logo Taalvlinder

Medische terminologie - uitrusting / instrumenten

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
3/0 chromic catgut (hechtdraad)
3/0 silk hechtdraad
abdominal retractor buikwandhouder/buikwandspeculum
abdominal scissors buikwandschaar
abdominal spatula buikspatel
abscess forceps abcestang
absorber attachment absorbeerderkoppeling (b.v. van spirograaf)
adapter adapter
adapter cable adapterkabel
adenoid curette adenotoom/ringmes
adenotome adenotoom/ringmes
adhesive plaster kleefpleister
adhesive tape hechtpleister
adjustable top of the operating table verstelbaar operatietafelblad
administration system toedieningssysteem (voor medicijnen)
adult diaper incontinentieslip
advanced workplace for image-guided surgery idem/AWIGS
advancement forceps voorkamerpincet
AED (automated external defibrillator) automatische externe defibrillator/AED
air ambulance traumahelikopter; ambulancevliegtuig
air pump luchtpomp
air-conditioning airconditioning
AirEvac traumahelikopter
ambo (Aus.) ambulance
ambu facepiece handpomp voor het toedienen van zuurstof
ambubag handpomp voor het toedienen van zuurstof
ambulance ambulance/ziekenwagen
amniotome vliezenbreker (amniotoom)
amp ampul
ampoule ampul (dichtgesmolten medicijnflesje)
amputating knive amputatiemes
amputating retractor amputatiewondhaak
amputating saw amputatiezaag
anaesthesia and respiratory apparatus narcose- en beademingsapparatuur
anaesthesia apparatus narcoseapparatuur
anaesthesia needle anesthesienaald
anaesthetic instruments anesthesie-instrumenten
anal retractor anuswondhaak
anastomosis anastomose (lekvrije verbinding)
anastomosis clamp anastomoseklem
anastomosis clamp forceps anastomoseklem
anastomosis forceps anastomoseklem
anemometer anemometer
aneurysm clip aneurysmaclip
aneurysm needle onderbindingsnaalden
angiogram idem (röntgenfoto van bloedvaten)
angiographic examination table angiografische onderzoektafel
angiotribe drukklem
angled scissors verbandschaar
ankle X-ray enkelfoto
anterior synechia scissors synechieschaartje
antiseptic swabs antiseptische watten
antrum and sphenoid punch kaakholte-knabbeltang
antrum chisel antrumbeitel/kaakbeitel
antrum curette antrumcurette
antrum perforator antrumperforator
antrum punch forceps kaakholtestans
antrum rasp antrumrasp
antrum retractor kaakholtehaak
antrum rongeur forceps kaakholtestans
antrum trocar antrumtrocart/kaakholtetrocart
antrum wash canula kaakholtespoelcanule
anuscope anuscoop/proctoscoop
aorta clamp aortaklem
aortic clamp aortoklem
appendix clamp appendectomieklem
appendix forceps appendectomieklem
applicator applicator (instrument/(hulp)middel om iets aan te brengen/b.v. spatel)
applying and removing forceps for scalp hemostasis clip aanbrengtangen voor hoofdhuidklem
applying forceps aanbrengpincet/aanbrengtang (b.v. voor micro-clips of klemmen)
appointments book afsprakenagenda (huisarts)
arm bandage armverband
arm sling mitella
armamentarium armamentarium/(medische) uitrusting/instrumenten/intrumentarium
arterial cannula intraveneuze canule
arteriogram idem (röntgenfoto van de slagaders)
arteriography cannula arteriografiecanule
arteriovenous shunt arterioveneuze shunt
artery forceps arteriepincet/arterieklem
arthrogram artrogram
arthroscope artroscoop
artificial breathing device beademingsapparaat
artificial ear kunstoor
artificial heart kunsthart
artificial (heart) valve kunst(hart)klep
artificial kidney kunstnier
artificial knee kunstknie
artificial larynx kunstlarynx
artificial leg kunstbeen
artificial lung kunstlong
artificial nose kunstneus
artificial shoulder kunstschouder
artificial valve kunstklep
aspirating curette (af)zuigcurette
aspirator aspirateur/aspirator/zuigtoestel
asthma pump inhaler
atomizer verstuiver
audiometer audiometer/geluidmeter
aural hook oorhaakje
aural speculum oorspiegel/otoscoop
aural syringe oorspuit
auricle forceps aurikelklem
auriscope oorspiegel/otoscoop
autoclave autoclaaf
automated external defibrillator automatische externe defibrillator/AED
automatic pipette automatische pipet
automatic pipetting device automatisch pipeteerapparaat
automatic tuner automatische afstemmer
automatically filled water glass waterglas met automatisch vulsysteem (tandheelkunde)
autopsy instruments autopsie-instrumenten
autopsy knive autopsiemes
AWIGS advanced workplace for image-guided surgery/idem
Babcock sonde van Babcock
baby scales babyweegschaal
backboard fixatieplank
bacterial filter bacteriefilter
balloon catheter ballonkatheter
balloon pump ballonpomp
ballpoint electrode kogelelektrode
bandage verband/zwachtel
bandage scissors verbandschaar
bandage shears verbandschaar
band-aid wondpleister
band-aid box verbandtrommel
band guide metaalbandvoerder
band sensor bandsensor
band tightener spaninstrument (voor metaalbanden)
barium meal bariumpap(je) (voor röntgenonderzoek van maag)
barium swallow x-ray slikfoto/slokdarmfoto
basin het spoelbekken (tandheelkunde)
basin (for sputum) spoelbak (voor sputum)
battery tester batterijtester
Baxter infuusfles; infuusvloeistof; infuustoestel (afh. van context) (merknaam)
bear hugger (slang) (soort) elektrische deken (voor patiënten na een operatie)
bed ziekenhuisbed
bedhead unit bedwandgoot
bedmonitor bedmonitor
bedpan (onder)steek
behind the ear hearing aid achter-het-oortoestel/AHO-toestel
betatron het bètatron (deeltjesversneller, gebruikt bij radiotherapie)
bicycle ergometer fietsergometer
binocular eyepiece het binoculair
binocular research microscope binoculaire onderzoekmicroscoop
biopsy curette biopsiecurette
biopsy forceps biopsietang
biopsy needle biopsienaald
bipolar coagulation forceps bipolaire coagulatiepincet
bistoury bistouri/chirurgisch mes
bitewing idem (soort röntgenfoto bij tandarts)
bladder neck spreader blaashalsspreider
bladder retractor blaasspreider
bladder spatula blaasspatel
bladder stimulator blaasstimulator
bladder syringe blaasspuit
Blalock Taussig shunt Blalock-Taussigshunt
blister pack blisterverpakking
blood bag bloedzak
blood pressure meter bloeddrukmeter
blood pressure monitor bloeddrukmonitor
blood pump bloedpomp
blood sugar meter/monitor bloedsuikermeter
blood transfusion bag bloedzak
blood vessel clamp/forceps vaatklem
blood vessel scissors vaatschaar
blood warmer bloedverwarmer
blue towel steriele doek
blunt hook wondhaak
body remover vreemdlichaampincet
body scanner (body)scanner
bone awl kaak-els
bone chisel holle beitel; knobbelbeitel (tandheelkunde)
bone curette scherpe lepel
bone cutting forceps/bone cutter(s) beensplintertang/snijdende beentang
bone elevator elevatorium
bone file botvijl
bone gauge vlakke beitel
bone holding forceps botvattang
bone lever bothevel
bone marrow biopsy canula beenmergbiopsiecanule
bone marrow biopsy needle beenmergbiopsienaald
bone nail pen
bone nippers knabbeltang
bone rasp botrasp
bone rongeur forceps knabbeltang
bone scissors botschaar(the)
bone shears (grote) botschaar
bone substitute botvervangend materiaal
bone wire tightener draadspantang
bone wire tightening and twisting forceps draadspantang
boomerang needle holder boemerangnaaldvoerder
bougy bougie
bowl kom
BP monitor bloeddrukmonitor
brace idem (elastisch en met stalen beugels)
brace for neck injuries steunkraag/halskraag
bracket for the leg support arm van de beenhouder
brain clip hoofdhuidklem
brain knive hersenmes
brain scissors neurochirurgische schaar
brain spatula hersenspatel
bread poultice broodpap
breast implant borstimplantaat
breast prosthesis borstprothese
breast pump borstpomp/kolf
breast x-ray borstfoto (vrouw, borstfoto algemeen is meestal thorax x-ray)
breath tester ademtester
breathing apparatus/machine beademingsapparaat
breathing circuit beademingscircuit
breathing mask beademingsmasker
breathing system beademingssysteem
breathing tube ademhalingsslang/beademingsbuisje
bridge brug (tandheelkunde)
bronchoscope bronchoscoop
bronchus clamp bronchusklem
bronchus forceps bronchusklem
BTE hearing aid (behind the ear) achter-het-oortoestel/AHO-toestel
bulb-headed probe knopsonde
bulldog clamp bulldogklem
bulletdrawer kogeltang
bur caviteitenboor (tandheelkunde); frees
cable clip kabelhouder
cable release draadontspanner (i.v.m. röntgenfotografie)
CADD-1 pump CADD-1-pomp (pijnbestrijding)
