; stelschroef (b.v. van griptang)
admixture toeslag / bijmengsel (in beton)
adze dissel (kleine bijl)
adze (ww) disselen
aerated concrete cellenbeton
aerator pertator (van kraan)
A-frame ladder huishoudtrap
against the grain tegendraads
aggregate aggregaat / toeslagstof / toeslagmateriaal (bij betonbereiding); vulstof (in beton, mortel)
air-bleed duct ontluchtmgsleiding
air cap luchtkap (op verfpistool)
air chamber ontluchting
air cleaner filter luchtfilter
air compressor compressor
air conditioning airconditioning
air filter luchtfilter
air grate luchtrooster, ventilatierooster
air grid ventilatierooster
air hose connection slangaansluiting
air tools pneumatisch gereedschap
air valve ventiel
air vent cap ontluchtingskap
aisle zijbeuk (van kerk); gangpad
alarm system alarmsysteem
alburnum spinthout
alcove alkoof; prieel / tuinhuisje
Allen key inbussleutel
alloy legering
all-purpose saw alleszaag
all-purpose vacuum cleaner alleszuiger
all-purpose wrench combinatietang
alluvial stone drijfsteen
altar altaar
alter verbouwen
aluminium aluminium
aluminium edging strip daktrim
aluminium paint aluminiumverf
ambient temperature omgevingstemperatuur
ambulatory kooromgang (in kerk)
American plug Amerikaanse stekker
amp ampère
amphiprostyle amfiprostylos (tempel met zuilenrij aan voor- en achterkant)
amphiprostyle (bn) met een zuilenrij aan voor- en achterkant
amphitheater amfitheater
anchor anker
anchor bolt ankerbout
anchorage verankering
anchoring verankering
ancon console / kraagsteen / draagsteen / modillon
angle hoekstaal
angle brace schoor (voor de stempel) (bekisting); schoor (van dak)
angle bracket hoeksteun / hoekijzer
angle cutter hoekfrees
angled float hoektroffel
angled reamer opruimer (loodgieterij)
angle grinder haakse slijper
angle iron hoekijzer / hoekstaal
angle of a roof dakhelling
angle polisher haakse polijstmachine
angle shears figuurschaar (loodgieterij)
angle tie schoor (b.v. van dak of steiger)
angle tower hoektoren
animal glue glutinelijm
annexe annex / aanbouw / bijgebouw / dependance
annulet kapiteelring (ringvormige versiering rond zuil)
anode anode
anode rod anodebuis
anodize anodiseren
antefix idem (op Griekse tempel)
anti-scold device veiligheidsblokkering (op kranen e.d.)
anti-slip foot ladderschoen
anti-syphon trap sifon (stankafsluiter)
anvil aanbeeld (aambeeld)
apartment flat
apartment building galerijflat / flatgebouw
apartment house (with access balconies) galerijflat
apprentice leerling
apron voorschoot
apse apsis (in kathedraal)
apsidiole straalkapel (van kathedraal
apteral zonder zuilenrijen aan de zijkanten
aquaduct idem
aqueduct aquaduct
arcade idem (bouwkunde)
arcading arcade / dwerggalerij (kerk)
arch boog; console (betonbouw); overspanningsboog (van brug)
arch brace vakwerkboog
arch bridge boogbrug
arch centering schenkel
arch centre porringpunt
arch span vrije overspanning (van brug)
Archimedean screwdriver pompschroevendraaier
architect architect / bouwmeester / bouwkundige
architectonic(al) architectonisch / bouwkundig
architectonics architectuur / bouw / constructie
architectonics bouwkunde / architectuur / bouw / constructie
architectural architecturaal / bouwkundig
architectural design architectonische vormgeving
architectural style bouwstijl
architectural terra-cotta bouwaardewerk
architecture architectuur / bouwkunst; bouwstijl; constructie
architrave architraaf / rib / graat (bouwkunde)
archivault archivolt (ornament langs boog)
archivolt archivolt(e) (profielornament langs boog)
arcosolium grafnis (b.v in klooster)
arc welder lastransformator; booglasser (persoon)
arc welding booglassen
Arenberg parquet Arenbergparket
arm graafarm
arm cylinder graafarmcilinder
armoured cable gepantserde / geïsoleerde kabel
arris scherpe kant / snijrand / graat / uitspringende hoek (waar twee vlakken samenkomen); hoekkeper (van dak)
arris beam graatspar / graatbalk (bouw)
arris fillet klos (van dak)
arris gutter V-vormige goot
arris-wise diagonaalsgewijs / met scherpe kant of hoek
Art Nouveau art nouveau
Artex (merknaam) sierpleister
artificial stone kunststeen
asbestos asbest
asbestos cement asbestcement
asbestos paper asbestpapier
ash box door asdeur (op oude stookinstallaties)
ash wood essenhout
ashlar (stone) hardsteen / natuursteen
ashlar masonry natuurstenen muur
asphalt asfalt
asphalt concrete asfaltbeton
asphaltic mastic mastiek
asphalt-impregnated paper roof(ing) gebitumineerde dakbedekking
asphalt shingle asfaltdakspaan / asfaltshingle
assembly niet-traditionele bouw
assembly drawings assemblagetekening
astragal astragaal (band, krans of lijst om zuil)
astylar zonder zuilen of pilasters
atlas atlant / schraagbeeld (dragende mannenfiguur)
atrium atrium
atrium house atriumwoning
attachments hulpstukken
attic vliering / zolder(kamer); attiek (bouwkunde)
auger (bit) avegaar; boor (handboor; grondboor; krukboor; fretboor)
authorised development quota contingent
auxilliary handle extra handgreep (van boor)
awl priem / els
awning markies (zonnescherm)
ax(e) (hak)bijl
axle as
back rug (van zaag); rugzijde (van plank)
back door achterdeur
backfill vulgrond / achtervulling / weer opvullen
backfilling achter(aan)vulling / het weer opvullen
backhoe graafarm
backhoe controls graafarmbediening
backhoe loader wiellader
backing paper grondpapier (behangen)
back paper grondpapier
back plate grondplaat (van slot)
back siphonage leeghevelen
back support rugsteun
back wall achterwand; achtergevel
backward bucket graafarm (op wiellader)
backward bucket cylinder bakcilinder
bag of cement zak cement
bailey binnenplaats (van burcht)
balcony balkon; loopbrug (in lofts); bordes; (AE) galerij
balcony door balkondeur
balcony fence balkonhek
balk balk / vierkant bezaagde hout
ball assembly balonderdeel (kraan)
ball cock vlotter (wc)
ball peen bol (van bankhamer)
ball peen / pein hammer bankhamer
ballast funderingsmateriaal
ballflower bal in bloembladen (ornament)
ball-type mixer tap bolltypekraan
baluster baluster / trapstijl
balustrade balustrade
bamboo bamboe
bandsaw lintzaag
bandsawing machine lintzaagmachine
banister balustrade
banqueting hall banketzaal / eetzaal (in grote oude huizen)
bar bender (beton)vlechter (persoon); staafbuiger
bar bending machine staafbuigmachine
barbwire prikkeldraad
barbed wire prikkeldraad
bar tracery streepjesmaaswerk / streepestracering (van gotisch venster)
barbican barbacane (burcht)
bare onbedekt (i.v.m. bedrading)
bare wood blank hout, onbewerkt hout
bargeboard gevellijst / windveer
bark bast (schors)
Baroque barok
Baroque (bn) barok
barrack buildings kazerne
barrel vault tongewelf
barrow kruiwagen; steekwagen(tje)
bartizan arkel / erkertoren (vesting / burcht)
basalt basalt
base coarse bindlaag; tussenlaag; onderlaag; cementraam / cementplint (metselwerk)
base coat grondlaag (b.v. bij verf- en pleisterwerk)
base course cementraam /sokkel
basement souterrain / kelder / kelderverdieping
basement stairs keldertrap
basement wall kelderwand
basement window kelderraam
base plate basisvlak (cirkelzaag); voetplaat
basic module basismodulus (bouwkunde)
basilica basilica (bouwkunde)
basin wasbak / fonteintje
basket arch korfboog (bouw)
basket handle korfboog (bouwkunde)
basket weave pattern geweven patroon (van parketvloer)
bas-relief bas-reliëf
bastion bastion (vesting)
batement light maaswerkvenster(deel) (in spitsboog)
bath bad
bath and shower mixer douche- en badleiding (loodgieterij)
bath fan badkamerventilator
bath faucet badkraan
bath platform badrand
bathroom badkamer; toilet / wc
bathroom accessories badkameraccessoires
bath vanities toiletkast
batten panlat (i.v.m. dakbedekking)
