logo Taalvlinder

bevelen - landmacht


about face rechtsomkeert
as you were herstel, rust
at ease plaats rust, gemak
attention geef acht
back in line in het gelid
by the right op rechts (met rechtervoet beginnen)
by the right flank rechtsom
dismissed ingerukt
eyes front/left/right hoofd front/links/rechts
forward / quick march voorwaarts mars
face front zie eyes front: hoofd front
fall in aantreden; in het gelid; in de rangen
fall out ingerukt! ;inrukken; uit de rangen
forward march voorwaarts mars
front and center uit de rangen
on the double looppas
port (ww) in de draaghouding houden (van wapen)
port arms presenteer geweer
present arms presenteer geweer
quick march voorwaarts mars
rifle down zet af geweer; aan de voet geweer
right shoulder arms schouder geweer
right turn rechtsom
salute breng groet
shun (<attention) geef acht
stand at ease (op de) plaats rust, gemak
stand still ...en halt!
sound off geef het marstempo aan
ten hut geef acht