caliper passer
call button keuzeknop (b.v. op hartbewaking)
calorimeter idem
canaliculus knive traanfistelmes
cannula/cannule canule (buisje om inspuitingen te doen of wonden open te houden) (met één 'n')
cannula sterilizing forceps canules-sterilisatiehouder
capeline hoofdverband
capillary tube stand (for blood sedimentation) capillairstandaard (voor de bloedbezinking)
capnograph capnograaf (om beademing te bewaken)
capsular forceps kapselpincet
capsule camera capsulecamera (voor intern onderzoek, wordt ingeslikt)
capsule forceps kapselpaktang
carborundum disc/disk carborundschijf (tandheelkunde)
cardiac catheter hartkatheter
cardiac defibrillator cardiodefibrillator
cardiac pacemaker pacemaker
cardiac paddles paddles (gebruikt bij defibrillatie)
cardiodefibrillator cardiodefibrillator
cardiogram cardiogram/hartcurve/ECG
cardiograph cardiograaf
cardioscope cardioscoop
cardiotocogram idem/CTG
cardiotocograph cardiotocograaf/CTG(-apparaat)
carriage of the operating table (verrijdbaar) onderstel van de operatietafel
cartilage and bone holding forceps meniscus- en kraakbeentang/kraakbeen- en botvattang
cartilage forceps kraakbeentang
cartilage holding forceps kraakbeentang
cartilage knive kraakbeenmes
cartilage scissors amputatiezaag
cast gipsverband
cast spreader gipsspreider
cataplasm cataplasma/brijomslag/pap/betmiddel
cataract knive staarmes
cataract needle staarnaald
cataract spoon staarlepel
catgut catgut/kattendarm (resorbeerbaar hechtmateriaal/medisch hechtdraad)
cath/catheter katheter (slangetje)
catheter gauge/gage unit meetpaneel voor hartkatheterisatie
catheter guide katheterspanner
catheter holder katheterhouder
catheter-introducing forceps kathetergeleidetang
catheter-introducing instruments katheter-inbrenginstrumenten
CAT scanner CAT scanner/CT-scanner/computertomograaf
cautery thermisch uitbrandinstrument (tandheelkunde)
c-colllar zie cervival collar
ceiling light plafondverlichting (tandheelkunde)
ceiling mounted pendant system pendelsysteem
central (intravenous) line/central intravenous catheter centrale lijn/hoofdlijn/diepe lijn
central control unit centrale bewakingseenheid
central venous catheter centraal veneuze katheter
central X-ray control unit centrale röntgencontrole-eenheid
centrifuge centrifuge
cervical biopsy and specimen forceps proefexcisietang
cervical collar steunkraag/halskraag
cervical occlusive device barrièremiddel
cervical traction tongs extensiebeugel
chalazion curette traanzakcurette
chalazion forceps traanzakpincet
charger oplaadapparaat
chart status (van patiënt) (gegevens over de toestand/status van patiënt)
chart of eyegrounds funduskaart
cheeckbone implant jukbeenimplantaat
chest tube thoraxdrain
chisel beitel (holle beitel, vlakke beitel)
cholecystogram röntgenfoto van de galblaas
cholera belt lendegordel (om buikziektes te voorkomen)
chordotomy knife chordotomiemes/cordotomiemes
chromatograph chromatograaf
CIC hearing aid CIC-toestel (completely in the canal)
cilia forceps epileerpincet
circumcission clamp besnijdenisklem
circumcision instruments besnijdenisinstrumenten
clamp klem/kram
cleft palate elevator gehemelte-elevatorium
cleft palate retractor gehemeltehaakje
clinical thermometer koortsthermometer
clip applying and approximation forceps wondrandpincet
closed incubator gesloten couveuse
clothing/clothes scissors kledingschaar
CO2 consumption meter de CO2-consumptiemeter
coagulation equipment coagulatie-apparatuur
coagulation forceps coagulatiepincet
cochlea implant/cochlear implant cochleair implantaat (in binnenoor)
coil spiraaltje
cold light source koudlichtbron
cold pack idem/koud kompres (niet compres)
collar (for neck immobilisation) steunkraag/halskraag
colonoscope colonoscoop
colposcope colposcoop
columella forceps columellapincet
comedo extractor comedonendrukker
completely in the canal hearing aid CIC-toestel
compression bandage drukverband
compressor drukverband/tourniquet
computer and analyser (for photometry) reken- en analyseapparaat (voor fotometrie)
conductance catheter geleidekatheter
cone knive conisatiemes
conjunctiva scissors bindvliesschaar/conjunctivaschaar
connecting lead verbindingskabel (van apparatuur)
connecting piece adapter
constant temperature water bath het thermoconstante waterbad
container houder
container for cotton wool wattenpot
contrast dye/fluid contrastvloeistof
contrast medium contrastmiddel
contrast medium injector hogedrukspuitapparaat voor contrastmiddelinjectie
control buttons controleknoppen
control desk het controlepaneel (van een apparaat/machine)
control device het bedieningsapparaat
control knob controleknop
control knobs for gas supply gastoevoerregulator
control panel controlepaneel
control unit controle-eenheid/bedieningsapparaat
converter tube beeldomkeringsbuis
Cordis introducer Cordis-apparaat
cordotomy knive zie chordotomy knife
corneal dissector hoornvliesdissector
corneal knive hoornvliesmes
corneal scarifier hoornvliesinstrument
corneal scissors hoornvliesschaar
corn plaser likdoornpleister
correspondence file correspondentieordner (huisarts)
costal periosteotome ribraspatorium
cotton applicator wattenstaafje; wattendrager
cooton swab wattenprop/wattenstaafje/tampon
cotton swab forceps tampontang/deppertang
cotton wool ball watten
cotton wool container wattenpot
CPAP equipment CPAP-apparatuur
cranial rongeur forceps schedeltang
cranioclast cranioclast
crash cart crashcart (gebruikt bij reanimatie en andere noodsituaties)
cross-bandage kruisverband
crow-bill kogeltang
crown kroon (tandheelkunde)
crutch(es) kruk(ken)
CTG cardiotocogram/CTG
C-shaped frame C-boog (aan röntgendoorlichtingsapparaat)
CT scanner CT-scanner/CAT-scanner
CTG (cardiotocograph) cardiotocograaf/CTG(-apparaat)
cuff de manchet (voor bloeddrukmeting)
cuirass ijzeren long/ademhalingstoestel
cup (ader)laatkop
cupping glass (ader)laatkop
curator obturator/afsluiter
curette curette (schraaplepel/scherpe lepel/mes)
curtain het gordijn (rond een bed)
curved scissors gebogen schaar
curved surgical needle gebogen chirurgische naald
cutaneous hooklet huidhaakje
cutaneous punch huidtrepaan
cuticle nipper nagelschaar
cuticle scissors nagelschaar
cutting electrode lancetelektrode
CVC zie central venous catheter
CVVH machine CVVH-apparaat (zie CCVH in lijst met handelingen)
cyclodialysis canula cyclodialysecanule
cyclodialysis spatula cyclodialysespatel
cymograph zie kymograph
cystic forceps cysticusklem
cystoscope cystoscoop
cystotome cystotoom
dalkon shield dalkonschildje (anti-conceptiemiddel)
decapitating hook decapitatiehaak
defibrillator defibrillator
delicate dissecting scissors fijne prepareerschaar
delicate haemostatic forceps fijne arterieklem
delicate neelde holder micro-naaldvoerder
dental records tandartsstatus
delicate scalpel fijne scalpel
dental bridge brug
dental instruments tandartsgereedschap/tandartsinstrumenten
dental plate plaat/kunstgebit/tandprothese
dentist('s) chair de behandelstoel/tandartsstoel
dentist's lamp de behandellamp
denture(s) het kunstgebit (de prothese)
depressor instrument om orgaan neer te drukken (vnl. tongspatel)
dermatome dermatoom (soort mesje)
developer ontwikkelaar (voor röntgenfoto's)
diabetics file het diabetenarchief (huisarts)
dialysator idem
dialyser/dialyzer dialysator
diamond point de diamantboor (diamantslijper)
diaphragm pessarium; venster (tandheelkunde)
diascope diascoop/doorlichtingsapparaat
diathermy unit diathermieapparaat (kortegolfapparaat)
dilatation balloon dilatatieballon
dilating bougie dilatatiebougie
dilator/dilater/dilatator verwijdingsinstrument/dilatator/dilatatorium
directional lamp operatielamp
director holle sonde
discission knive discissiemes
disk prostheis discusprothese
dispenser idem/houder
disposable (hypodermic) needle wegwerp(injectie)naald
disposables idem (wegwerpartikelen)
disposable syringe wegwerpspuit
dissecting forceps prepareerklem/prepareerpincet
dissecting scissors prepareerschaar
dissecting table snijtafel
dissector(s) dissector(en)
distance acuity chart letterkaart (met verschillende lettergroottes) (oogheelkunde)
doctor's bag dokterstas
doctor's case dokterstas
doctor's stamp doktersstempel
donor organ donororgaan (b.v. donorlong, donorhart, donornier enz.)
