logo Taalvlinder

politie - algemeen

Politie

politietermen Vooral voor vertalers van politieseries e.d. een zeer nuttige lijst.
politierangen Rangen Engelse en Amerikaanse politie vernederlandst.
politiecodes De codes waarmee de Amerikaanse hulpdiensten via hun interne radio aanduiden wat er aan de hand is. 207 betekent bijvoorbeeld dat er iemand ontvoerd is.