logo Taalvlinder

Termen uit de bouw

Engelse termen uit de bouw- en doe-het-zelf-wereld verzameld en vertaald door Erik Brommeijer
a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  z
G-clamp lijmschroef / (beugel)lijmtang
gable de topgevel (i.v.m. dakbedekking)
gable-and-valley roof kruisdak
gable end de topgevel / geveltop
gable roof puntdak / zadeldak
gable slate de paslei (i.v.m. dakbedekking)
gable stud steunbalk / standvink (van skelet)
gable vent luchtgat
gaffer tape tape
gage zie gauge
galilee galilea / voorkerk / voorportaal
gallery galerij (bouwkunde)
gallery appartment galerijwoning / flat
gallery flat galerijwoning / flat
galvanised gegalvaniseerd
gambrel roof (VS) mansardekap
gangway de steigerplank
garage garage; stalling
garage auto stalling
garage door garagedeur
garbage chute (vuilnis)stortkoker
garden light tuinlamp
garden wall de terrasmuur (keermuur)
gargoyle waterspuwer (op (gotische) kerk)
garland guirlande
garret zolderetage
gas appliance gastoestel
gas burner gasbrander
gas cylinder brandstofcilinder; gascilinder
gas fitter gasfitter / loodgieter
gas fitter's tools loodgietersgereedschap
gas heater de gaskachel
gasket pakking; inlwegspei (van tweedelige koppeling)
gas main gasleiding
gas meter gasmeter
gas pliers gasfitterstang / pijptang
gas tap gasslot (op boiler)
gas water heater gasgeiser
gas welder autogeenlasser
gate valve schuifafsluiter(klep) / schuifafsluiterkraan
gateway poort; poortgebouw
gauge meetinstrument / meter; aanwijzer (van meetinstrument); duimstok
gauge (ww) meten / schatten / peilen; ijken / kalibreren; justeren; fitten (meten en pasend maken)
gauging trowel pleistertroffel
gauntlet handschoenen
G-clamp / cramp (beugel)lijmtang
gearshift switch de schakelaar (op boor)
general purpose voor algemeen gebruik / universeel
general service lamp de elektrische gloeilamp
generator generator
geometric tracery geometrisch maaswerk
Georgian Georgian ( m.b.t. de tijd van George I tot IV of George V en VI )
geyser geiser / gasboiler
gib de vlakplaat (loodgieterij)
gild vergulden / met bladgoud bedekken
gilder's cushion verguldkussen
gilder's knife verguldmesje
gilder's mop de sjabloneerkwast
gilding verguldsel; vergulding (met bladgoud)
gild metal verguldmetaal
gill kolom (van radiator); vin (op luchtgekoelde cilinder)
gilled(-tube) radiator kolomradiator
gimlet boor / fretboor / handboor / krukboortje / steekboor / spitsboor / avegaar
gingerbread opzichtige versiering / opschik (aan gebouwen)
girder steunbalk / draagbalk / dwarsbalk / ligger
girt de onderdorpel
glacis idem (vesting)
gland nut glanmoer / pakkingmoer; wartel (m.b.t. pakkingbus)
glass glas
glass block glassteen (voor lichtdoorlatende wanden)
glass brick glazen bouwsteen
glass bulb de glazen ballon (van gloeilamp)
glass cutter glasbewerker / glassnijder (persoon); glassnijder (werktuig)
glass drill glasboor
glassed roof glazen dak
glass fibre glasvezel
glass grinder glasslijper
glass holder rasteel
glass-lined tank glasgeïsoleerde tank (van boiler)
glass masonry block metselsteen, glas
glass paper glaspapier / schuurpapier (met glas)
glass pliers glasbreektang / de glastang
glass roof glazen dak
glass silk glaszijde (soort glasvezel)
glass wall de glazen wand
glass wool glaswol
glassworker de glasbewerker
glaze beglazen, glazuur, verglazen
glazed stoneware pipe gresbuis
glazier glaszetter (persoon); polijststeen / polijstschijf
glazier's beam compass rondsnijapparaat
glazier's hammer glazenmakershamer / de glashamer
glazier's rule de glasliniaal
glazier's square de glashaak
glazier's workshop glasbewerkerswerkplaats
glazing ruiten / ramen / glaswerk / beglazing; vernis / glans
glazing bar raamroede / glasroede / vensterroede / glaslat
glazing bead glaslat
glazing nail glaspen
glazing point glaspen
glazing sprig glasdriehoekje
gloss (paint) glansverf
gloss finish behangvernis; afwerking met glansmiddel
glue lijm
glue (ww) (vast)lijmen
glue gun lijmpistool
glueing clamp lijmtang
glue size anti-plakmiddel (behang)
glulam timber gelamineerd hout