batten panlat / rachel / tengel
batten door plankendeur
batten gauge mal voor hel bepalen van de afstand tussen de panlatten (i.v.m. dakbedekking)
batterboard bouwplank; profilering / profiel; markering (van te graven grondwerk); hoek van bouwplanken
battery drilling machine accuboormachine
battlement borstwering (b.v. van kasteel)
Bauhaus idem
baulk balk / vierkant bezaagde hout
bauxite bauxiet
bay system vakwerksysteem
bay window erker
bayonet fitting bajonetfittng
bead kraal; kraallijst (bouwkunde)
bead zoom
bead-and-dart moulding parellijst
beading afdeklat (op vloer)
beading kraal / lijstwerk; parellijst (bouwkunde)
beading hammer vlakhamer (loodgieterij)
beading iron for forming reinforcement beading voorstaak (loodgieterij)
beading pins bagetnaalden
beading swage vlakhamer (loodgieterij)
bead moulding kraallijst / parellijst
beadwork kraal / lijstwerk
beam balk
beam bridge brugconstructie met contactliggers
beam compass staafpasser (loodgieterij)
beam head balkkop
beam trammel staafpasser (loodgieterij)
bear dragen / ondersteunen
bearer stut / steun
bearer cable hijskabel
bearing ondersteuning / drager / draagbalk / draagvlak
bearing coarse dragende laag / dragend verband (metselwerk)
bearing pile draagpaal / drukpaal
bearing wall draagmuur / dragende muur / steunmuur
beater houten hamer
bed joint lintvoeg
bed slope bodemverhang / beddingverhang
bedding werkvloer
bedding mortar bedspecie
bedform beddingform
bedroom slaapkamer
beech wood beukenhout
belfry klokkentoren / belfort (van kerk)
belfry window galmgat (kerk)
bell klok (in stortbak van wc)
bell push drukknop (voor bel)
bell roof klokdak
belt sander bandschuurmachine
bell tower klokkentoren
bench werkbank
bench werkbank
bench drill tafelboor
bench drilling machine tafelboormachine
bench grinder dubbele slijpmachine / tafelslijpmachine
bench hammer bankhamer
bench hook bankhaak / klemhaak
benchmark peil; vast meetpunt; referentiepunt
bench plane blokschaaf
bench sander tafelschuurmachine
bench tool tafeltoestel / tafelgereedschap
bench tools werkbankgereedschappen
benchtop cut-off machine afkortzaagbank
benchvice bankschroef
bench welder / bench welding machine tafellasmachine
benchwork bankwerk
bench worker bankwerker
bend bocht (bochtstuk) (loodgieterij)
bending iron buigijzer (plooi-ijzer)
bending machine pijpenbuigmachine (loodgieterij)
bending machine pijpenbuigmachine (loodgieterij)
bending table buigplank (plooiplank) / plooibank
bent nose plier krombektang
bent spanner draaisleutel
bent tools gebogen beitels
besom handbezem (veger)
bevel afschuining / schuine kant / afgeschuinde kant; zwaaihaak / zwei
bevel (ww) afschuinen / bewerken met schuine kant / schuin afwerken; schuin aflopen
bevelled-edge chisel steekbeitel
bevel off afsnuiten
bevel welding versteklassen
bevelled edges schuine rand / afgeschuinde kant
bib tap plugkraan
bidet bidet
Biedermeier biedermeier(stijl)
bill of quantities bestek / kostenraming / begroting (bouw)
bill of quantitites (quanta) bestek / kostenraming begroting
billet blokvormige versiering van lijstwerk
binding agent bindmiddel
binding wire vlechtdraad
bio-ecological construction bio-ecologisch bouwen
biscuit join(t)er lamellenfrees
bit boorijzer; boor (op schroevendraaier en boor); schaafijzer / beitel / mes; soldeerbout; bek (van nijptang)
bitumen bitumen
bituminous roofing (asphalt) bitumineuze dakbedekking
blackboard paint schoolbordenverf
blade blad (van mes / rotor of schroef); snijblad; lemmet; snijvlak; bladschijf; bulldozerblad / duwblad; blad (van schroevendraaier); beitel (van schaaf); zaagblad
blade guard zaagkap / zaagbladbeveiliging
blade height adjustment hoogte-instelling van zaagblad
blade lift cylinder hefcilinder (op bulldozer)
blade lifting mechanism bladhefmechanisme (b.v. van nivelleermachine)
blade locking bolt zaagbladvergrendeling (cirkelzaag)
blade rotation mechanism bladdraaimechanisme (b.v. van nivelleermachine)
blade tilting lock zaagbladvergrendeling (cirkelzaag)
blade tilting mechanism zaagbladinstelling (cirkelzaag); kantelmechanisme (zaagbank)
blank wall blinde muur
blanket insulation bouwdeken
bleeder de vul- en tapkraan
bleeder valve aftapplug (radiator)
blind blind, zonnescherm
blind arcade / arcading blinde arcade
blind floor ondervloer
blinding bed werkvloer
blind niche blinde nis
blind nut dopmoer
blind riveting pliers blindklinktang
blind wall blinde muur
blister bladder
block (huizen)blok; steenbrok; takelblok; (VS) baksteen; blok (steen of beton); sokkel
block (ww) opvullen
blockage verstopping
blockboard meubelplaat
block of flats flatgebouw / etagebouw /galerijflat
block plane blokschaaf
block saw kapzaag, blokzaag
block step trapelement
blow torch brander / soldeerlamp
blowlamp soldeerlamp / soldeerbrander
board plank; lat; plaat; beplanking / beschot / latwerk; bordpapier / karton; houten slof (betonbouw)
board (ww) betimmeren; beplanken
board foot 144 kubieke duim (0,00236 m3) (Amerikaanse houtmaat)
boarding beplanking / betimmering / lambrisering / beschot; schutting; vulling van vakwerk
board insulation vloerisolatie
boardplatform steigervloer
boards steigervloer
boaster hakbeitel
bob schietlood
bobbin bobine (elektra)
body casco; hals (van boorkop); huis (van elektrisch gereedschap, kraan); schacht (b.v. van bout of klinknagel)
bogie onderstel (van hijskraan)
boiler boiler / ketel
boiler room verwarmingsruimte / verwarmingskelder / stookruimte
bolster (chisel) steenbeitel / metselaarsbeitel
bolt (slot)bout
bolt auger boutboor
bolt chisel ritsbeitel
bolt cotter boutspie
bolt cutter bout(en)snijder/boutenschaar
bolted frame timber wartelbalk (bekisting)
bolted yoke wartelbalk (bekisting)
bolt head houtkop
bond (steen)verband / metselverband
bond (ww) in verband metselen
bond course patijtsverband
bonder kop
bonding material montagekit
bonding terminal geleidingdbrug (op zekeringkast)
bonnet kap (in sommige kranen)
boom giek (van hijskraan en ook van graaftoestel)
boom cylinder hefcilinder (b.v. op graafmachine)
bore boor; boorgat
bore (ww) (een gat) boren; drillen
bore hole boorgat
bore meal boormeel / boorgruis / boorsel
boss rozet / sluitsteen (ornament op zuil)
bottom flange onderflens
bottom hung projecting window valraam
bottom lining bekistingsvloer
bottom rail onderregel (van deur)
bottom shuttering bekistingsvloer
bottom stair aanzettrede
bottom step aantrede / bloktrede (van trap)
boulevard boulevard
bow saw beugelzaag / boogzaag
bow window erkerraam
box cutter stanleymes
box gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
box pallet kistpallet
boxroom (ong.) rommelkamer / zolder
boxroom door zolderkamerdeur
box wrench steeksleutel
braced arch vakwerkboog
bracing schoren (ook van brug)
bracket console (loodgieterij)
bracket for fluorescent tubes houder voor tl-buis
brad spijker zonder kop
bradawl platte els
branch aftakking / afsplitsing
branch duct aftakkanaal (verwarmingssysteem)
branch return pipe aftakafvoerleiding
branch supply line aftaktoevoerleiding (i.v.m. verwarming))
brass koper / messing / geelkoper; koperwerk
brass wire koperdraad
brattice privaat (in burcht / kasteel)
braze / brazing (hard)solderen
brazer hardsoldeer
Brazilian rosewood jacarandahout
brazing alloy soldeerlegering
brazing compound hardsoldeermassa
brazing lamp soldeerlamp
brazing preform hardsoldeermal
brazing seam soldeernaad
brazing tong soldeertang
breast borstwering
breast drill booromslag
breastwork borstwering (b.v. van burcht)
breech broekstuk (van dakpan)
breeze block wall blokkenwand
bricanion steengaas
brick baksteen / metselsteen
brick (bn) gemetseld(e) ... / bakstenen ...