donor valve donorklep
doptone idem (houten 'toeter' om de hartslag van een kind in de baarmoeder mee te beluisteren)
Duplex idem (combinatie van echo en Doppler, onderzoekt bloedvaten met geluidsgolven)
Duplex Doppler Duplex-Doppler
double-ended probe knopsonde
douche irrigator (vagina)
down traction forceps kaakfractuurtang
drain drain
drainage tube drain
dressing verband(materiaal)/bandage
dressing forceps tamponpincet
dressing material verbandmateriaal
dressing sterilizing drum sterilisatietrommel
drill boor(tje); handboorapparaat
drip (druppel)infuus/infusievloeistof
dripfeed infuus
drop counter druppelteller
drug bottle medicijnfles(je)
duck (slang) urinaal/de 'fles' (voor opvangen urine bij bedlegerige mannen)
duo-mask duomasker
dura dissector duraspatel (?)
dura elevator duraspatel
dura hook durahaakje
dura knive durames
dura scissors duraschaar
dura separator duraspatel
dye kleurstof
dynamometer dynamometer
ear appliance hoortoestel/(ge)hoorapparaat
ear catheter oorkatheter
ear curette oorcurette
ear dressing forceps oorpincet
ear forceps oorpincet
ear hooklet oorhaakje
ear knive oormes
ear loop oorlis
ear needle oornaald
ear plugs oordopjes
ear polyp forceps oorpoliepentang
ear polyps snare oorpoliepensnoerder
ear probe oorsonde
ear punch botstans
ear retractor oorwondspreider
ear speculum oorspeculum
ear spoon oorlepel
ear syringe oorspuit
ear thermometer oorthermometer
ear washing cannula oorspoelcanule
ear washing syringe oorspuit
ECG elektrocardiogram/ECG
ECG (electrocardiograph) ECG(-apparaat)/elektrocardiograaf
ECG analyser ECG-analysator
ECG Holter Holter-ECG
ECG lead (to the patient) ECG-kabel (naar de patiënt)
ECG machine ECG(-apparaat)
ECG monitor ECG-monitor
ECG patient cable ECG-patiëntenkabel
ECG recorder elektrocardiograaf
ECG recording unit ECG-registratie-eenheid/elektrocardiograaf
ECG sampler ECG-sampler
ECG suctional electrode system ECG-zuigelektrodensysteem
ECG-electrode ECG-elektrode
EEG elektro-encefalogram/EEG/hersenfilm(pje)
EEG (electroencephalograph) elektro-encefalograaf
eight-channel recorder de achtkanaalsschrijver (röntgen)
EKG (electrocadiogram) elektrocardiogram/hartfilm(pje)
elastic support bandage verbandhaakje(s)
electrocardiogram elektrocardiogram/ECG
electrocardiograph elektrocardiograaf/ECG(-apparaat)
electrode elektrode
electrode exit point elektrode-uitgang (op pacemaker)
electrode handle elektrodenhandvat
electrode lead de elektrodekabel
electrodes for shock treatment elektroden voor defibrilleren (elektroshockbehandeling)
electroencephalogram elektro-encefalogram
electroencephalograph (EEG) elektro-encefalograaf
electromyogram elektromyogram
electromyograph (EMG) elektromyograaf
electron microscope elektronenmicroscoop
electrotome de elektrotoom
elevating spoon geboortelepel
elevator elevatorium/heftang; lift
embalming fluid balsemvloeistof
emergency bandage noodverband
emergency splint noodspalk
emergency stretcher draagbaar
emergency tourniquet nooddrukverband
EMG (electromyograph) elektromyograaf
encephalogram encefalogram
encephalograph encefalograaf
endarteriectomy stripper endarteriëctomiestripper
endarteriectomy stripper set endarteriëctomiestripperset
endaural retractor oorspreider
Endoloop (merknaam) lasso (gebruikt bij kijkoperaties)
endometrial suction biopsy curette endometriumzuigbiopsiecurette
endoprothesis endoprothese
endoscope endoscoop/endoscopisch instrument (voor inwendig onderzoek)
endotracheal tube endotracheale tube/tracheacanule
enema irrigator (darm)
enteral feeding pump enterale voedingspomp
entropium forceps entropiumpincet
enucleation scoop enucleatielepel
enucleator enucleator
epidural catheter epidurale katheter
episiotomy scissors episiotomieschaar
ergometer ergometer
ethmoid forceps zeefbeentang
ET-tube zie endotracheal tube
eustachian catheter oorkatheter
examination bench onderzoeksbank
examination chair onderzoeksstoel
examination couch onderzoekstafel
examination instruments onderzoeksinstrumenten
examination light onderzoekslamp
examination table onderzoekstafel; röntgentafel
exenterations scoop chalazionlepel
explorer sonde/peilstift
exploring electrode tastelectrode
exploring needle proefnaald
exploring trocar proeftrocart
extension bow extensiebeugel
external pacemaker externe/uitwendige pacemaker
extraction forceps de extractietang (tandheelkunde)
extraction hook extractiehaak(je)
eye caliper oogpasser
eye hook ooghaakje
eye instruments ooginstrumenten
eye magnet oogmagneet
eye needle holder oognaaldvoerder
eye patch oogpleister; ooglapje
eyepiece oculair
eye scalpel oogscalpel
eye scissors oogschaar
eye spatula oogspatel
eye speculum ooglidspreider
face mask gezichtsmasker
facing de opbouw (tandheelkunde)
false ... kunst...
false joint kunstgewricht
false teeth kunstgebit
false tooth stifttand
Faraday cage kooi van Faraday
faradization unit het faradiseerapparaat
feeding catheter voedingskatheter
feeding pump voedingspomp
female catheter vrouwenkatheter
filling de vulling (tandvulling)
filling material vullingen (tandheelkunde)
film camera filmcamera
fine retractor fijne wondhaak
finger nail drill nagelboor
finger ring saw ringzaagtang
fingersensor vingersensor
finishing bur fineerboor (tandheelkunde)
first aid dressing wondpleister
first aid kit EHBO-set
fissure bur splijtboortje/fissuurboortje (tandheelkunde)
fistula fistel/stoma/pijpzweer
fistula hook fistelhaakje
fistula probe fistelsonde
fistula scissors fistelschaar
fixation forceps fixeerpincet
fixation fork fixeervork
fixation hook fixeer-dubbelhaakje
flame-shaped finishing bur de vlamvormige fineerboor (tandheelkunde)
flap knive amputatiemes
flat-nose pliers platte tang
fleam laatmes/vlijm
Flexi-Site sensor Flexi Site-sensor
Flieringa ring forceps Flieringa-ringpincet
flowmeter idem
fluid warmer vloeistofverwarmer
fluoroscope fluorescoop/radioscoop/röntgentoestel
fluothane container fluothanehouder
foetal monitor foetale monitor
foot switch voetschakelaar/voetpedaal (b.v. bij röntgenapparatuur)
forceps forceps/(verlos)tang; de/het pincet (huisarts)
forceps tip opzetstuk (voor tang)/tangopzetstuk
forearm crutch elleboogkruk
foreign body curette corpus alienum-curette
foreign body forceps corpus alienum-pincet, -tang/vreemdlichaampincet/-tang
foreign body gouge corpus alienum-holle beitel
foreign body instruments vreemdlichaaminstrumenten/corpus alienum-instrumenten
foreign body loop corpus alienum-lis
foreign body needle corpus alienum-naald
foreign body remover corpus alienum-pincet/vreemdlichaampincet
freezer bevriezingsapparaat (voor cryochirurgische ingrepen)
frozen section vriescoupe (ingevroren plakje weefsel voor onderzoek)
Frenzel glasses Frenzelbril
frozen section vriescoupe (ingevroren plakje weefsel bestemd voor onderzoek)
gag prop/knevel/klem
gall bladder forceps galblaastang
gall bladder trocar galblaastrocart
gall duct dilator galwegdilatator
gall duct forceps galkanaalklem
gall duct probe galkanaalsonde
gall stone forceps galsteentang
gall stone probe gaslsteensonde
gall stone scoop galsteenlepel
Gamma Knife idem (merknaam)
gas control equipment gasregelapparatuur
gas outlet gasafnamepunt
gastroscope gastroscoop
gauge needle (voorafgegaan door getal) b.v. 23 gauge needle naald 23
gauze (wond)gaas
gauze dresing wondgaas
gauze roller bandage verbandgaas
generic drug/medicine/preparation locopreparaat
gigli saw guide voersonde
girth gordelmeter
glabellum rasp neusrasp
glass eye glazen oog
glass partition het observatievenster (b.v. op hartbewaking)
gloves handschoenen
gold crown gouden kroon (tandheelkunde)
goniometer goniometer
goniotomy knive goniotomiemes
Gore-Tex graft Gore-Texgraft (omleiding van het materiaal Gore-Tex)
gouge guts
gown operatiejas/OK-jas
grasping forceps paktang
grinding wheel de polijstschijf (tandheelkunde)
grommet trommelvliesbuisje/buisje in het oor
guide for inserting the proctoscope geleider voor de proctoscoop
guide needle redonnaald
guide wire voerdraad
guiding probe sleufsonde
gurney brancard
gynaecological scissors gynaecologische schaar
H2 breath tester H2-ademtester
haema/haemo... zie hema.../hemo...