goggles veiligheidsbril / lasbril
gold leaf bladgoud
goods lift goederenlift
goose-neck zwanenhals (aan trapleuning en buis / koker); zwanenhals (aan schraper (bouwwerktuig))
gorgerin hypotrachelium (Griekse tempel)
Gothic gotiek
Gothic (bn) gotisch
Gothic arch spitsboog / kruisboog / ogiefboog / gotisch gewelf
Gothic order de gotische stijl
Gothic Revival neogotiek
Gothic vault spitsboog / kruisboog / ogiefboog / gotisch gewelf
Gothic window spitsboogvenster
gouge guts / gutsbeitel / slagbeitel / steekguts; groef
gouge (ww) groeven (m.b.v. een guts) / (uit)gutsen / uitsnijden / uitsteken / uithollen (met gutsbeitel)
gouge bit gutsboor
gouge out uitsteken / uithollen / uitgutsen
gouging out uitsteking / uitholling
gouging torch gutsbrander
government contribution rijksbijdrage
grabbing crane grijp(er)kraan
grade stake merkteken
grader wegschaaf / nivelleermachine (b.v. bij wegenbouw)
grain draad (hout); nerf (hout) draadrichting (hout); vezel; korreltje / grein
grain, against the tegendraads
granite graniet
granito granito
grapple verankeren (bouw)
grating beam kloosterhout / schuifhout
gravel grind
gravel fillet kiezelbak
gravity circulation natuurlijke circulatie (airco en verwarming)
gravity mixer valmixer
great hall (mogelijk) eetzaal / banketzaal (in grote huizen uit lang vervlogen tijden)
great hall grote zaal (b.v. van kasteel)
grid-iron liniaalbouw / rechtoe-rechtaanbouw
grill raster (voor de verfroller)
grille rooster; traliehek
grind (ww) slijpen
grinder slijpmachine
grinder motor slijpmotor
grinding machine slijpmachine
grinding wheel slijpschijf
grip handle handgreep
grip plier griptang
groin rib (van kruisgewelf)
groin (ww) met graatrib bouwen
groined vault kruisgewelf
groin vault kruisgraatgewelf
grommet pakkingsring / dichtingsring; doorvoerbuisje (elektr.)
groove groef / gleuf / voor / sponning
groove and tongue messing en groef
ground de grond
ground coat grondlaag / basislaag (verf)
ground colo(u)r grondverf / grondlaag
grounded geaard
ground-floor flat benedenhuis
ground floor de begane grond / benedenverdieping
ground-floor landing trapportaal
ground glass matglas
ground improvement grondverbetering
ground level maaiveld / grondniveau
ground plan plattegrond / grondplan
groundsel grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag
ground sill grondbalk / grondplaat / drempel / grondslag
ground sill grondplaat (b.v. bij vesting)
ground water grondwater
ground water table grondwaterpeil / grondwaterspiegel
grout cementbrij / vulspecie; slurry
grout (ww) vullen met specie
grout mix injectiemengsel
grout pump slurrypomp
grouted anchor groutanker
grouting voegspecie, voegwerk; injectie
grouting agent injectiemiddel
grouting apparatus injectietoestel voor cementmortel
grouting hole gietgat
grouting machine injectiemachine
grouting space ondermetseling
grub screw stelschroef
Guarantee Institute for Building Industrie Garantie-instituut Woningbouw
guard bescherming(s...); draadkorf (van looplamp); sneeuwrooster (op dak)
guard board de kantplank
guardhouse wachthuis (b.v.van kasteel)
guard lever beveiligingshendel
guard netting veiligheidshek
guard rail de hoofdbaluster; de leuning
guide handle handgreep
guide wall profiel (gebruikt als richtpunt bij ronde muren)
guillotine de slagschaar (loodgieterij)
gun pistool (b.v. van afdichtingspistool)
gun handle pistoolhandvat
gunite machine cementspuit
gunned concrete spuitbeton
gutta idem (bouwkunde)
gutter dakgoot / mastgoo / dakrand
gutter board boeibord
gutter bracket de gootbeugel (i.v.m. dakbedekking)
gypsum gips
gypsum lath gipsplaat
gypsum tile gipstegel
hacking knife slagmes (b.v. om stopverf te verwijderen)
hacksaw ijzerzaag / beugelzaag; (mechanische) metaalzaag
hacksaw blade ijzerzaagblad
hacksaw frame metaalzaagbeugel
hack-sawing machine beugelzaagmachine
hacksaw machine metaalzaagmachine; trekzaagmachine
hagioscope hagioscoop (kijkgat in wand van kerkkoor met uitzicht op het altaar)
half-brick wall halfsteensmuur
half round file halfronde vijl
half-timber(ed) vakwerk...