brick (ww) metselen
brick and mortal wall gemetselde muur
brick arch boog
brick assembly technique baksteenmontagebouw
brick bolster steenbeitel / metselaarsbeitel
brick bond steenverband
brick-bond woodstrip flooring stroken (parketvloerpatroon)
brick chimney gemetselde schoorsteen
brick chisel steenbeitel
brick clay steenaarde / steenklei
brick cobelling overkragen
brick construction muurwerk / metselwerk / baksteenbouw
brick crusher steenbreker
brickfield steenfabriek
brick foundation gemetselde fundering
brick hammer kaphamer
brickie (BE, slang) metselaar
brick in inmetselen
bricking in inmetseling
brick kiln baksteenoven
bricklayer metselaar
bricklayer's hammer metselkaphamer / kaphamer
bricklaying tools metselaarsgereedschap
bricklayer's labourer opperman
bricklayer's tools metselaarsgereedschap
bricklaying metselen / metselwerk
brick lining steenbekleding / bekleding met metselwerk
brickmaker's strike strijkbord
brickmason (AE) metselaar
brick masonry baksteenmetselwerk
brickmason's hammer kaphamer
brickmason's tools metselaarsgereedschap
brick mill steenpers
brick mould steenvorm
brick-moulding machine steenpers
brick nogging vakwerk (metselwerk tussen houtwerk)
brick-on-edge coping rollaag
brick over dichtmetselen
brick pavement klinkerbestrating
brick paving baksteenvloer
brick road klinkerweg
brick sample steenmonster
brick size baksteenformaat
brick soling (laid on edge) straatlaag
brickstone baksteen
brickstone masonry baksteenmetselwerk
brick up dichtmetselen / inmetselen / bemetselen
brick veneer baksteenbekleding
brick wall bakstenen muur / buitenmuur / halfsteensmuur / metselwerk
brickwork metselwerk / muurwerk / bemetseling / ommetseling
brickwork base metselwerk
brickwork bond metselverband
brickwork construction metselwerk
brickwork for rendering vuilwerk / vuil metselwerk
brickwork foundation gemetselde fundering
brickwork joint metselvoeg / muurvoeg
brickworks steenfabriek
brickwork support klip / gemetselde ondersteuning
bricky bakstenen / baksteen... / steenachtig
brickyard steenfabriek
bridge brug
bridge bearing oplegging
bridge construction bruggenbouw
bridgehead bruggenhoofd
bridging klampwerk (van houtskelet)
bridge strut pijler
British Standards Institution British Standards Institution
broach roof tentdak
broad axe / broadax brede bijl
broom handle bezemsteel
broomstick bezemsteel
bristles borstelhaar (van verfkwast)
brush kwast; penseel; borstel / veger; borstel (van dynamo of generator)
brush (ww) strijken (met verf); borstelen
brushing lacquer kwastlak / strijklak
brushing layer afkwastlaag
brushing paint strijkverf
brushmarks opstreek (van verf)
brush on opstrijken (met kwast)
brush set kwastenset
brush stroke streek (van kwast)
brush with weight spiraalwisser met veegkogel
brutalism brutalisme (bouwen met ruw materiaal en zichtbare installaties)
bucket dieplepel / (graaf)bak; emmer
bucket cylinder bakcilinder (b.v. op wiellader)
bucket hinge pin scharnier van graafarm
bucket lever bakscharnier (b.v. op wilelader)
bucket tooth / teeth baktand(en) (op graafbak)
bucksaw spanzaag
build bouw / constructie
build (ww) bouwen; aannemer zijn; construeren
build a wall around ommuren
builder bouwer / constructeur / aannemer / bouwondernemer
builder and contractor bouwondernemer
builder's hoist bouwlier
builder's level waterpas
builder's tape meetband
builder's estimate bestek
builder's finish hardware bouwbeslag
builder's hoist bouwlift
builder's labourer opperman
builder's labourer opperman
builder's manager hoofduitvoerder
builders' merchant bouwmaterialenhandel
builder's winch lier (bij aannemers werk)
build extension aanbouwen (een nieuw gedeelte vastbouwen) / uitbouwen
build in inbouwen (in iets anders bouwen); in de constructie opnemen; inmetselen (door metselen invoegen)
building bouw(werk) / constructie / gebouw / bouwsel / pand / huis; bouw / bouwen
building (and modernisation) programme bouwprogramma
building and housing inspection department bouw- en woningtoezicht
building and loan association hypotheekbank / bouwfonds
building area (grootte van ) bouwterrein / bouwgebied
building ban bouwverbod
building block bouwblok / metselblok / bouwsteen
building board bouwplaat (gipsplaat)
building brick bouwsteen / metselsteen
building byelaw bouwverordening
building by-laws bouwverordening
building capacity bouwvolume
building capital bouwkapitaal
building code bouwverordening
building code bouwverordening / bouwvoorschrift(en)
building code(s) bouwvoorschrift(en)
building company bouwmaatschappij
building complex gebouwencomplex
building component bouwelement
building concession bouwconcessie
building contract aannemingsovereenkomst / bouwcontract
building contractor aannemer / bouwondernemer
building costs bouwkosten / aanlegkosten / constructiekosten
building crane bouwkraan
building credit bouwkrediet
building density (planologie) bebouwingsdichtheid / bebouwingscoëfficiënt / bebouwingsgraad
building department bouwtoezicht (gemeentelijk orgaan) / bouw- en woningtoezicht
building design bouwontwerp
building drain grondleiding (riolering)
building element bouwelement
building engineer bouwkundig ingenieur
building estate bouwgrondcomplex / bouwterrein
building excavation bouwput
building excavation for foundations funderingput
building extension aanbouw
building foreman uitvoerder
building frame constructiebok
building freeze bouwstop
building fund bouwfonds
building glazier glazenier
building implements bouwgereedschappen
building industry bouwnijverheid
building industry bouwnijverheid
building inspection bouwtoezicht
building inspector bouwinspecteur
building inspectors bouwpolitie
building insurance opstalverzekering (van gebouw)
building land bouwgrond / bouwterrein
building law bouwrecht / bouwverordening
building lease langlopende pacht
building licence bouwvergunning
building line rooilijn
building lot bouwgrond / bouwterrein
building lot (AE) bouwterrein / bouwkavel
building machine machine voor grondverzet
building maintenance service gebouwenonderhoudsdienst
building material(s) bouwmateriaal / bouwmaterialen
building mortar metselspecie
building occupations bouwberoepen
building of public utilities utiliteitsbouw
building paper bouwpapier
building permit bouwvergunning
building physics bouwfysica
building pit bouwput
building plan bouwplan
building plastic folie / bouwfolie
building platform bouwsteiger
building plot (bouw)perceel / stuk bouwgrond / bouwterrein
building programme bouwprogramma
building project bouwproject
building protection gebouwenbeveiliging
building quality bouwtechnische kwaliteit
building regulations bebouwingsvoorschriften / bouwreglement / bouwverordening(en) / bouwvoorschriften
building regulations bouwverordening
building scheme bouwplan / bebouwingsschema / bebouwingsplan
building security gebouwenbeveiliging
building sewer terreinriolering / buitenriolering / huisriolering
building sickness sickbuildingsyndroom
building site bouwplaats / bouwterrein / bouwgrond
building site equipment bouwplaatsinrichting
building site latrine w.c.
