logo Taalvlinder

Engelse en Amerikaanse politierangen verklaard


 

rangen bij de Engelse politie *)

Engels

rang

functie

     
chief constable hoofdcommissaris korpschef
deputy chief constable (DCC) commissaris plaatsvervangend korpschef
assistant chief constable (ACC) commissaris lid korpsleiding
chief superintendent commissaris districtschef / divisiechef
superintendent commissaris-hoofdinspecteur plaatsvervangend districtschef
superintendent (hoofd)inspecteur lid leiding district/divisie
chief inspector inspecteur wijkchef, afdelingschef
inspector inspecteur **) afdelingschef
(desk)sergeant brigadier; brigges groepschef
senior constable hoofdagent; straat-, wijk-, verkeersagent, diender, rus, smeris
constable agent; straat-, wijk-, verkeersagent, diender, rus, smeris
pupil leerling agent /aspirant
 

rangen bij de Amerikaanse politie:

chief commissioner hoofdcommissaris
commissioner commissaris
inspector adjunct-hoofdcommissaris (N.Y); rechercheur (San Francisco); inspecteur (FBI)
captain hoofdinspecteur
lieutenant inspecteur
full sergeant adjudant; adjudant-inspecteur
sergeant brigadier
chief constable hoofdagent
constable / patrolman agent
detective rechercheur (in New York; rang én functie)
 

Als ruggensteuntje bij het zoeken naar de juiste vertaling van een Engelse politierang in een bepaalde context, hierbij een korte uitleg van overeenkomst en verschillen tussen de Engelse en Nederlandse organisaties.

Een constabulary in Engeland is een organisatorische politie-eenheid, vergelijkbaar met politieregio’s in Nederland. Alleen de Metropolitan Police van Londen (Met) is anders georganiseerd. Een constabulary wordt (meestal) geleid door een driemanschap: een Chief Constable, een Deputy Chief Constable en een Assistant Chief Constable. Dat is goed vergelijkbaar met de Nederlandse situatie: Korpschef, plaatsvervangend Korpschef en lid Korpsleiding. Alleen Haaglanden heeft dat anders gedaan en de korpsleiding van Amsterdam-Amstelland bestaat ook uit meer mensen.
Een constabulary is vaak onderverdeeld in " divisions" met aan het hoofd een Division Commander met de rang van Chief Superintendent, die weer wordt bijgestaan door een Deputy Division Commander met de rang van Superintendent en eventueel nog een lid van de leiding. Dat is vergelijkbaar met de districten van de Nederlandse politie, met een districtchef met de rang van commissaris aan het hoofd.
De rang commissaris in Nederland dekt vele functies. Datzelfde geldt voor inspecteur en hoofdinspecteur.
De rang "inspector" zou eigenlijk moeten worden vertaald met "adjudant" . Dat is een rang die vroeger wel bestond bij de Nederlandse politie, maar sinds de reorganisatie in 1993 is vervallen. Een brigadier bij de Nederlandse politie kan uitvoerend werk doen of meewerkend voorman zijn. Verder kan het een rang zijn voor wijkagent, (senior) rechercheur of specialist. Dat zijn allen uitvoerenden. Een brigadier is eigenlijk nooit vrijgesteld van uitvoering. De Engelse "sergeant" soms wel. Het Engelse systeem plakt voor iedereen die als rechercheur werkzaam is het woord "detective" vóór de rang, zoals detective constable, detective inspector of detective chief inspector en korten dat dan weer af met DC, DCI of DI. Dat kent Nederland niet. Wij hebben wel rechercheurs met de rang "agent", "hoofdagent" of "brigadier", maar die worden meestal gewoon "rechercheur" genoemd.

**)Voorheen was een Engelse inspector een Nederlandse adjudant, maar die rang is in 1993 afgeschaft. De rangorde is nu: agent > hoofdagent > brigadier > inspecteur> hoofdinspecteur> commissaris> hoofdcommissaris (met dank aan Iris van der Blom)

NB Inspector Morse vertalen met Adjudant Morse is natuurlijk uit den boze, maar dat wist u al. Hoe het met Duitse en Franse commissarissen zit, weet ik niet. Als u het wel weet, zou ik een mailtje daarover (via "contact") zeer op prijs stellen.