halk (ww) aankrijten / merken met krijt
hall hal / vestibule
hallway gang
halogen beam halogeenlamp (breedstraler)
halogen lamp halogeenlamp
halogen light bulb halogeenlamp
halved joint liplas (houtverbinding)
halved timber meskant bezaagde hout
halving joint liplas (houtverbinding)
hammer hamer
hammer (ww) hameren
hammer axe hamerbijl
hammer beam steekbalk / bintbalk
hammer beam steekbalk / bintbalk (bouw)
hammer blow hamerslag
hammer claw hamerklauw
hammer drill klopboor(machine)
hammer drill attachment klopboorhulpstuk
hammer-drive screw slagschroef
hammered gehamerd
hammer edge hamerpen
hammered steel gesmeed staal
hammer face hamerbaan
hammer-finish hamereffect
hammer-finish paint hamereffectverf
hammer for driving keys spiehamer
hammer handle hamersteel
hammerhead hamerkop
hammerhead bolt hamerkopbout
hammerhead soldering iron hamervormige soldeerbout
hammer in inhameren
hammerman / hammersmith (AE) baas / voorman
hammer off weghameren
hammer out pletten / uitslaan (groter maken) / platsmeden; weghameren
hammerscale hamerslag (wegspringende schilfers)
hammer-stroke hamerslag
hammer-weld vuurlassen
hand die snij-ijzer (loodgieterij)
hand drill handboor; handboormachine
hand drilling machine handboormachine
hand float raapbord
handcart handkar
handheld tool stuk handgereedschap
handle with depth gauge / gage diepteaanslag (op boor)
handrail leuning; trapbalustrade
hand sand met de hand schuren
handsaw handzaag
hand shears betonijzerschaar
hand shield laskap
hand spray handspuit
hand steel shears betonschaar
handtool (stuk) handgereedschap
hand tools handgereedschap
handvice handschroef
hanger hanger (van brug)
hanging cupboard (hang)kast
hanging stile hangstijl (van deur of raam)
hardboard hardboard
hard brazing hardsoldeer
hardcore puin / steenslag
harden verharden
hardener verharder / hardingsmiddel
hardening hardingsmiddel
hardhat helm; (inf.) bouwvakker
hard solder hardsoldeer
hardware (huis)gereedschap
hardware store ijzerwinkel / ijzerhandel
hardwood hardhout
hardwood (bn) hardhouten
hasp sluithaak
hatch zoldergat; luik
hatchet handbijl / hakbijl / kleine bijl
hatchet (soldering) iron hamerbout
hatchet eye huis (van bijl)
hatchet soldering iron hamerbout
haunch onderste booghelft / halve boog / boogschenkel; spatpen (bouw)
haunched arc halve boog (bouw)
haunched joint spatpenverbinding
haunching (het maken van een) pengat; (het maken van een ) booghelft
hawk spaarbord / raapbord / pleisterplank / kalkbord (metselaar / stukadoor)
H-beam / H-girder dubbele T-staal
head latei; kop (van schroef); bovenregel (van raam)
header kop / kopsteen / sluitsteen (van metselwerk); hoekpan / raveelkeper (van dak) (VS)
header kopsteen / sluitsteen
header bond patijtsverband
header joist raveelbalk
heading bond koppenverband (metselwerk)
heading course staande tand (metselwerk)
head joint stootvoeg
head of frame bovendorpel (van raam)
head piece bovendorpel
head post trapleuning
head rail bovenregel (van raam)
head tube toevoerbuis
hearing protection oorbescherming
heart plank hartplaat
heartwood kernhout
heartwood plank hartplaat
heat gun heteluchtpistool
heating verwarming
heating boiler verwarmingsketel
heating element verwarmingselement
heating engineer loodgieter
heating oil stookolie
heating rad(iator) radiator
heat-insulating glazing thermisch glas
heat pump verwarmingspomp
heater room stookruimte
heavy dekkend (van verf)
heavy concrete constructiebeton
heavy vehicles zwaar materieel
heavy-duty voor zwaar gebruik / voor zware lasten (of ook (ong.) professioneel / robuust)