building society hypotheekbank / bouwfonds
building standards bouwnorm
building stone bouwsteen / steen
building structure bouwsel / bouwwerk / constructie
building subsidy bouwpremie
building sum aanneemsom
building supervision bouwtoezicht
building supervisor bouwopzichter
building supervisor's office directiekeet
building system bouwmethode / bouwsysteem
building team bouwteam
building technique bouwtechniek
building timber bouwhout / werkhout / constructiehout / timmerhout
building tools bouwgereedschap
building trade bouwbedrijf (als bedrijfstak) / bouwvak
building up opbouw; opbouwen
building worker bouwvakarbeider
building-in plan inbouwplan
building-materials testing laboratory laboratorium voor bouwmaterialenonderzoek
buildings bebouwing (huizen / gebouwen); gebouwen; opstal
building-up time opbouwtijd
build of / out of optrekken van
build on aanbouwen / bijbouwen; bebouwen (m.b.t. huizen / gebouwen)
build out uitbouwen
build over bebouwen / volbouwen
build round inbouwen
build together aaneenbouwen
build up opbouwen / ontwikkelen; samenbouwen; bebouwen (m.b.t. huizen / gebouwen)
build up (vaak pass.) bebouwen / volbouwen
build up a foundation een fundament metselen / optrekken
build with brick metselen
built-in inbouw- / ingebouwd / aangebracht in
built-in cupboard ingebouwde kast / inbouwkast / vaste kast
built-in fitting ingebouwde aansluiting (mbt pijpen / buizen); inbouwarmatuur
built-in kitchen inbouwkeuken
built-in signal splitter inbouwkoppelfilter (antenne)
built-in switch inbouwschakelaar
built-in wall ventilator ingebouwde muurventilator / inbouwventilator
built-up bebouwd / volgebouwd; opgebouwd (gebied / stadsdeel)
built-up area bebouwde kom
built-up beam samengestelde ligger
built-up column samengestelde kolom
built-up frame samengestelde draagconstructie
built-up girder geconstrueerde ligger / samengestelde draagbalk, ligger
built-up layer opbouwlaag
built-up roofing dakbedekking
built-up roof truss vakwerkspant
built-up truss vakwerkspant
bulb lamp / peer / gloeilamp; ballon (van gloeilamp)
bulb-light gloeilamp
bulbous cupola peerspits / bolspits (op kerk)
bulge uitwijken / uit elkaar wijken (van constructie / bouwwerk)
bulging buik (van zaag)
bulk cement bulkcement
bulk concrete ongewapend beton
bulkhead waterdichte scheidingswand
bulkhead elbow bevestigbaar pijpkniestuk
bulkhead gate waterdicht schot
bulkhead plating schotbeplating
bulkhead socket (elektr) paneelstekkerbus
bulkhead stiffener schotstijl
bulkhead tee bevestigbaar pijpkniestuk
bulkhead union bevestigbaar pijpkoppelstuk
bulldozer (grond)schuiver / grondverzetmachine / bulldozer / schuiftrekker
bullet roofing tile kruispan
bulletproof glass kogelvrij glas
bullnose afronding
bull-nosed scissors behangersschaar
bull's eye ossenoog / oeil-de-boeuf (rond venster in b.v. kerk)
bull's eye window rond dakvenster
bungalow bungalow
burl knoest / noest (in hout)
burner brander
burner gas tube brandergasleiding (op boiler)
burnisher polijster; polijstborstel
burn off afbranden, afföhnen
burr (specie)baard; baard / braam; oneffenheid; kleine slijpsteen
burr (ww) afbramen
burr of mortar baard
bush bus / mof / huls; ring (ter versteviging); kussenblokmetaal; (door)voerbuis (in boorgat)
butt deurhengsel / scharnier; stootvoeg / las / naad
butt hinge deurscharnier / vouwscharnier
butt joint stootvoeg / las / naad / stuikvoeg
butt weld stuiklas / stompe las
butted paper edges gestoten naad (behangen)
butterfly nut vleugelmoer
butterfly tie spouwanker (gebruikt bij spouwmuren)
buttres steunbeer / steun / schoor / steunpilaar
buttres (ww) versterken met steunbeer / steun / schoor / steunpilaar
buttress steunbeer
buttweld(ing) (ww) stomplassen / stuiklassen
butyl rubber butylrubber
buyer afnemer
buzz saw (metaal)cirkelzaag
buzzer zoemer
Byzantine Byzantijns
cab cabine (hijskraan, vrachtwagen en zwaar materieel)
cabinet kast / bergruimte; kabinet (voor serviesgoed e.d.); televisiemeubel
cabinet brace kastschoor
cabinet foot kastvoet
cabinet front kastfront
cabinet guide kastgeleiding
cabinet half kasthelft
cabinet maker meubelmaker / schrijnwerker
cabinet-making schrijnwerk
cabinet mitre kastverstek
cabinet rasp kabinetrasp
cabinet varnish meubelvernis
cabinet wood schrijnwerkershout
cable kabel
cable kabel / leiding / snoer (elektra)
cable armouring armering
cable bundle leidingbundel
cable clip kabelbeugel
cable core kabelader / kabelhart
cable duct kabelgoot
cable network kabelnet
cable sleeve kabelmof
cable-stayed bridge tuibrug
cable stripper knife kabelmes
calculate (be)rekenen
calculating and measuring rekenen en meten
caliper (AE) fithaak; krompasser
call button spreekschakelaar (b.v. van huistelefoon)
cam ring nokkenring (op booromslag)
camber toog, zeeg
came roede voor glas-in-loodraam
campanile campanile (oudheid)
can of paint verfblik / verfbus
canal vericale groef (bouwkunde)
canopy afdak / luifel / overkapping / wimberg; afdak (van bak op vrachtwagen)
