logo Taalvlinder

Militaire rangen - landmacht


Engels

Nederlands

Aanspreektitel

 
general generaal generaal
lieutenant-general luitenant-generaal generaal
major-general generaal-majoor generaal
brigadier brigade-generaal generaal
colonel kolonel kolonel
lieutenant-colonel luitenant-kolonel overste
major majoor majoor
captain kapitein kapitein
lieutenant eerste luitenant luitenant, luit
second-lieutenant tweede luitenant luitenant
warrant-officer adjudant-onderofficier adjudant
commanding officer commandant
sergeant-major sergeant-majoor, wachtmeester majoor
opperwachtmeester opper
non-commissioned officer onderofficier
sergeant 1st class sergeant der 1e klasse sergeant
wachtmeester der 1e klasse sergeant
sergeant sergeant sergeant
cornet kornet, vaandrig  
corporal 1st class korporaal der 1e klasse korporaal
corporal korporaal korporaal
lance corporal soldaat, kannonier , huzaar der 1ste klasse soldaat
private soldaat, kannonier, huzaar soldaat

functies:

acting shift commander groepschef
Chief of General Staff chef van de generale staf
Chief (of Staff) stafchef
combat engineer geniesoldaat
defending officer officier-raadsman (bij krijgsraad of militair gerechtshof)
drill instructor drilmeester, instructeur
executive officer eerste officier (tweede in rang na commandant)
field engineer geniesoldaat
guardsman gardesoldaat, gardeoffcier
gunner kanonnier/artillerist; boordschutter (vliegtuig/helikopter)
mess sergeant sergeant-gérant
staff sergeant stafonderofficier