heavy-duty crane zware kraan
heavy-duty paste speciale behangerslijm, voor zware papiersoorten
heel hiel (van schaaf of zaag)
height adjustment hoogte-instelling
height adjustment scale stelinrichting
helix spiraalvormig ornament / krul / voluut / volute
helm roof torendak
helmet helm; lashelm
herm herme (stenen zuil met (Hermes)kop)
herringbone in keperverband maken
herringbone bond keperverband / graatverband / vlechtverband
herringbone parquet visgraatparket
herringbone pattern visgraatpatroon
hexagon bushing zeskantkopplug
hexagon key inbussleutel
hexagon nut zeskantmoer
hexagon-head bolt zeskantbout
hexastyle zuilengang met zes zuilen
hexastyle (bn) zeszuilig / met zes zuilen
hex driver inbussleutel
hex key (wrench) inbussleutel
high-grade hoogwaardig
high-grade steel edelstaal
high-grade veneer edelfineer (hout)
high relief haut-relief / hoogrelief
high-rise apartment building torenflat
high-rise apartment house torenflat
high-rise block of flats torenflat
high-rise block / flat torenflat / flatgebouw
high-rise development hoogbouw
high-speed soldering iron extra snelle soldeerbout
high voltage hoogspanning
high-voltage tester hoogspanningstester
hinge scharnier
hinge (ww) scharnieren
hinge bolt scharnierbout
hinged arch scharnierboog; boogligger
hinged door scharnierende deur
hinged floor socket scharnierende vloercontactdoos
hinge lid klep (van contactdoos)
hinge pin scharnierpen
hip graatspar / hoekkeper (van schilddak)
hip beam graatbalk
hip dormer window dakschild (van dakkapel)
hip end dakschild
hipped roof schilddak
hipped met een graatspar
hipped dormer window dakschild (van dakkapel)
hipped end schilddakvlak (i.v.m. dakbedekking)
hipped roof schilddak
hipped-gable roof schilddak
hip rafter graatbalk / graatspar; hoekkeper (van dak)
hip roof schilddak
hip-roofed dormer window kapucijnervenster
hip starting tile broekstuk (dak)
hip tile aansluitvorst / keperpan / kilpan / eindvorstpan / broekstuk (i.v.m. dakbedekking)
hobby knife hobbymesje
hod kalkbak / aandraagbak / speciekuip
hod hook haak (i.v.m. dakbedekking)
hoist goederenlift, takel
hoisting block hijsblok (aan hijskraan)
hoisting rope hijstouw / hijskabel; optrektouw (schuifladder)
hoisting system hijsinrichting
holdfast lijmtang (sergeant)
hold-ups due to frost vorstverlet
hollow block holle (bouw)steen
hollow-block wall muur van holle bouwsteen
hole boring tool zie gimlet
hollow brick holle (bak)steen
hollow-brick floor hollebaksteenvloer
hollow moulding koof
hollow punch holpijp (loodgieterij)
hollow tile holle pan
hollow tubular section koker (van brug)
home improvement doe-het-zelven / klussen
home with built-in garage drive-inwoning
honing guide hoongeleide (op beitels en frezen)
honing stone hoonsteen
hood kap (van haard)
hoodmould druiplijst
hook windwervel (aan raamluik); haak (aan hijskraan)
hook-and-ride band haakse opzetscharnier
hook ladder hangladder
hook spanner haaksleutel / hoeksleutel
hook spanner nut haaksleutelmoer
hook wrench haaksleutel
horizontal boarding horizontale beboording
horizontal pivoting window kantelraam
horse schraag, steun
horseshoe arch hoefijzerboog
hose / hosepipe waterslang
hot air gun heteluchtpistool
hot bus bar spanningsstrip (zekeringkast)
hot-dip galvanize thermisch verzinken
hot paint thermoplastisch email
hot tap warmwaterkraan
hot water circuit heetwatersysteem
hot water heater geiser of boiler
hot water heating system centrale verwarming / cv
hot water outlet heetwaterafvoer (radiator)
