logo Taalvlinder

Termen uit de bouw

Engelse termen uit de bouw- en doe-het-zelf-wereld verzameld en vertaald door Erik Brommeijer
a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  z
valley kil(goot) (van dak)
valley gutter kilgoot (van dak)
valley rafter kilkeper (van dak)
valve klep; afsluiter
valve seat tankklepzitting (wc); klepzitting (kraan)
valve seat wrench gehoekte sleutel
vanity cabinet toiletkast
vapour barrier vochtscherm
varnish vernis / lak(laag)
varnish (ww) vernissen / lakken / een vernislaag aanbrengen
varnishing het lakken
vault gewelf / overwelfsel / boog; grafkelder; wijnkelder; kerker; ondergrondse opbergplaats / bewaarplaats
vault (ww) overwelven / overspannen; van bogen voorzien / in de vorm van een gewelf bouwen
vaulted boog... / gewelfd
vaulted bridge boogbrug
vaulting gewelven / overwelfsel / gewelf
veneer fineer; bekleding (m.b.t. metselwerk)
veneering saw fineerzaag
Venetian blind jaloezie
vent hole luchtgat
ventiduct luchtkanaal / luchtkoker
ventilating circuit ventilatiesysteem
ventilating tile ventilatiepan (op dak)
ventilation ventilatie
veranda(h) veranda
verge overstekende dakrand / overstek; schacht (van zuil)
verge-board gevellijst / windveer
verge with bargeboards dakrand met windveren
vermiculation wormvormige strepen (als ornament)
vernacular in lokale stijl (van bouwwerk)
vernier cal(l)iper gauge schuifmaat
vernier depth gauge diepteschuifmaat
vernier gauge schuifmaat
Versailles parquet Versaillesparket
vertical frame saw raamzaagmachine
vertical leg verticaal been (van stalen balk)
vertical member staander
vertical pipe standpijp (regenpijp)
vertical pivoting window wentelraam
vestibule idem (b.v. in Romeins huis)
vestry sacristie
viaduct viaduct
vibrated concrete schokbeton
vibrating cylinder trilnaald (van trilapparaat)
vibrating head trilnaald (van trilapparaat)
vibrating poker trilnaald (van trilapparaat)
vice bankschroef
vice / vise handschroef / (kleine) bankschroef)
vice / vise (ww) vastzetten (in bankschroef)
vice-grip wrench klemtang
view from above bovenaanzicht
vinyl insulation vinylisolatie
vise zie vice
Vitruvian scroll lopendehondmotief (Grieks)
V-joint visbek
volt volt
voltage voltage
voltage tester spanningzoeker
volute volute / voluut / krulversiering (van Ionisch kapiteel)
volute cushion voluutkussen (Griekse tempel)
voluted met voluten / krulversiering
voussoir boogsteen / gewelfsteen
waferboard spaanderplaat
waffle slab cassettevloer
wainscot beschieten
walk-in wardrobe kleerkast
walkway trottoir (stoep)
wall muur
wall chaser muurgroefzaag
wallcovering muurbekleding / wandbekleding
wall-grid muurrooster
wall grille muurrooster
wall hanger balkanker
wall joist muurdragende balk
wall outlet wandcontactdoos
wall paint muurverf
wall partition tussenwand
wall plate muurplaat; strijkbalk; onderslagbalk
wall plug stekker / wandcontact; muurplug (in boorgat)
wall rendering pleisteren
wall rosette wandrozet
wall screw steenschroef
wall socket wandcontactdoos
wall socket plug point wandcontactdoos
wall stack section zijstuksectie (verwarmingssysteem)
wall string (er) binnenboom (van trap)
wall stud stijl (van fundering)
wall tie muuranker / spouwanker
wall tie spouwanker
wall ventilator luchtrooster
wallpaper behang
wallpaper-cutting board spaan waarlangs behang wordt afgesneden
wallpaper paste behangselplak / behangerslijm
wallpaper steamer behangafstomer
wallpaper stripper behangafstomer
wallpaperhanger behanger
wallpaperhanger's brush behangersborstel
wallpaperhanger's scissors behangersschaar
wallpaperhanging brush behangersborstel
wallpapering behangen
wallpaper-stripping liquid afweekmiddel
wallpaper-stripping machine (behang)afstoomaaparaat
wallplaster stucwerk
wall-to-wall carpet(ing) vaste vloerbedekking
wane (waney edge) wa(a)nkant (van hout)
wardrobe kleerkast
warm air outlet heteluchtrooster
warm water heater warmwatertoestel (geiser of boiler)
warped scheluw
wash basin wastafel
washboard plint; harpstuk (van trap)
washer borgring; steelpakking (kraan); leertje (kraan); (spijker)dop
wash in inwassen
washing line hook waslijnhaak
washroom wasruimte / waslokaal; badkamer; toilet (AE, euf.)