halo frame neksteun
halo traction halotractie
halothane container halothan(e)houder
hand bone drill handboorapparaat
hand drill handboor
handle de handgreep (van OK-lamp)
handpiece handgreep/handstuk (b.v. van instrument)
head bandage hoofdverband
head extractor kophevel
headrest hoofdsteun
hearing aid gehoorapparaat/hoortoestel
heart ambulance hartambulance
heart catheter hartkatheter
heart lung (bypass) machine hart-longmachine
heart lung machine hart-longmachine
heart monitor hartmonitor
heart rate meter/heart rate monitor hartslagmeter/hartslagmonitor
heated cabinet verwarmde kast
height gauge/gage de meetlat
hemacytometer/haemocytometer hemacytometer
hemilaminectomy retractor hemilaminectomiespreider
hemodialyser dialysator
hemorrhoidal (pile) forceps hemorroïdentang/aambeientang
hemostat vaatklem
hemostatic forceps arterieklem
hernia truss breukband
heterograft donortransplantaat/heterotransplantaat
heterotransplant donortransplantaat/heterotransplantaat
high flow pump high flow-pomp
hip bath zitbad
HME filter HME-filter
holding forceps weefselpaktang/paktang/korentang
hollow needle holle naald
hollow probe de holle sonde
Holter ECG Holter-ECG
homograft transplantaat/weefel afkomstig van een donor van dezelfde soort
hooklet haakje
hooks for posterior nares neusvleugelhaak
horizontal retractor horizontaalspreider
horizontal spreader horizontaalspreider
hospital bed ziekenhuisbed
hospital trolley brancard
hot-air sterilizer heteluchtsterilisator
hot water bottle warmer patiëntverwarming
humidifier bevochtiger
hyperbaric chamber/unit decompressietank
hypo/hypodermic (injectie)naald/spuit
hypophyseal curette hypofysecurette
hysterectomy forceps hysterectomieklem
hysterosalpingography instruments hysterosalpingografie-instrumenten
ICD (implantable cardiodefibrillator) implanteerbare cardiodefibrillator
ileus idem/darmafsluiting
illustrated chart de leeskaart
image converter de beeldconverter/beeldomkeringseenheid
image intensifier beeldversterker
implantable cardiac defibrillator/cardiodefibrillator implanteerbare cardiodefibrillator/ICD
implant fork implantatievork
impression tray de afdruklepel (tandheelkunde)
impulse generator impulsgenerator
impulse meter pulsmeter
incision lancet incisielancet
incision scissors incisieschaar
incontinence underwear incontinentieondergoed
incubator incubator/couveuse
index card patiëntenkaart (huisarts)
indicator het registratiepaneel
indicator lights alarmlamp (b.v. op hartbewaking)
individual lamp het lichtelement (van OK-lamp)
inflatable cuff opblaasbare manchet
inflating bulb de opblaasballon
inflator luchtballon/Politzer-ballon
infusion bag infuuszak
infusion bottle infuusfles
infusion device het infuussysteem
infusion management system infuusmanagementsysteem
infusion pole infuusstatief
infusion pump infuuspomp
infusion rail system infuusrailsysteem
infusion stand infuusstandaard
infusion trolley infuuswagen
infusion warmer infuusverwarmer
infusion warming infuusverwarming
inhalator inhaleringsapparaat/inhalator
inhaler/inhalator beademingsslang (aan apparatuur)
inhaling apparatus inhaleringsapparaat/inhalator
inhaling tube beademingsslang (aan apparatuur)
instrument instrument
instrument basin instrumentenbak
instrument cabinet het instrumentenkastje
instrument storing tray instrumentenplateau
instrument table instrumententafel
instrument tray instrumentenbak/de tray/het tablet/instrumentenplateau
instrumentarium instrumentarium
instruments instrumentarium/instrumenten
insufflator de luchtinsufflator (voor de rectoscopie); poederblazer
intermittent positive pressure ventilator IPPV/positieve-drukventilator
internal cardiac pacemaker inwendige pacemaker
internal pacemaker inwendige pacemaker
intestinal (grasping) forceps darmpaktang
intestinal and stomach twin clamp forceps darm- en maagklem
intestinal clamp (forceps) darmklem
intestinal forceps darmklem
intestinal grasping forceps darmpaktang
intestinal spatula darmspatel
intestinal tissue forceps darmpaktang
in the canal hearing aid CIC-toestel (completely in the canal)
in the ear hearing aid in-het-oortoestel/IHO-toestel
intra-aortal balloon pump intra-aortale ballonpomp
intraocular lens intraoculaire lens/IOL
intrauterine device (IUD) spiraaltje
intra-uterine pressure catheter intra-uteriene drukkatheter
intravenous catheter centrale lijn/hoofdlijn/drukkatheter in de halsader
intravenous drip(s) druppelinfusie
intravenous line centrale lijn/hoofdlijn/drukkatheter in de halsader
intraveneus pyelogram contrastfoto van het nierbekken
intubation tray intubatieset
IOL zie intraocular lens
ionogram ionogram (beeld van de ontleding in ionen)
IPPV zie intermittent positive pressure ventilator
iridectomy scissors iridectomieschaar
iris forceps irispincet
iris hook irishaakje
iris knife irismes
iris retractor irishaakje
iris scissors irisschaar
iris spatula irisspatel
iron lung ijzeren long
irrigator irrigator/sproeitoestel
ITC hearing aid (in the canal) CIC-toestel (zie CIC hearing aid)
ITE hearing aid (in the ear) in-het-oortoestel/IHO-toestel
IUD (intrauterine device) spiraaltje
IUPC (intra-uterine pressure catheter) intra-uteriene drukkatheter
IVP (ïntravenous pyelogram) intraveneus pyelogram (contrastfoto van het nierbekken)
IV pole infuusstandaard
IV stand infuusstandaard
IV tube infuusslang
ivy ... (slang) zie IV
jacket crown jacketkroon (tandheelkunde)
jaw de bek (van b.v. een tang of een klem)
jejunal catheter jejunumkatheter/jejunokatheter
jet-ventilator jetventilator
jobst-pomp soort drukverband tegen oedeem
jockey het glijgewicht (op weegschaal)
keratome lancetmes/keratome
keratotomy scissors keratotomieschaar
keratoplastic scissors keratoplastiekschaar
kidney biopsy canula nierbiopsiecanule
kidney biopsy needle nierbiopsienaald
kidney bowl nierbekken
kidney clamp nierklem
kidney dish het nierbekken
kidney pedicle clamp (forceps) niersteenklem
kidney pedicle forceps niersteenklem
kidney stone forceps niersteentang
knee retractor kniewondhaak
knife mes
knife electrode meselektrode
knife guide messengeleider
knife rack messenrek
knot tier draadvanger
Kocher('s forceps) de Kocher-klem
kymograph kymograaf
lab coat labjas
laboratory apparatus laboratoriumuitrusting
laboratory coat labjas
laboratory equipment laboratoriumuitrusting
lachrymal (needle) probe traanwegsonde/traankanaalsonde
lachrymal chisel traanzakbeitel
lachrymal dilator traankanaaldilatator/traanbuisdilatator
lachrymal sac chisel traanzakbeitel
lachrymal sac probe traanzaksonde
lachrymal sac retractor traanzakhaakje
lactated ringer ringer-lactaatoplossing/ringer-oplossing
lamina spreader wervellichaamspreider
laminectomy forceps/rongeur laminectomietang
laminectomy punch laminectomiestans
laminectomy retractor laminectomiewondspreider
lancet lancet
laparoscope laparoscoop
laryngeal mirror larynxspiegel
laryngeal polyp forceps larynxpoliepentang
laryngoscope laryngoscoop/keelspiegel
laser laser
laughing gas lachgas/stikstofoxide (narcosemiddel)
lead hand loden hand (bij handchirurgie)
leg support beenhouder/beensteun
lens lens
lens expressor lensexpressor/lensschuiver
lens hook lenshaakje
lens scoop draadlis
lens spoon staarlepel
levator heftang
lid clamp lidklem
lid spreader ooglidspreider
life support(ing machines) levensverlengende apparaten; levensinstandhoudende apparatuur
ligature catcher draadvanger
ligature conductor onderbindingssonde/geleide sonde
ligature forceps ligatuurklem
ligature guide draadvoerder