cant waterslag / helling / verkanting / schuine kant (bouw); buitenhoek (van gebouw)
canteen kantine
cantilever overstek
cap kapiteel / muurafdekking (bouwkunde); trappaal; lijmkap (in buizensysteem) (loodgieterij)
cape chisel ritsbeitel
cap iron keerbeitel (van schaaf)
capital kapiteel
cap nut dopmoer
caponiere caponnière (vesting)
capped nut dopmoer
capping ezelsrug
capstan head spilkop
carcass ruwbouw
carcass work cascobouw
cardboard karton
cardboard cutter stanleymes
carpenter timmerman
carpenter (ww) timmeren
carpenter's apron voorschoot
carpenter's bench schaafbank
carpenter's hammer timmermanshamer / lattenhamer
carpenter's hitch timmersteek
carpenter's pencil timmermanspotlood
carpenter's pincer nijptang
carpenter's square winkelhaak
carpenter's tools timmermansgereedschap
carpenter's work timmermanswerk
carpenter's workshop timmerwinkel / timmermanswerkplaats / timmerwerkplaats
carpenter's yard timmerwerf
carpentry timmermanswerkrf / getimmerte
carpentry work bouwtimmeren
carpet tapijt
carpeting tapijt
carpet strip loper (tapijt)
carport carport
carriage bolt schroefbout
carriage piece middenboom (van trap)
carrying rope draagkabel (van brug)
cartouche cartouche (ornament)
cartouche idem (ovaal schild met lijst van lofwerk)
cartridge patroon / cartridge; cartouche (van kraan)
cartridge fuse buisveiligheid (elektra)
cartridge mixer schijfkraan
cartridge stem spindel (van kraan)
carve snijden / houwen / hakken / beitelen / krassen / graveren; splijten / verdelen
carve out uitsnijden / afsnijden / (uit)houwen
carve wood into a figure / carve a figure out of wood een figuur snijden uit hout
carver houtsnijder; graveur; beeldhouwer
caryatid kariatide (vrouwenbeeld als schoorzuil of pilaster)
casein adhesive caseïnelijm
casement fastener raamboompje / vergaring (van raamluik)
casement staple vensterkram
casement stay (raam)uitzetijzer
casement window stolpraam / naar binnen openslaand raam
casing kozijn, mantel
castellated nut kroonmoer
cast glass gegoten glas
cast iron gietijzer
castle burcht / kasteel; zaalbouw (van burcht)
castle nut kroonmoer
cast stone kunststeen / betonsteen
cat ladder dakladder / steekladder (schoorsteenladder)
catacomb catacombe
catch neus / nok (van bout)
cathedral kathedraal
caulk (dicht)stuiken; (dicht)koken
caulk gun afdichtingspistool
caulked seam kooknaad
caulking breeuwing
caulking rugvulling (materiaal dat voor het kitten wordt ingespoten als een soort onderlaag)
caulking chisel kookbeitel (of kauwbeitel?)
caulking compound dichtingsmateriaal
caulking gun afdichtingspistool
caulking material dichtingsmateriaal
caulking strip voegstrip
caulking tool kookbeitel
caustic bijtmiddel; beitsmiddel
cavetto spiegel (i.v.m. gewelf)
cavetto vault spiegelgewelf
cavity spouw
cavity wall spouwmuur
cavity wall insulation buitenmuurisolatie, spouwmuurisolatie
ceiling plafond, zoldering
ceiling beam vloerbalk
ceiling heating plafondverwarming
ceiling joint muurplaat van hoog model (loodgieterij)
ceiling joist tussenbalk (van dak) / zolderbalk / vloerbalk
ceiling outlet plafondrooster
ceiling paper plafondbehang
ceiling paperhanger stempel (om plafonds te behangen)
ceiling plaster stucwerk
ceiling structure plafondconstructie
cella cella (van tempel)
cellar kelder / ondergrondse bergplaats; wijnkelder
cellar window kelderraam / koekoek
cellarage kelderruimte / kelder(s)
cellular concrete cellenbeton
cellular concrete brick metselsteen / cellenbeton
cement cement
cement (ww) cementeren; kitten / lijmen
cement-aggregate ratio cement-toeslagverhouding
cementation cementering / cementatie
cement bin cementsilo
cement block cementtegel
cement clinker cementklinker
cement coating cementlaag / cementbedekking
cement concrete cementbeton
cemented gecementeerd
cemented steel cementstaal / cementeerstaal
cement felt cementvilt
cement floor cementvloer
cement gel cementgel
cement gin cementkanon
cement grout cementmelk
cement grouting cementinjectie
cement gun cementspuit / cementpistool
cement hydration cementhydratatie
cementing chest cementeerkist
cementing powder cementeerpoeder
cement injection cementinjectie
cement joint cementvoeg
cement lining cementbekleding
cement mixer cementmolen
cement mortar cementmortel / cementspecie
cement paste cementbrij / cementmelk
cement plaster cementpleister
cement plastering cementbepleistering
cement-render aanbranden / met mortel bestrijken
cement rendering cementpleister; cementbepleistering
cement retarder verhardingsvertrager
cement roofing tile betonpan
cement rubber latex cementrubber
cement-sand ratio cement-zandverhouding
cement screed cementdekvloer / afwerklaag van cementspecie
cement silo cementsilo
cement skin cementhuid
cement slab cementplaat
cement slurry cementbrij / cementmelk / cementpap / aanbrandspecie / cementwater
cement spray gun mortelspuit
cement stone cementsteen
cement store cementloods
cement tile cementtegel
cement tube cementbuis
cement water cementwater
center tower vieringstoren (van kerk)
center... zie centre ...