waste disposal unit huisvuilverkleiner / afvalverwerker
waste pipe / stack afvoer(pijp / buis); klemafvoer
waste tee connector T-stuk (loodgieterij)
watchmaker's screwdriver horloge(makers)schroevendraaier
watchtower wachttoren (burcht / kasteel / vesting)
water (supply) system waterleidingnet
water appliance watertoestel
water film waterfilm / waterlaag
water gauge / gage waterdrukmeter
water heater boiler
water heater warmwatertoestel (geiser of boiler)
water inlet watertoevoer / waterinlaat (b.v. van kraan)
water level waterpas; waterpeil / waterhoogte; waterstand (van zee / rivier); waterspiegel
water main waterleiding
water meter watermeter
waterproof waterdicht; watervast (b.v. van verf); regendicht
waterproof agent waterdichtend middel
waterproof cement kitmiddel
waterproof mortar waterdichte mortel
waterproofer waterdichtend middel
waterproofing waterdichte laag
waterproofing waterdichtmaking
waterproofing layer waterdichte laag
water pump waterpomp
waterpump plier(s) waterpomptang
water service pipe aftappijp (loodgieterij)
water supply drinkwaterinstallatie; waterleiding; watertoevoer
water tap waterkraan
watt watt
wax seal closetsok
wearproof slijtvast
weather laten aflopen (b.v. van dak / kozijn); elkaar laten overlappen (b.v. van pannen / planken); verweren
weatherboard (ww) potdekselen (van buitenmuren, met elkaar overlappende planken)
weather contact / cross kortsluiting (door nat weer)
weathered oak namaakoud eikenhout
weathering lekdorpel (van raam) / aflopend vlak (ter afwatering)
weather moulding druiplijst / kranslijst / vensterkap; (lood)slab
weatherproof weerbestendig / waterdicht / winddicht
weatherproof (ww) weerbestendig maken
weather stain weervlek / verweerde plek
weather-stained door het weer aangetast / verkleurd / met weervlekken / verweerd
weather strip(ping) tochtstrip / tochtlat / tochtband
weather tight weervast / weerbestendig
weather tiles elkaar overlappende dakpannen
weather vane windwijzer
weatherworn verweerd
web gewelfkap / gewelfkluis
wedge keg / wig; spie (timmerwerk en betonbouw)
wedge bolt keilbout
wedge-shaped step betonnen treden
wedge stone archivolt (soort boog)
weekend house weekendhuis (vakantiehuisje)
weep hole open (stoot)voeg / draineeropening / muurrooster (in metselwerk)
weld lassen
weld bed lasbed
welded gelast
welder lasser
welder's goggles lasbril
weld gauge hoeklasmeter
welding lassen
welding bench lastafel
welding curtain lassscherm
welding glove lashandschoen
welding helmet laskap
welding lead laskabel
welding mask laskap
welding rod lasstaaf
welding table lastafel
welding torch lastoorts
welding transformer lastransformator (loodgieterij)
well trapgat
well drain zinkput
wetstone schuursteen
wheel tractor wieltractor
wheelbarrow kruiwagen
whet iron wetstaal
whetstone slijpsteen / wetsteen
white spirit terpentine
whole-brick wall steensmuur
whorl voluut (van wijnranken / bladeren) (bouwkunde)
width (at right angles to the gutter) baan loodrecht op dakgoot
width (parallel to the gutter) baan evenwijdig aan goot
winch lier
wind load windbelasting (van gebouw)
winding staircase (with open newels) wenteltrap
winding staircase (with solid newels) spiltrap
window raam / venster / ruit; (bij uitbr.) raamlijst / kozijn
window (ww) van een raam / ramen voorzien
window breast borstwering
window frame (raam)kozijn / raamlijst
window furniture raambeslag
window glass vensterglas
window head raamlatei / (raam)bovendorpel / rollaag boven kozijn
window jamb zijstijl van raam
window ledge vensterbank / raamkozijn / raamdorpel
windowless vensterloos / zonder ramen
window lintel bovendorpel
window mullion raamstijl
window opening raamopening
windowpane (venster)ruit
window shade (over)gordijn (i.h.b. rolgordijn)
window shutter (venster)luik / blind
window sill raamdorpel / vensterbank / raamkozijn
windtight winddicht
wing vleugel / zijstuk
wing nut vleugelmoer
wing pallet vleugelpallet
wire draad, ijzerdraad
wire brush staalborstel
wire cutter draadknipper
wire detector leidingzoeker
wire glass draadglas
wire mesh draadgaas / (metaal)gaas
wire nail spijker (draadnagel)
wire nut lasdop
wire stripper and cutter draadstriptang