ligature-holding forceps ligatuurvoerder
ligature instruments onderbindingsinstrumenten
ligature needle onderbindingsnaald
ligature scissors ligatuurschaar/draadschaar
line ook infuus (zie centrale lijn)
lithotripter niersteenvergruizer
lithotrite lithotriptor/niersteenvergruizer
lithotryptor niersteenvergruizer/lithotriptor
liver biopsy cannula leverbiopsiecanule
liver biopsy neelle leverbiopsienaald
liver puncture needle leverpunctienaald
lobectomy scissors thoraxschaar
long-term ECG analyser de ECG-analysator voor lange perioden
loop spiraaltje
loop electrode bandelektrode
loupe loep
lower blade of the vaginal speculum onderblad van het speculum
LR zie lactated ringers
lung biopsy canula longbiopsiecanule
lung grasping forceps long(weefsel)paktang
lung spatula logspatel
lung x-ray longfoto
lupus curette lupuscurette
Magill forceps Magill-tang
magnetic eye probe oogmagneet
magnetic tape de magneetband
magneto encephalograph magneto-encefalograaf (het apparaat)
magnetocardiogram magnetocardiogram
magnetocardiograph magnetocardiograaf
magnifying loupe loep
Maier forceps Maier-tang
malar implant (cheekbone implant) jukbeenimplantaat
male catheter mannenkatheter
mallet hamer
malleus forceps hamerkoptang
malleus nipper micro-hamerkopstans
malleus punch hamerkopstans
mammogram mamogram/mammografie/röntgenfoto van de borst
mammography table mammografietafel
manometer de manometer
marker (compass) markeerpasser
mask (gezichts)masker
MAST suit (MAST trousers) anti-shockbroek/drukpak
matrix matrijs (tandheelkunde)
matrix holder de matrijzenhouder (tandheelkunde)
mattress matras
mattress suture matrashechting
maxillary chisel kaakbeitel
maxillary disimpaction forceps kaakrichttang
mayo tube mayotube
measuring cylinder maatcilinder
meatus clamp blaashalsspreider; penisklem
mechanical barrier barrièremiddel
Medical Anti Shock Trousers anti-shockbroek/drukpak
medical card medisch dossier/patiëntenkaart
medical dictionary medisch woordenboek
medical file medisch dossier
medical kit EHBO-doos
medical record medisch dossier/patiëntenkaart
medication cassette medicatiecassette
medicine ball (zware) oefenbal (voor spieroefeningen)
medicine cabinet medicijnkastje
medicine case de medicamentencassette/medicatiecassette
medicine chest medicijnkastje/medicijnkistje/huisapotheek
medicine cup medicijnbeker(tje)
medicine cupboard de medicijnkast
medicine sample (from the pharmaceutical industry) het artsenmonster
medkit EHBO-doos
MEG (magneto encephalograph) magneto-encefalograaf (het apparaat)
meniscotome meniscotoom
meniscotomy knife meniscusmes
meniscus retractor meniscushaakje
mercury battery kwikbatterij
mercury manometer kwikmanometer
metal catheter metalen katheter (voor mannen of vrouwen)
Metz idem (Metzenbaum-schaar)
Metzenbaum scissors Metzenbaum-schaar/Metz
MIC-KEY (button) maagsonde
microclip microclip
microclip applying forceps microclipaanbrengtang
micro crura nipper microtang
micro ear forceps micro-oortang
micro ear scissors micro-oorschaar
microelectrode micro-elektrode
microforceps micropincet
micro ligature scissors microdraadschaar
micro needle holder micro-naaldvoerder
micropump micropomp (voor het toedienen van medicijnen)
micropunch microstans
micro raspatory microraspatorium
micro scissors microschaar
micro scissors for corneal section microhoornvliesschaar
microscope microscoop
microscopic section preparaat
microscopic slide preparaat
microsurgery instruments microchirurgie-instrumenten
microtome microtoom
micro tying forceps microknooppincet
micro vascular clip microvaatclip
microwave treatment unit het UKG-apparaat/ultrakortegolfapparaat/microgolfapparaat
midwifery forceps geboortetang
Mikulicz's mask mondkapje (gebruikt bij operaties)
military anti shock trousers anti-shockbroek/drukpak
miniature camera kleinbeeldcamera (gynaecologie/proctologie)
mini-trach tracheostomieset
mirror heater spiegelverwarmer (b.v. keelspiegelverwarmer)
mitral valve hook hartklephaakje
mixer for filling material het mixapparaat/mengapparaat voor vullingen (tandarts)
mobile instrument table de mobiele instrumententafel
mobile monitoring unit de mobiele patiëntenbewakingseenheid/patiëntmonitor (op IC)
mobile mounting mobiele ophanging
mobility aid loophulp (looprek/rollator)
monitor monitor
monitoring unit patiëntenbewakingseenheid/patiëntmonitor (op IC)
monitor of the image converter de beeldomkeringsmonitor
monitor support monitorarm
mouth gag mondspreider
mouth lamp het mondlampje (tandheelkunde)
mouth mirror de mondspiegel (tandheelkunde)
mouthpiece mondstuk
mucous hook slijmvlieshaakje
mucous knive mucosames
multi-purpose syringe het multifunctionele sproeiapparaat (tandheelkunde)
muscular clamp spierklem
muscular forceps spierpincet
myelogram myelogram
myoma knife myoommes
myoma screw myoomboor
myringotome oormesje/trommelvliesmesje
nail pen (in botten)
nail drill nagelboor
nail extracting forceps nagelextractietang
nail nipper nageltang
nail splitting scissors nagelschaar
nasal cannula neuscanule
nasal chisels neusbeitel
nasal cutting forceps (scherpe) neustang
nasal dressing forceps tamponpincet
nasal elevator neuselevatorium
nasal file neusvijl
nasal hook neushaakje
nasal knive neusplastiekmes
nasal plastic scissors neusplastiekschaar
nasal polyp forceps neuspoliepentang
nasal polyp snare neuspoliepensnoerder
nasal probe neussonde
nasal raps neusrasp
nasal retractor neushaakje
nasal saw neuszaag
nasal scissors neusplastiekschaar/neusschaar
nasal sharp curette neuscurette
nasal snare neuspoliepensnoerder
nasal speculum neusspeculum
nasal tube neussonde
nasogastric probe/tube neussonde (buisje voor toediening sondevoeding)
nebulizer vernevelaar
neck brace neksteun/halo-frame (een heel corset heet halo-tractie)
neck collar steunkraag/halskraag
needle kram; naald
needle case naaldendoos
needle electrode naaldelektrode
needle holder naaldvoerder
nephelometer nefelometer
nephrostomy catheter/drain nefrostomiekatheter/nefrosdrain
nerve dissector zenuwdissector
nerve hook zenuwhaakje
nerve retractor zenuwhaakje
nerve root retractor zenuwwortelhaakje
nerve seperator zenuwspatel
nerve stimulator zenuwstimulator
neurosurgery probe neurochirurgiesonde
neurosurgical scissors neurochirurgische schaar
NGT/NG-tube (nasogastric tube) neussonde (buisje voor toediening sondevoeding)
NIBP holter bloeddrukholter
nicotine patch(es) nicotinepleister(s)
nippers nijptang (beenknabbeltang)
nipple shield tepelhoedje (i.v.m. borstvoeding)
nitrous oxide lachgas (stikstofoxide)
NMR scanner zie nuclear magnetic resonance scanner
NO zie nitrous oxide
non-traumatic aorta clamp atraumatisch aortaklem
non-traumatic blood vessel clamp atraumatische weefselklem
non-traumatic bronchus forceps atraumatische bronchusklem
non-traumatic bulldog clamp atraumatische bulldogklem
non-traumatic dissecting and ligature forceps atraumatische prepareer- en ligatuurklem
non-traumatic dissecting forceps atraumatische prepareerklem
non-traumatic forceps atraumatische pincet
non-traumatic hemostatic forceps atraumatische arterieklem
non-traumatic hysterectomy forceps atraumatische hysterectomieklem
non-traumatic ligature forceps atraumatische ligatuurklem
non-traumatic tissue forceps atraumatische vaatklem
non-traumatic vascular clamp atraumatische vaatklem
non-traumatic vessel forceps weefselpincet
nose zie ook nasal …
nuclear magnetic resonance scanner NMR-scanner
nurse's pin thermometer
nurse's uniform verpleegstersuniform