central heating centrale verwarming
central heating boiler cv-ketel
central heating furnace centrale-verwarmingsketel (olieketel)
central heating of a block of flats blokverwarming
central nave middenschip (van kerk / moskee)
central stile middenstijl (van deur)
central tower vieringstoren (van kerk)
centre formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw)
centre bit centerboor
centre joint middenvoeg
centre line hartlijn (bouwkunde)
centre line of stairs klimlijn
centre post spil (van hijskraan); middenkolom / middenpaal (bouw)
centre punch centerpons / keurnagel / kornagel
centre support middenstijl (bouw)
centre to centre hart-op-hart
centring formeel (tijdelijke steun van boog of koepel in aanbouw)
centring point centerpoint (op boorkop)
ceramic tile keramische tegel
certificate attest, certificaat
cess pit schachtput
chain cutter kettingfrees
chain guide kettinggeleider
chain pipe wrench kettingsleutel
chainsaw kettingzaag
chaitya tjaitja (kleine stoepa)
chalk kalk
chalked string slaglijn (behangen)
chalk line krijtstreep
chalk mark krijtstreep
chalk putty kalkkit
chalk stone krijtsteen
chalky clay krijthoudende klei
chalky soil kalkhoudende grond / krijtgrond
chamfering hammer rekhamer (loodgieterij)
chancel koor (van een kerk); verticale groef (bouwkunde)
channel iron U-staal
channel(l)ing voorwerp met groeven (bouwkunde)
Chantilly parquet Chantillyparket
chapel kapel
chapiter kapiteel
chaplet stuk paternosterwerk (bouwkunde)
charger batterijoplader
charging door de klep
check valve terugslagklep (b.v. op drukregelaar)
cheek wang; bol (van hamer)
cheese-head screw cilinderkopschroef
chemise schildmuur (van burcht)
chequered pattern schaakbordpatroon
cherry picker kraan (voor personen) / hoogwerker
chevet chevet (in kathedraal)
chevron chevron / keper / visgraat (balk in vorm van omgekeerde V)
chevron design zigzagmotief / visgraatmotief
chimney schoorsteen
chimney bond schoorsteenverband (metselwerk)
chimney breast schoorsteenmantel
chimney cap schoorsteenkap
chimney connection schoorsteenaansluiting
chimney cowl schoorsteenkap
chimney flashing de aansluiting van de schoorsteen (i.v.m. dakbedekking)
chimney flue schoorsteenkanaal
chimney jack schoorsteenkap
chimney piece schoorsteenmantel
chimney pot schoorsteen(pot)
chimney pot hat kachelpijp
chimney shaft schoorsteen(pot)
chimney stack / stalk (meervoudige) schoorsteen
chimney sweep(er) de schoorsteenveger
chimney top schoorsteen(pot)
china closet porseleinkast
chink kier
chip schilfer / splinter / spaander; kerfje
chip (ww) afsplinteren / afbrokkelen / schilferen; afsnijden / afbikken; beitelen
chip extractor afzuigapparaat
chipax(e) kleine bijl
chipboard spaanplaat
chipping hammer lashamer; slakhamer (van booglasser)
chippy timmerman
chisel beitel
chisel (ww) beitelen / afhakken (met hakbeitel); ritsen (met een ritsbeitel); ciseleren; uitsnijden; graveren / afsteken / uitsteken; beeldhouwen; vormen
chisel auger beitelboor
chisel edge corner dwarsnijkantpunt (van beitel)
chisel handle beitelgreep
chisel off afhakken / wegbeitelen / afsteken
chisel out uitbeitelen / uithakken / uitsnijden
chock stootblok
choir koor (van kerk)
chuck de boorkop (op schroevendraaier en boormachine)
chuck key sleutel (om boortjes mee in en uit te draaien)
church kerk
Churrigueresque churrigueresk (overdadige Spaans-barokke bouwstijl)
chute stortkoker
cincture band (van zuil)
cinquefoil / cinque-foil vijfpas (ornamentale boog)
circuit circuit (elektra)
circuit break stroomverbreking
circuit breaker onderbreker / verbreker (elektra)
circuit tester spanningsmeter
circuit vent systeemontluchting (loodgieterij)
circular saw cirkelzaag
circular saw attachment cirkelzaaghulpstuk
circular saw blade cirkelzaagblad
circular sawing machine tafelcirkelzaagmachine
circular slate roof rensdak
circular window rond venster
circulating pomp circulatiepomp
circumference omtrek
cistern stortbak
cistern ball tankklep (wc)
cistern lid reservoirdeksel (wc)
city (grote) stad; (handels)centrum (van grote stad)
city architect gemeentearchitect
city centre / center stadscentrum
city planning structuurplan; stadplanning / stadsontwikkeling
city water leidingwater; stedelijk afvalwater
civil engineer civiel-ingenieur
civil engineering weg- en waterbouwkunde
civil works civieltechnisch / bouwkundig werk
clamp klamp / klem; kozijnanker; trekontlastklem (in stekker)
clamping screw spil (b.v. van lijmtang); schroefspil (bankschroef)
clapboard dakspaan
claw klem / klauw; klauw (van klauwhamer)
claw bar koevoet
claw crane kraan met grijpklauwen
claw field (elektr.) klauwveld
claw field generator (elektr.) klauwveldgenerator
claw foor spanner hanepootsleutel
claw hammer klauwhamer
claw head de trekpunt
claw hook klauwhaak
claw nut klauwmoer
claw tool tandijzer
clay klei
clean brickwork schoon metselwerk
clean up saneren
cleaning eye aftapopening (in zwanenhals)
cleanout ontstoppingspunt
cleanout door asdeur (op oude stookinstallaties)
clear dag
clearance height vrije hoogte (b.v. bij trap)
clear dimension binnenwerkse maat
clear land for building bouwrijp maken
clear span de dagmaat (i.v.m. brug)
clearstory lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk)
clear width dagmaat
cleat de lat (in vloer)
cleat tengels voor opleggen van plafond
clerestory lichtbeuk / daklicht (b.v. van kerk)
clinker klinker
cloister vault kloostergewelf
closer klezoor
closing head sluitkop (van klinknagel)
closure brick laatste steen in metsellaag
clout kopspijker
clout (nail) kopspijker
clout nail de asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking)
club schoothoorn / rondhout
club hammer de moker (vuist)
cluster woonerf / wooncomplex
clustered column gekoppelde zuil / bundelzuil
coal shovel kolenschop
coating coating, verflaag
code of practice praktijkrichtlijn
coax(ial) cable coaxkabel
coax(ial) plug coaxiaalsteker
coax socket coaxstekerbus
cocking piece schoor (van dak)
cockspur raamboompje
coconut fibre koksvezel
coffer cassette (verzonken (plafond)paneel)
coiled-coil filament de dubbelgespiraliseerde gloeidraad
coin hoek(steen) (vero.)
coin stelwig / heok(steen)
coir-cement vezelcement>
coir fibre kokosvezel
cold bridge koudebrug
cold chisel koudbeitel / hakbeitel (voor op ijzer)
cold glaze koudglazuren
cold tap de koudwaterkraan
cold water circuit koudwatersysteem
cold water riser koudwaterstijgbuis
cold water supply koudwaterpijp / koudwatertoevoer
collapsible bench de inklapbare werkbank
collapsible bench inklapbare werkbank
collapsible workbench inklapbare werkbank
collar astragaal / zuilband / kolomlijst; hanenbalk (i.v.m. dak)
collar beam roof steekspant
collar-head bolt kraagbout
collet ashals (van bovenfrees)
colonnade colonnade, zuilenrij(oudheid)
colossal hoger dan één verdieping
colossal order kolossale orde (bouwkunde)
colour indicator verklikker (voor elke stroomsterkte een andere kleur) (elektr.)
column kolom (in de bouw); pilaar; pijler; zuil; kolom (kolomboormachine)
column zuil (b.v. in oudheid); kolom (bouw)
column box de kolombekisting (betonbouw)
column-free kolomloos
column joint kolomvoeg
column lining kolombekleding
column measure kolombreedte
column pile kolompaal
column reinforcement bar versterkingszuil; zuilstaal (voor beton)
column saddle kruissupport (van draaibank)
column section kolomprofiel
column socle kolomvoet (bouw); zuilvoet
columns kolommen (in de bouw) (b.v. stalen F-kolom); zuilen
column shaft zuilschacht (tempels e.d.)