hot water riser heetwaterstijgbuis
hot water supply heetwatertoevoer / heetwaterpijp
hot water system heetwatersysteem
hot water tank / boiler boiler
house huis, woning
housebuilding (and modernisation) programme bouwprogramma
housefront gevel
house telephone huistelefoon
house wall buitenmuur
house with a terrace terraswoning
house with a through room doorzonwoning
housing huis (b.v. van boor)
Housing Act Woningwet
housing development woonwijk
housing estate woonwijk
housing unit wooneenheid
hydrated lime gebluste kalk
hydration hydratatie
hydraulic engineering waterbouw
hydraulic shovel graafmachine (op banden)
hydraulic tools hydraulisch gereedschap
hydrochloric acid zoutzuur
hypocaust hypocaustum (bouwkunde)
hypostyle hypostyl (door zuilen geschraagd)
hypotrachelium idem (Griekse tempel)
identical building plans carried out by one contractor bouwstroom
illegal contractor koppelbaas
imbricated design schubornament
imbrication schubornament
immersion vibrator trilaaparaat (betonbouw)
impact drill slagboor / klopboor(machine)
impact driver slagboor
impact wrench moerenaanzetter
imperial dome uivormige koepeldak
imperial roof keizerdak / uivormige koepeldak
impluvium idem (bouwkunde, Romeins)
impost idem (bouwkunde)
impregnate impregeneren
impregnation impregnatie
incandescent bulb / lamp gloeilamp
inch rule duimstok
incline talud
inclined cable anchorage tuiverankering
inclined cable system tuisysteem
inclined tension cable tui (van tuibrug)
individual central-heating system individuele centrale verwarming
indoor environment binnenmilieu
indoor shutters binnenluiken
inferior purlin muurplaat / betonnen gevelbalk
infumescent material onbrandbaar materiaal
in hand tools handgereedschap
inlaid parquet paneelpatroon
inner bailey binnenplaats / binnenhof (burcht)
inner string binnenboom (van trap)
inner wall binnenwand
inner ward binnenplaats / binnenhof (burcht)
inserted floor tussenvloer
inside dimension binnenwerkse maat
inside door binnendeur
inspection lamp / light looplamp
inspection window kijkglas
installation diagram installatieschema
installation drawing installatietekening
installer installateur
instantaneous water heater warmwatertoestel
insulant isolatiemateriaal
insulate isoleren
insulated handle geïsoleerd handvat (b.v. van spanningzoeker)
insulating boards isolatiemateriaal
insulating material(s) isolatiemateriaal
insulating sleeve isolatiemof (elektra)
insulating tape isolatieband
insulation isolatie
insulation layer isolatielaag
insulation of existing housing na-isolatie
insulation sheet isolatieplaat
insulation tape isolatietape
intercom intercom
interest during construction bouwrente
interest loss during construction renteverlies tijdens de bouw
interior decoration / design binnenhuisarchitectuur
interior decorator / designer binnenhuisarchitect
interior paint binnenverf
interior painting binnenverfwerk / binnenschilderwerk
interior wall binnenmuur / binnenwand
interlocking tile tuile du nord (i.v.m. dakbedekking)
interlocking tile tuile du Nord
intermediate landing bordes
internal piping binnenleiding
internal storage space binnenberging
internal tooth lock washer tandring
intrados idem / binnenwelfvlak (bouwkunde)
invert omgekeerde boog (bouwkunde)
Ionic Ionisch
Ionic column Ionische zuil
Ionic order Ionische stijl / orde
iron ijzer
iron square winkelhaak
iron wire staaldraad / ijzerdraad
iron worker staalconstructieplaatser
isba idem (soort traditionele woning)
isolating valve isolatieafsluiter