nutrition pump voedingspomp
O2-stabilizer de O2-stabilisator (spirometrie)
O2 tank zuurstoftank
observation window het observatievenster (b.v. op hartbewaking)
obsteric(al) binder sluitlaken
obstetrical forceps verlostang
obstetrical hook geboortehaak
obstetrics partusinstrumenten/verloskundige instrumenten
occlusive device barrièremiddel
occlusive dressing occlusief verband
O chart status
ocular speculum ooglidspreider
O general silk standaard hechtzijde
olive-pointed probe de knopsonde
open incubator open couveuse
operating knive (operatie)scalpel
operating lamp operatiekamerlamp/OK-lamp
operating light operatielamp/OK-lamp
operating microscope operatiemicroscoop
operating scissors chirurgische schaar
operating table operatietafel
operating table top operatietafelblad
OPG zie orthopantogram
ophthalmodynamometer ophthalmometer
ophthalmoscope oogspiegel/oftalmoscoop
opthalmic glass brillenglas
optophone optofoon (leesinstrument voor blinden)
oral screw mondwig
organic extract orgaanpreparaat
orthopantogram idem
orthostick loopstok
oscilloscope oscilloscoop
osmometer osmometer
osteosynthetic material osteosynthesemateriaal
osteotome osteotoom
otoscope otoscoop
outflow patch outflow-patch/uitstroom-patch
ovarian forceps ovariumtang
ovariectomy trocar ovariotomietrocart
ovum forceps ovariumtang
oxygenator idem/kunstlong
oxygen catheter zuurstofkatheter
oxygen cell zuurstofsensor
oxygen cylinder zuurstoffles
oxygen flow meter zuurstof-flowmeter
oxygen mask zuurstofmasker
oxygen sensor zuurstofsensor
oxygen tank zuurstoftank
oxygen tent zuurstoftent
oxymeter oxymeter
PAC zie Port-a-Cath
pacemaker pacemaker (gangmaker, hartprikkelaar)
pacemaker batteries pacemakerbatterijen
pacemaker control unit de controle-eenheid voor de pacemaker
pacemaker unit pacemakereenheid
pack kompres/(natte) omslag
packing sheet kompresdoek
pad compres
paddles paddles (gebruikt bij defibrillatie)
pair of forceps forceps/verlostang
palate needle gehemeltenaald
PAM (personal adaptive mobility aid) computergestuurde rollator/PAM
panoramic picture panoramaopname (tandheelkunde)
paper recorder de papierschrijver (van b.v. een drukmeter)
paper recorder unit de papierregistratie-eenheid
paracentesis instruments paracentese-instrumenten
paracentesis knife paracentese-mes
paracentesis needle paracentesenaald
Paraplast weefselinbedmedium (paraffinepreparaat)
patch (hecht)pleister; ooglap (soms ook onvertaald, zoals in outflow-patch en VSD-patch)
patient cable patiëntenkabel (bij ECG)
patient monitor patiëntmonitor
patient plate contactplaat (elektrochirurgie)
patient's card patiëntennaamkaartje
patient's chart status
patients stool patiëntenkruk
PCA machine PCA-machine (i.v.m. pijnbestrijding)
pearl kleine capsule met geneesmiddel
pedestal zuilvoet (van de operatietafel)
PEG catheter PEG-katheter
peg leg houten been/kunstbeen
pelvic abscess trocar bekkenabcestrocart
pelvic x-ray bekkenfoto
pelvimeter bekkenpasser
pencil (maquilleer)stift
pendant system pendelsysteem
penile clamp penisklem
penis holding forceps penisklem
percussion hammer pecussiehamer
percussor reflexhamer
perforator perforatorium/schedelboor
peridural catheter peridurale katheter
periosteal elevator beenvlieselevatorium/periost-elevatorium
periosteotome raspatorium
peripheral catheter perifere katheter
peripherally inserted central catheter (PICC line) centrale katheter
peripheral (venous) infusion perifeer (veneus) infuus
peristaltic pump peristaltische pomp
peritoneal clamp (forceps) peritoneumklem
peritonsillar abcess forceps tonsillenabcestang
personal adaptive mobility aid computergestuurde rollator/PAM
personal release form (ong.) vrijwaringsformulier
pessary pessarium (ring tegen verzakking baarmoeder)
Petri dish petrischaal(tje)
PET-scan idem
phalangeal knive phalangemes (falangemes ?)
pharmaceutical bottle medicijnfles(je)
phlebogram flebogram (foto van de aders)
photographic recording fotoregistratie
photometer de fotometer
PICC line (peripherally inserted central catheter) centrale katheter
pick-up forceps afvaltang
pigtail catheter varkensstaartkatheter
pile forceps hemorroïdentang/aambeientang
pillow hoofdkussen
pipette de pipet
pipette stand pipetstandaard
pipetting device pipeteerapparaat
pitutitary curette hypofysecurette
placenta and ovum forceps abortustang
placenta and ovum-scoop abortuslepel
placenta forceps placentatang
placenta pan placentabekken
placenta scoop abortuslepel
plaster cast gipsverband
plaster cast bending forceps gipsverwijdertang
plaster cast breaker gipsbreker
plaster cast instruments gipsinstrumenten
plaster cast spreader gipsspreider
plaster collar gipskraag
plaster dressing gipsverband
plaster of Paris (cast) gips(verband)
plaster of Paris instruments gipsinstrumenten
plaster of Paris knive gipsmes
plaster of Paris saw gipszaag
plaster of Paris scissors gipsschaar
plaster of Paris shears gipsschaar
plaster of Paris spreader gipsspreider
plaster spatula gipsspatel
plastic surgery scissors schaar voor plastische chirurgie
plate gebitplaat/kunstgebit/tandprothese
plate electrode plaatelektrode
plate scissors draadsschaar (?)
platinum-indium electrode de platina-indium elektrode (tandheelkunde)
pledget tampon
plessor reflexhamer
pleura puncture needle pleurabiopsienaald
plexor percussiehamer/reflexhamer
pneumatic otoscope oorspeculum
pneumatometer pneumatometer
pointer wijzer (op apparaat)
Politzer bag de luchtballon/Politzer-ballon
polygraph polygraaf/registratietoestel (van polsslag, bloeddruk, enz.)
polyp forceps poliepentang
polyp hook poliepenhaak
polyp snare poliepensnoerder
porcelain pontic porseleinen tand (tandheelkunde)
porcelain tooth porseleinen tand (tandheelkunde)
Port-a-Cath (system) Port-a-Cath(systeem) (merknaam, onderhuids systeem voor toediening medicijnen)
post stift (tandheelkunde)
post crown stifttand (de opbouwstifttand) (tandheelkunde)
posterior nares hook neusvleugelhaak
post mortem chisel autopsiebeitel
post mortem knive autopsiemes
potentiometric recorder potentiometerschrijver
poultice kompres/brijomslag
power wheelchair elektrische rolstoel
pre-amp cable voorversterkerkabel
preparation preparaat
preparation scissors prepareerschaar
pressure bandage drukverband
pressure catheter drukkatheter
pressure gauge/gage drukmeter
pressure indicator drukindicator
pressure infusion cuff drukinfusiesysteem
pressure regulator drukregelaar
probe sonde; sonde (tandheelkunde)
proctoscope rectoscoop/proctoscoop
program selector switches programmaselectieknoppen (op ECG-apparatuur b.v.)
programmed impulse generator programmeerbare impulsgenerator
prostatectomy instruments prostaatinstrumenten
prostatic biopsy cannula/needle prostaatbiopsiecanule
prostatic lobe (holding) forceps prostaattang
prostatic lobe retractor prostaathaakje
prostatic retractor prostaatpaktang
prosthesis prothese (kunstmatig lichaamsdeel)
prosthetic … kunst…
prosthetic arm kunstarm
prosthetic leg kunstbeen
prosthetic kidney kunstnier
prosthetics prothese
prothesis prothese
puffer inhalator (bv. voor astmapatiënten)
pulmonal/pulmonic stenosis clamp pulmonalisklem
pulmonary toilet longtoilet
pulsimeter pols(slag)meter
pulsometer zie pulsimeter
pulsoximeter pulsoximeter
pulsoximeter sensor pulsoximetersensor
pump pomp
pump catheter pompkatheter
punch stans
puncture needle punctienaald
pyelogram het pyelogram (foto van het nierbekken)
pyelogram cassette de cassette voor pyelogrammen (pyelogramcassette?)