column steel kolomstaal
combination boiler samengestelde ketel / combiboiler
combination cutting pliers de combinatietang
combination hammer combihamer
combination plier combinatietang
combination spanner ringsteeksleutel
combined circular saw and handsaw gecombineerde cirkel- en handzaag
common rafter (dak)spar / de tussenspoor
common sewer gemeenschappelijk riool
communal hot-water system collectieve warmwatervoorziening
compact belt sander variobandschuurmachine
compact concrete stampbeton
compact construction gedrongen bouw
compaction verdichten van grond
companion bovenlicht
compass bestek (begrensde ruimte); passer
compass saw schrobzaag
completion afbouw / oplevering
compluvium idem (oudheid)
compo mengsel (i.h.b. pleister / stuc / (cement / beton / metsel)specie)
component bouwonderdeel
composite composierorde (vijfde klassieke bouworde)
compound miter saw verstekzaagmachine
compression coupling klemkoppeling (loodgieterij)
compression fitting klemfitting (loodgieterij)
compressor compressor / luchtperspomp
concertina-type folding door harmonicadoor
concha gewelfkap / trompetgewelf
concrete beton
concrete (bn) van beton / betonnen
concrete (ww) betonneren / verharden / met beton bedekken, bekleden
concrete aggregate toeslagmaterialen
concrete arch betongewelf
concrete arch-dam betonboogmuur / betonboogdam
concrete base course onderbouw
concrete batcher betonstorter
concrete batching and mixing plant betoncentrale
concrete beam betonnen balk / betonbalk
concrete bed betonbedding / betonbed
concrete blinding betonnen werkvloer
concrete block betonblok
concrete block protection betonblokkenverdediging
concrete block revetment betonblokkenbekleding
concrete brick metselsteen / beton
concrete bridge betonbrug
concrete bucket betonkubel (aan hijskraan)
concrete buggy japanner / stortkar
concrete casing betonmantel
concrete cement betonspecie
concrete chute betongoot
concrete composition betonsamenstelling / green concrete / betonspecie
concrete compression strength betondruksterkte
concrete compressive strength betondruksterkte
concrete construction betonbouwwerk / betonconstructie / betonbouw
concrete core kern van beton / betonkern
concrete corewall betonnen kernmuur
concrete cover betondekking
concrete culvert betonduiker
concrete curing nabehandeling van beton
concrete cut-off wall betonnen kwelscherm
concrete dam betondam / betonnen dam / dam van beton
concrete deadman betonnen ankerstoel
concrete decay betonrot
concrete density betondichtheid
concrete-density control betondichtheidscontrole
concrete design betonontwerp
concrete diaphragm wall betonnen kwelscherm
concrete distributor betonspreidmachine / betonverdeelmachine / betonverdeler
concrete element betonelement
concrete facing betonbekleding
concrete fence post hekpaal (van beton)
concrete fill betonopvulling
concrete flat pan betonplakspaan
concrete float strijkbord
concrete floor betonvloer
concrete flume betongoot
concrete footing betonvoet
concrete form betonbekisting
concrete forming betonbekisting
concrete foundation betonfundering / betonnen fundering
concrete frame betonskelet
concrete-framed construction betonskeletbouw
concrete grade betonkwaliteit
concrete gravity dam massieve betondam
concrete guide wall betonnen geleidewerk
concrete hardening betonverharding
concrete hollow-core slab kanaalplaat
concrete infilling vulbeton
concrete lift betonlift
concrete lining betonbekleding
concrete main betonbuis
concrete membrane betonmembraan
concrete mill betonmolen
concrete mixer betonmenger / betonmengmachine / betonmolen
concrete mixer truck betonmixer (voertuig)
concrete mixing betonmengen
concrete mixing machine betonmenger / betonmengmachine / betonmolen
concrete mixing plant betoncentrale / betonmortelcentrale / betonmenginstallatie
concrete mortar betonmortel / betonspecie
concrete nail betonnagel
concrete pavement betonverharding / betonnen wegdek
concrete paving betonnen wegdek / betonverharding
concrete paving block betonklinker
concrete paving slab betontegel
concrete paving stone betonstraatklinker
concrete pile betonpaal / betonpijler / betonnen pijler
concrete pillar betonpijler / betonnen stijl / betonzuil / betonpilaar
concrete pipe betonbuis
concrete placement / placing betonstorting
concrete plasticizer betonplastificeerder
concrete plywood betontriplex
concrete pouring betonstorting
concrete pump betonpomp
concrete pump hopper kubel
concrete purlin de betonnen gording
concrete quality betonkwaliteit
concrete quay betonkade
concreter betonwerker
concreter's tongs vlechttang (betonbouw)
concreter / concretor betonafwerker
concrete reinforcement betonwapening
concrete retarder verhardingsvertrager
concrete revetment betonnen bekleding
concrete road betonweg
concrete road finisher betonafwerkmachine (wegenbouw)
concrete sand betonzand
concrete screen betonscherm
concrete sheet piling betondamwand
concrete shovel betonschop
concrete shrinkage betonkrimp
concrete skeleton betonskelet
concrete slab betontegel / betonplaat
concrete slab surface wegdek van betonplaten
concrete slurry betonspecie
concrete sprayer betonsproeier
concrete stone betonsteen
concrete surface betonnen wegdek
concrete tamper de handstamper
concrete technology betontechnologie
concrete test cube betonproefkubus
concrete test cubes proefkuben
concrete test cylinder betonproefcilinder
concrete testing device betonproefhamer
concrete tetrahedron betontetraëder
concrete tile betonpan / betontegel
concrete tribar betonnen tribar
concrete upper layer betondeklaag
concrete vibrator betontrilmachine / betontrilnaald
concrete with stone facing sierbeton
concrete workability verwerkbaarheid van beton
concrete worker betonafwerker
concreting betonstorten
concreting in lifts laagsgewijs betonstorten
concretor zie concreter
condemn onbewoonbaar verklaren
condensation condensatie
condo / concominium flatgebouw (met koopflats); koopflat
conduit (afvoer / toevoer)kanaal / luchtkanaal; (afvoer / toevoer)buis / pijp; (elektriciteits)buis; doorlaat; rioolbuis
conduit duct luchtkanaal
conduit elbow normaalbocht(stuk) (elektra)
cone bit steenbeitel / rotsbeitel
confinement bewapening
conical conisch
conical broach roof torendak / conisch helmdak
conical washer pakking
connect aansluiten
connection aansluiting, verbinding
connection point aansluitpunt
connection rebars (AE) de stekeinden (betonbouw)
console idem / karbeel(steen) / kraagsteen
consolidate dichtwalsen (b.v. van wegdek); hard worden; verharden; stabiliseren
consolidated gestabiliseerd (van grond / zand / grind)
construct bouwen
construction bouw (constructie), bouwwerk, constructie, uitvoering
constructional component bouwelement
constructional engineer bouwkundige
constructional physics bouwfysica
constructional steel constructiestaal
constructional timber constructiehout
construction company bouwbedrijf
construction defect bouwfout
construction firm bouwbedrijf
construction industry bouwvak
construction industry holiday bouwvakvakantie
construction management bouwdirectie
construction manager projectleider (slaat meestal op bedrijf)
construction method bouwmethode
construction of adaptable housing aanpasbaar bouwen
construction schedule bouwschema
construction sector bouwsector
construction site bouwplaats
construction terminology bouwtermen
construction work bouwkundige voorziening
construction worker bouwvakarbeider, bouwvakker
constructivism constructivisme
constructivist constructivist
contact adhesive contactlijm
contact maker contactmaker
contact spring de contactveer
container container; reservoir
continuity tester spanningzoeker
contract overeenkomst
contract sum aanneemsom
contract variations meer- en minderwerk
contracted price aanneemsom
contractor aannemer
contractors' name plates reclamebord voor bouwfirma's
control block controleblok (b.v. op gasboiler)
control cock regelkraan
control joint schijnvoeg
control panel bedieningspaneel
convenience outlet wandcontactdoos
convert a building verbouwen
convex arch convexe boog
conveyor (belt) transportband (transporteur)
cope afdekken / bedekken (met muurkap / dakvorst)
coping deklaag (bovenste rij stenen); dekplaat; dakvorst / vorstpan
coping muurkap; dakvorst
coping brick afdektegel
coping ledge afdekband
coping plate dekplaat (van kapiteel)
coping saw figuurzaag / beugelzaag
coping slab muurafdekplaat
coping stone deksteen / dektegel / muurafdekplaat / sluitsteen
coping tile (af)dektegel; chaperonpan (dak)
coping wall kapmuur
copper conductor de koperader (kern)
copper wire koperdraad
corbel kraagsteen / draagsteen / karbeel / console / balkdrager / modillon; korbeel (burcht / kasteel)
corbel (ww) overkragen (metselarij)
corbel gable trapgevel
corbelled overkraagd
corbel piece korbeel (van haard)
corbel step trede van trapgevel
corbel table boogfries
corbel table overkraging / kraagsteenrij (metselarij)
corbie gable trapgevel
corbie step trede van trapgevel
corbie step gable trapgevel
corbie-step trede van trapgevel
cordless draadloos; accu-
cordless drill accuboormachine
cordless drill-driver accuschroefboormachine / accuboorschroefmachine
cordles hammer drill accuklopboor
cordless hammer drill (screw)driver accuklopboorschroevendraaier
cordless impact drill driver accuklopboor-schroevendraaier / accuklopboor-schroefmachine
cordless rotary hammer accuboorhamer
cordless saw draadloze zaag
cordless screwdriver accuschroevendraaier
cordon kordon(band) / lijst (bouwkunde)
cord-operated wall switch trekschakelaar met koord
core bit kernbeitel
corewall kernmuur
Corinthian Corinthisch
Corinthian column Corinthische zuil
Corinthian order Corinthische stijl / (bouw)orde (figuurlijk extravagant / bloemrijk)
cork kurk
cork sanding-block schuurkurk
corner hoek
corner bottom slate de hoeklei (i.v.m. dakbedekking)
corner brace de tussenregels
corner chisel hoekbeitel / kantbeitel
corner sander deltaschuurmachine
corner stile de hoekstijl
corner strut de hoekstijl
corner stud hoekstijl / staander (van (hout)skelet)
corner tower hoektoren
corner trowel hoektroffel
corner turret hoektoren
cornice kroonlijst / deklijst / kornis / randbalk
cornice (ww) afwerken met kroonlijst / deklijst
corona corona / (druip)lijst
corrosion corrosie
corrosion of reinforcement betonwapeningscorrosie
corrugated asbestos cement roof golfplatendak
corrugated asbestos cement roofing dak van asbestgolfplaten
corrugated sheet golfplaat
cost of work uitvoeringskosten
costs of construction bouwkosten
cotter bolt spiebout / keilbout / wigbout / ankerbout (in betonfunderingen)
cotter pin drukpen (in slot)
counter batten tengel
counter flashing loodslabbe
counter floor ondervloer
counterbrace de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
counterguard contregarde (vesting)
counterjib tegengiek (van hijskraan)
counterjib ballast contragewicht (hijskraan)
counterscarp contrescarp (vesting)
countersink (bit) verzinkboor
countersunk head platkop (van schroef)
counterweight ballastblok / contragewicht (van hijskraan)
country house landhuis
coupler koppeling (b.v. aan steiger);sok (loodgieterij)
coupling koppeling (b.v. aan steiger)
coupling hook de koppelhaak (i.v.m. dakbedekking)
course (metsel)laag
course (of bricks) (metsel)laag / rollaag
course of bricks on edge klamplaag
courtyard binnenplaats / binnenhof / plein
cove holle kroonlijst / verwulfd uitstek
cove (ww) doen verwelven; schuin naar binnen laten lopen (zijkanten van haard)
cover deksel; stekkerhelft
cover (boards) for the staircase de tijdelijke afdekking van trapgat
cover plate afdeksteen / afdekplaat
covered pilot light de branderafscherming (van oliebrander)
covering grille mantel (van radiator)
covering materials bedekkingsmateriaal
covering plate afdeksteen / afdekplaat
coving holle kroonlijst / verwulfd uitstek (i.h.b. bij verbinding van muur en plafond) / de koof
crab loopkat (aan hijskraan)
crab pulley katrol (aan hijskraan)
crackle craquelé
crackle finish craquel
craft knife hobbymesje
craftsman vakman
cramp de lijmtang (sergeant); de stempelkram
cramp iron {stempel)kram
crane (hijs)kraan
crane driver kraanmachinist / kraanbestuurder
crane driver's cage cabine van de kraanmachinist
crane driver's cabin cabine van kraanmachininst
crane operator kraanmachinist
crane runway liggers (hijskraan)
crane section kraanonderdeel (hijskraan)
crane track smalspoor
crank zwengel (van booromslag)
cranked hinge hogebochtscharnier
cranked tools gebogen beitels
crawler crane rupsbandkraan
crawl space kruipruimte
creeping space kruipruimte
crenel moordgat (op kasteelmuur)
crennelation weergang (b.v. van burcht)
crepidoma idem (bouwkunde)
crisscross beam kruisschoor
crocket kogel (ornament op kerk, versiering in de vorm van kop of gekruld blad)
cross de kruis-T (loodgieterij)
cross beam de onderslagbalk (bekisting)
cross bond kruisverband
crossbrace de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
cross-cut chisel ritsbeitel
cross-cut chisel ritsbeitel
cross-cut saw de kettingzaag
cross-cutt saw afkortzaag
cross-grained float plakspaan
crosshead kruiskop
cross-headed tip kruiskopstift (b.v. van schroevendraaier)
crosshead screwdriver sterschroevendraaier
crossing viering (aan kathedraal)
cross peen / pein hammer penhamer
cross piece de onderslagbalk
cross-point screwdriver kruiskopschroevendraaier
cross rib gewelfrib
cross-section dwarsdoorsnede
cross tie de schoor (van dak)
crow strut de afstandhouder (bekisting)
crowbar koevoet
crown de sleutel (kruin) (van brug)
crowstep trap (van trapgevel)
crow-stepped getrapt (bouwkunde)
crow-stepped gable trapgevel
crystal glass kristalglas
crystal plate glass kristalglas
cubiculum idem (in Romeins huis)
cup verfreservoir (van verfspuit)
cup (ww) kromtrekken (van plank)
cupola koepel (oudheid)
cupola koepel(tje) / koepeldak / koepelgewelf
curb roof gebroken dak / mansardedak
curb stone stootsteen; trottoirband
curb tile knikpan
cure (uit)harden / hard laten worden
cured concrete mortar betonmortel
curing (uit)harding; nabehandeling (m.n. bij beton)
curing blanket afdekmat
curing compound nabehandelingsmiddel (m.n. bij beton)
curing temperature hardingstemperatuur; nabehandelingstemperatuur (beton)
curing time uithardingstijd
current elektriciteit, stroom
curtail step de aantrede / de bloktrede (van trap)
curtain gordijngevel / vliesgevel
curtain rail gordijnroede / gordijnrail
curtain track gordijnrail
curtain wall gordijngevel / vliesgevel; gordijn / courtine (van vesting)
curved gable fronton (van b.v. kerk)
curved jaw bek (van tang)
cushion capital blokkapiteel / kubuskapiteel
cusp (uitstekend) raakpunt van gewelfbogen
cut snijden
cut-in bottom de bekisting van de balkbodem
cut off afsteken
cut-off saw afkortzaagmachine
cut-off mitre saw afkort-verstekzaagmachine
cutter de geleider (voor afsnijden van behang); frees
cutting edge mes (van bulldozerblad)
cutting-in brush de verfkwast
cutting nozzle brandermondstuk (van snijbrander)
cutting pliers de zijkniptang
cutting torch snijbrander
cutwater ijsbreker (van brug)
cycle shed stalling
Cyclopean / Cyclopian cyclopisch (bouwkunde)
cylinder cilinder (b.v. van cilinderslot); cartouche (van schijfkraan)
cylinder case cilinderhuis (van slot)
cylinder lock cilinderslot
cylinder pressure gauge cilinderdrukmeter
cylinder trolley flessenwagen
cyma cyma / cymatium; talon / ojieflijst (bouwkunde)
cyma recta idem / klokojief / recht ojief / Dorisch ojief (bouwkunde)
cyma reversa idem / hielojief / omgekeerd ojief (bouwkunde)