pylorus spreader pylorusspreider
q-tip wattenstaafje
quadruped stick vierpikkel
quilt(ed) suture matrashechting
radiation unit bestralingsapparaat
radiator de warmtestraler (gynaecologie/proctologie)
radiograph röntgenfoto/radiogram
radiophone intercom
rapid infuser snelinfuus
raspatory raspatorium
razor blade breaker scheermesbreker
razor blade holder scheermeshouder
rebreathing bag gaszak
recorder registratieapparaat (b.v. op hartbewaking)
recording paper registratiepapier (van registratieapparaat)
rectal biopsy specimen forceps rectumbiopsietang
rectal forceps rectumklem
rectal hook rectumhaakje
rectal speculum rectumspeculum/rectumspreider/proctoscoop
rectoscope rectoscoop
referral (letter) verwijsbriefje/verwijskaart
reflector reflector
reflex centre reflector
reflex hammer reflexhamer/percussiehamer
release form zie personal release form
renal sinus retractor renaal-sinushaakje
renewal of prescription herhalingsrecept
reposition instrument repositie-instrument
reposition retractor repositiehaakje
research microscope onderzoeksmicroscoop
resection knive resectiemes
respirator respirator/beademingsapparaat/beademingstoestel
respiratory apparatus beademingsapparaat/beademingsapparatuur
respiratory machine beademingsapparaat/beademingsapparatuur
resuscitation apparatus reanimatieapparaat
resuscitation paddles reanimatiepaddles
resuscitator zuurstofapparaat
retainer beugel (voor gebit)
retinoscope retinoscoop
retractor wondspreider/wondhaak/retractor
rhachiotome rhachiotoom
rhinal mirror neusspiegel
rhinoplastic knive neusplastiekmes
rhinoplastic scissors neusschaar voor plastische chirurgie/neusplastiekschaar
rhinoscope neusspiegel/rinoscoop
rib contractor ribcontractor
rib periosteotome ribraspatorium
rib raspatory ribraspatorium
rib shears ribbenschaar
rib spreader ribbensperder
right cardiac catheter katheter van de rechter harthelft
ring stripper ringstripper
rollator rollator
rolled bandage rolverband
roller rolverband/bandage
rolling walker rollator
roll of plaster de rol kleefpleister
rotameter rotameter
round bowl ronde kom
safety pin steriliseerklem; veiligheidsspeld
saline implant watergevulde prothese (borstvergroting in siliconen gevuld met oplossing van fysiologisch zout)
saline solution zoutoplossing
salivary duct probe speekselkanaalsonde
saw guide zaaggeleider/voersonde
saw handle zaaghandgreep
saw protector zaagbeschermer
scales personenweegschaal
scalpel scalpel/ontleedmes
scalpel blade scalpelmesje
scalp electrode hoofdelektrode
scalpel handle scalpelmesheft
scalp flap forceps hoofdhuidklem
scalp hemostasis clip hoofdhuidklem
scanner scanner; CAT-scanner
scapula retractor scapula(wond)haak
scarifier scarificator/(i.h.b.) (kop)snepper, kopmes
scintigram scintigram
scintillation camera scintillatiecamera
scintillation counter scintillatieteller
scissors schaar
sclera hook scleraalhaakje
sclerotome sclerotoom
scoop de scherpe lepel/curette
screw knevel
scrub(s) operatiejas/OK-jas
searcher sonde
secondary cataract scissors nastaarschaar
secretory apparatus secretorisch apparaat
section preparaat
seed radiumstaafje
seeker sonde
self-retaining retractor wondspreider
semen phial/vial spermarietje
sensibility instruments sensibiliteitmeetinstrumenten
sensitometer sensitometer
septum and vomer forceps septumtang
septum chisel septum-holle beitel
septum compression forceps septumtang
septum elevator septumelevatorium
septum forceps septumtang
septum gouge septumguts
septum knife spetummmes
septum punch septumtang
septum straightening forceps septumrichttang
septum swivel knive septumdraaimes
sequestrum forceps korentang/sekwestertang
serrefine operatiescalpel
set of false teeth het kunstgebit (de prothese)
set of instruments instrumentarium
seton seton/draineerstreng
shadow-free operating lamp operatiekamerlamp/OK-lamp
shadowgraph röntgenfoto
sharp curette scherpe lepel
sharp spoon scherpe lepel
short-term pacemaker tijdelijke pacemaker
short-wave therapy apparatus diathermieapparaat/kortegolfapparaat
shunt shunt (kunstmatige verbinding tussen twee kanalen of bloedvaten)
sialogram sialogram
sickle knife sikkelmes
silicone implant silicone-implantaat
silver wire zilverdraad
sink wasbak
sitz bath zitbad
six-channel monitor zeskanaalsmonitor
skin graft huidtransplantaat
skin hook huidhaak(je)
skin punch huidstans
skin retractor huidhaak(je)
skin stapler skinstapler/huidnieter
skull breaker schedelsplijter
skull drill schedelboor
skull traction tongs schedelklem
slide preparaat
slide-in units of the pressure transducer de drukmetereenheid
sliding weight het glijgewicht (op weegschaal)
sliding-weight scales balansweegschaal
slimline haemostatic forceps arterieklem
slimline tissue holding forceps weefselpaktang
sling mitella
slit lamp spleetlamp (oogheelkunde)
snare snoerder
soda-lime absorber de natronkalkabsorbeerder (spirometrie)
soft papate retractor gehemeltehaakje
soluble thread oplosbaar (hecht)draad
sonogram echo
sound sonde
space blanket reddingsdeken
spatula (tong)spatel; spatel (tandheelkunde)
specimen preparaat
spectrophotometer spectrofotometer
speculum speculum/eendenbek
sphenoid punch wiggebeenstans
sphenoidal cannula wiggebeencanule
sphenoidal probe wiggebeensonde
sphincteroscope sfincteroscoop
sphygmanometer sfygmomanometer/tensiemeter
sphygmomanometer sfygmomanometer/tensiemeter/bloeddrukmeter
spica korenaarverband/kruisverband
spinal cord stimulator ruggenmergstimulator
spine board fixatieplank
spirit lamp de spiritusbrander (tandheelkunde)
spirograph spirograaf
spirometer spirometer (voor het meten van de ademhalingsfuncties)
splint spalk
splinter forceps splinterpincet/splintertang
sponge depper/tampon/wondgaas (gaasprop gebruikt om een holte op te vullen)
sponge and dressing forceps koren- en deppertang
sponge holder tamponhouder; korentang
sponge holding forceps tampontang
spoon lepel
spray spuitbus
spray-on dressing verbandspray
spur crasher enterotoom
sputum cup sputumbeker
squint hook strabismushaakje
staining dish kleurschaal
stand statief/standaard
stand alone apparatus stand alone-apparaat
stand for infusion apparatus infuusstandaard
stand for intravenous drips infuusstandaard
staple kram
staple gun/stapler stapler (soort nietpistool waarmee gehecht wordt)
status status/stand/toestand (medisch dossier over patiënt in ziekenhuis)
steam sterilizer stoomsterilisator
stent stent (in te planten buisje om ader open te houden, vergelijkbaar met dotteren)
sterile cloth steriele doek
sterile dressing steriel verband
sterile gauze steriel gaas
sterile gauze dressing het steriele gaasvulsel
sterile saline solution steriele zoutoplossing
sterilizer sterilisator
sterilizing box sterilisatietrommel
sterilizing container sterilisatiecontainer
sterilizing forceps sterilisatiepincet/sterilisatietang
sterilizing rack sterilisatierek
sternum chisel sternumbeitel
sternum puncture needle sternumpunctiecanule
sternum shears sternumschaar
stethoscope stethoscoop
sticking plaster hechtpleister/kleefpleister
stitch-cutter draadschaar/hechtverwijdermesje/stitchcutter
stitching needle hechtnaald
stoma idem (kunstmatige uitgang)
stomach catheter maagkatheter
stomach clamp (forceps) maagklem
stomach probe maagsonde
stomach pump maagpomp
stomach tube maaghevel/maagspoelslang
stone-grapsing forceps steenpincet
stool het tandartsstoeltje (de kruk)
stool for the patient patiëntenkruk
stopcock adapter
storage unit (for dental instruments) de nis voor de unit (tandheelkunde)
strabismus forceps strabismuspincet
strabismus hook strabismushaakje
strabismus knife strabismusmes
strabismus scissors strabismusschaar
strap-on electrodes bandelektroden (voor afleiding van de ledematen)
stretcher brancard
strip chart registratiepapier
strip chart recorder registratieapparaat
stripper idem
stripper set stripperset
style sonde; stilet
subclavian line subclavia-infuus (infuus in een ader onder het sleutelbeen)
suction afzuigtoestel
suctional electrode zuigelektrode
suction apparatus speekselzuiger (tandheelkunde)
suction biopsy curette zuigbiopsiecurette
suction cannula afzuigcanule/zuigcanule
suction catheter afzuigkatheter
suction cup vacuümcup
suction electrode(s) zuigelektrode(n)
suction head vacuümcup
suction pump afzuigpomp
suction tube afzuigcanule/zuigbuis/zuigcanule/afzuigbuisje
surgeon's tourniquet aderklem
surgical clamp klem
surgical instruments het chirurgische instrumentarium
surgical knife scalpel
surgical laser laser
surgical needle hechtnaald/chirurgische naald
surgical suture material chirurgisch hechtmateriaal
suture hechtmateriaal/hechtdraad/hechtzijde
suture carrying forceps draadgeleidetang
suture clip microclip/kram/agrave
suture clip applying forceps aanbrengpincet voor microclips
suture clip removing forceps agravetang/agravepincet
suture forceps hechtpincet/draadpincet
suture hook hechtinstrument
suture instrument hechtinstrument
suture material hechtmateriaal
suture needle hechtnaald
suture pusher draadvork
suture scissors draadschaar
suture, three-O silk hechtzijde 3.0
swab wattenprop/wattenstaafje
swab dispenser wattendoos
swallow x-ray slikfoto/slokdarmfoto
Swan/Swan-Ganz-catheter Swan-Ganzkatheter
swathe schildpadverband
swivel arm de zwenkarm (b.v. van OK-lamp)
swivel-mounted shadow-free operating lamp verstelbare operatiekamerlamp (OK-lamp)
synchronous timer tijdklokje
synechia scissors synechieschaartje
syringe (injectie)spuit; sproeiapparaat (tandarts); irrigator
syringe for irrigations of the bladder blaasspuit
syringe for irrigations of the ear de oorspuit
syringe infusion pump spuiteninfuuspomp
syringe pump spuitpomp
table pedestal de zuilvoet (van de operatietafel)
table top tafelblad (van operatietafel)
talcon powder talkpoeder
tampon tampon
tampon forceps tampontang
technical wall techniekwand
telescopic X-ray support het telescopische röntgenstatief
temperature probe temperatuursonde
tenaculum tenaculum/wondhaak
tenaculum forceps tenaculumklem
tendon holding forceps peespaktang
tendon stripper peesstripper
tendon tunnel instrument tunnelinstrument
tenotomy scissors peesschaar
TENS zie transcutaneous electrical neural stimulator
TENS machine TENS-apparaat
tent wiek/prop watten, (wond)gaas, tampon (om wond open te houden); wondijzer/sonde/peilstift (verouderd)
test instrument testinstrument
test tape teststrip/teststrookje
test tube reageerbuis(je)
test type letterkaart (met verschillende lettergroottes) (oogheelkunde)
thermograph thermograaf
thermometer thermometer
thoracic retractor thorax-wondhaak
thoracic x-ray thoraxfoto (röntgenonderzoek van hart en longen)
thorax x-ray thoraxfoto
thread container draadhouder
throat-flap keelklepje
throat swab wattenstokje (voor keeluitstrijk)
throttle valve de smoorklep (b.v. bij spirograaf)
thymus retractor thymushaakje
tightener spantang
timer de stopwatch
tin probe tinnen sonde
tincture tinctuur
tinnitus mask tinnitusmasker
tissue forceps chirurgische pincet/weefselpaktang
tissue forceps (Swedish patt. 54) chirurgische pincet (Zweeds model 54)
tissue grasping forceps weefselpaktang
tissue holding forceps weefselpaktang
tomgram tomogram
tongue depressor tongspatel
tongue holding forceps tongtang
tonometer bloeddrukmeter/tonometer
tonsil dissector tonsillenmes en dissector
tonsil elevator tonsillen-elevatorium
tonsil hemostat tonsillencompressor
tonsil hemostatic forceps tonsillenpaktang
tonsil holding forceps tonsillenpaktang
tonsil hook tonsillenhaakje
tonsil knive tonsillenmes
tonsil needle tonsillennaald
tonsil probe tonsillenhaak
tonsil punch forceps tonsillentang
tonsil retractor tonsillentretractor
tonsil scissors tonsillenschaar
tonsil screw tonsillenschroef
tonsil snare tonsillensnoerder
tonsillectome tonsillotoom
tonsillotome tonsillotoom
tooth sealers tandreinigingsinstrumenten
tooth-root elevator worteltrekker/worteltang
top of the operating table operatietafelblad
total hip replacement totale heupprotese
touch needle proefnaald
tourniquet idem (knelverband om bloeding te stoppen)
towel forceps doekklem
T-piece T-stuk
trace monitor curvencontrole-monitor
trachea dilator tracheadilatator
trachea knife tracheascalpel
tracheal canula tracheacanule
trachea retractor tracheawondspreider/tracheahaakje
trachea tube tracheacanule
trachea(l) hook tracheahaak
tracheal instruments tracheotomie-instrumenten
tracheal retractor tracheahaakje
tracheostoma tracheostoma
tracheotomy kit/set tracheotomieset
tracheotomy tube/canula tracheotomiecanule
trachoma forceps trachoompincet
traction tractie (toestel waarmee trekkracht wordt uitgeoefend)
traction bar beenvattang
traction device tractie-apparaat
traction handle trekhaak
traction hook tractiehaak
transducer for fetal monitoring (CTG) transducer voor foetale monitoring (CTG)
transforming section regeltransformator
transplantation knife transplantatiemes
transport incubator transportcouveuse
transtracheal oxygen catheter transtracheale zuurstofkatheter
trauma van (BE) ambulance
tray blad/set (met instrumenten)
treatment sytem behandelsysteem
treatment table behandeltafel
trepan schedelboor/trepaan
trephine schedelboor/trepaan
triangular bandage mitella
trigeminal knives trigeminusmes
trocar trocart/troiscart (instrument)
trocar for puncture of bladder blaastrocart
trocars for ovariectomy ovariotomie-trocart
trocars for thoracic puncture trocart voor thoraxpunctie
trolley brancard
Trousseau dilator trocheadilatator
truss breukband
tube buis/tube; slang
tube de röntgenbuis (van röntgendoorlichtingsapparaat); buis(je)/tube; slang
tube clip slanghouder
tube for intravenous drips de infuusslang voor druppelinfusie
tube holder de tubehouder
tube occluding forceps slangklem
tube support slanghouder
tubing clip slanghouder
tubing mount adapter
tumor grasping forceps tumorpincet
tuner afstemmer
tungstencut ... diamantverhard
tungstencut bandage and plaster of Paris shears diamantverharde schaar
tungstencut dissecting scissors diamantverharde weefselschaar
tungstencut operating scissors diamantverharde chirurgische schaar
tungstengrip ... diamantverharde ...
tungstengrip forceps diamantverharde pincet
tungstengrip intestinal tissue forceps diamantverharde darmpaktang
tungstengrip micro needle-holders diamantverharde micro-naaldvoerder
tungstengrip needle holder diamantverharde naaldvoerder
tuning fork stemvork
tweezers de/het pincet
twin probe knopsonde
tympanogram tympanogram
tympanometer tympanometer
tympanum knive trommelvliesmes/oormes
tympanum perforator trommelvliesnaald
ultrasonic scanner ultrasone scanner
ultrasonic transducer ultrasone transducer
ultrasonogram echo
ultrasound echo
umbilical clamp navelstrengklem
umbilical cord clamp navelstrengklem
umbilical cord scissors navelstrengschaar
umbilical tape navelband
underarm crutch okselkruk
unsterile/unsterilized pad niet-steriel compres
urethral dilating bougie urethrabougie
urethral foreign body forceps urethra-corpus alienum-tang
urethroscope urethroscoop
urethrotome urethrotoom
urinary stoma urinestoma
urine sediment chart urinesedimentkaart
urogram idem (röntgenfoto van de urinewegen)
uterine cotton applicator tampondrager
uterine curette uteruscurette
uterine depressor uterusdepressor
uterine dilator uterusdilatator
uterine douche uterusspoelkatheter
uterine elevating forceps uteruspaktang
uterine hemostatic forceps uterusklem
uterine polyp forceps uteruspoliepentang
uterine probe uterussonde
uterine scissors uterusschaar
uterine scoop uteruslepel
uterine sound uterussonde
uterine washing catheter uterusspoelkatheter
uterus ... zie ook uterine ...
uterus polyp forceps uteruspoliepentang
utility forceps hechtpincet (?)
utility hook strabismushaakje
vacuum extractor/pump vacuümpomp (bij bevallingen)
vacuum regulator vacuümregelaar
vaginal retractor vaginaalspreider
vaginal speculum vaginaalspeculum
vascular prosthesis kunstklep
varicose vein probe venenstripper
vascular clip vaatclip
vascular interventional workplace for advanced surgery idem/VIWAS
vascular scissors vaatschaar
vein probe varices-sonde/spatadersonde
vein stripper spatadersonde
venous line veneuze lijn
ventilation control knob de ventilatiecontroleknop
ventilation tube trommelvliesbuisje/buisje in het oor
ventilator ventilator/beademingsapparaat; inhalator (astmapatiënten)
ventilator bag handpomp (voor het toedienen van zuurstof)
ventricular cannula ventrikelcanule
ventricular needle ventrikelnaald
ventricular septal/septum defect patch VSD-patch/ventrikelseptumdefect-patch
Veress needle Veress-naald
vessel forceps vaatklem
vessel knive microvaatmes
vessel spatula vaatspatel
vessel suction canula vaatspoelcanule
vial fiool/medicijnflesje
viral filter virusfilter
VIWAS vascular interventional workplace for advanced surgery/idem
volumetric (infusion) pump volumetrische (infuus)pomp
VSD patch zie ventricular septal defect patch
vulsellum forceps (for the amnion bladder) vliezenpaktang
walker/walking frame looprek (met wieltjes; rollator)
wall connection wandaansluiting
warm pack idem/warm kompres
wash bottle spuitfles
wash cannula spoelcanule
wash catheter spoelkatheter
waste forceps afvaltang
waste tray afvalemmer
water bath waterbad
water compress kompres/natte omslag
water glass filled automatically waterglas met automatisch vulsysteem (tandheelkunde)
water jet pump waterstraalpomp
Waterston shunt Waterston-shunt
water syringe oorspuit
WC (wheelchair) rolstoel
weighing platform weegplatform
wheelchair rolstoel
wick tampon
window het observatievenster (b.v. op hartbewaking)
wire cutting scissors draadschaar
wire drill boordraad
wire drill guide boordraadgeleider
wire extension draadextensie
wire loop electrode liselektrode
wire saw draadzaag
wire scissors draadschaar
wire strainer spansleutel
wire tightening/twisting instruments draadspaninstrumenten
wound plaster wondpleister
wound retractor wondhaak
wound spatula wondspatel
X-ray röntgenfoto (vaak volstaat het woord foto)
X-ray apparatus röntgenapparaat/röntgenapparatuur
X-ray cassette röntgencassette
X-ray control unit röntgencontrole-eenheid
X-ray film cassette röntgencassette
X-ray generator de röntgengenerator (tandheelkunde)
X-ray head de röntgenkop
X-ray image intensifier röntgenbeeldversterker
X-ray machine röntgenapparaat
X-ray picture röntgenfoto
X-ray support röntgenstatief
X-ray support for X-ray cassettes röntgencassettehouder
X-ray tube röntgenbuis
xyster xyster/borstschraper/raspatorium
Zimmer (frame) looprek
zygoma elevator zygoma-elevatorium