wire strippers striptang / draadstripper / afstripper
wire wheel brush komstaaldraadborstel
wired glass draadglas
wiring bedrading
wood hout
wood against the grain kopshout
wood-based op houtbasis
wood bit houtboor
woodblock paving houtblokjesvloer
wood carving houtsnijwerk
wood cement houtcement
wood chip houtspaan / houtspaander
wood chip paper rauhfaser(behang)
wood chisel houtbeitel
wood covering houtbekleding
wood cutter houtfrees
wood drill houtboor
wood dust houtmeel / fijn zaagsel
wooden ... houten ... / van hout
wooden beam houten balk
wooden dowel houten nagel
wooden floor houten vloer / plankenvloer
wooden frame houtskelet
wooden frame construction houtskeletconstructie
wooden hammer houten hamer
wooden joint houtlas / houtverbinding
wooden lath houten lat
wooden lattice houten rasterwerk
wooden nail toognagel
wooden partition houten betimmering
wooden peg houten nagel
wooden plank floor plankenvloer
wooden ratchet stellat
wooden roof houten dak
wooden screw thread houtdraad
wooden stake piketpaal
wooden steps and balustrade houten zoldertrap
wooden structure houtconstructie
wooden truss houten spant
wooden wares houtwaren
woodfibre houtvezel
woodfibre board spaanplaat
woodfibre building board houtvezelbord
woodfibre concrete houtvezelbeton
wood file houtvijl
wood filler houtkit
wood float schuurbord
wood flooring houten vloer; parket
wood flooring type parketvloerpatroon
wood flour houtmeel / fijn zaagsel
wood fore-plane rijschaaf / voorloper
wood fretter houtworm
wood fungus houtzwam
wood glue houtlijm
wood grain houtnerf
wood impregnation houtimpregnatie
wood joint houtlas / houtverbinding
wood lagging houtbedekking / houtbekleding
wood laminate lamel (strook van parketvloer)
wood lathe houtdraaibank
wood lining houtbedekking
wood louse houtluis
wood mordant houtbeits
wood mosaic parket
wood mosaic floor parketvloer
wood moulding houtprofiel
wood oil houtolie
wood panel houten paneel
wood panel floor parketvloer
wood pile houtmijt
wood preservation (treatment) houtconservering
wood preservative / wood preserving agent houtconserveermiddel
wood processing houtverwerking
wood pulp paper papierbehang
wood rasp houtrasp
wood-removing verspaning
wood resin houthars
wood roll roeflat
wood rot molm / houtbederf / houtrot
Woodruff key schijfspie / Woodruff-spie
wood sample houtmonster
wood saw houtzaag
wood screw houtschroef
wood screw cutting machine houtdraadsnijmachine
wood shavings houtkrullen
wood size houtafmeting
wood species houtsoort(en)
wood stain houtbeits; houtkleur (na het beitsen)
woodstone houtsteen
woodstrip flooring verspringend (parketvloerpatroon)
wood structure hout(vezel)structuur
wood sugar xylose
wood tar houtteer
wood tin houttin
wood turning lathe houtdraaibank
wood turnings houtdraaiwerk
woodware houtwaren
woodwasp houtwesp
wood with long fibres lang hout
wood with short fibres kort hout
woodwool houtwol
woodwool cement houtwolcement
woodwool cement slab houtwolcementplaat
woodwool cord houtwolkoord
woodwool fibre houtwolvezel
woodwork houtwerk; houtbewerking; aftimmering
woodworker's glue houtlijm
wood working houtbewerking
woodworking adhesive houtlijm
woodworking machine houtbewerkingsmachine
woodworm houtworm
woody tissue houtweefsel
work werk
work area werkterrein
work platform werksteiger
workability bewerkbaarheid / verwerkbaarheid (b.v. van cement); uitvoerbaarheid
workbench werkbank
working drawing werktekening
working gloves werkhandschoenen
working on the side beunhazerij
working on the sly beunhazerij
working platform werksteiger
working pressure gauge werkdrukmeter
workmate idem
workshop werkplaats
worktop werkblad
woven deck / decking gevlochten brugdek
wreath wrongstuk (van bordes)
wreath piece kuipstuk (van trap)
wreathed string kuipstuk (van trap)
wrench sleutel
wrought-iron craftsman staalbouwbankwerker
Yankee screwdriver pompschroevendraaier
yard drainage buitenriolering
Y-branch Y-verloop (loodgieterij)
yoke wartelbalk (bekisting)
zax leidekkershamer
zero voltage nulspanning
zero-slump concrete beton met zetmaat nul
zero-volt point nulvoltspunt
ziggurat ziggurat
zinc zink
zinc roof zinken dak
zoning plan / scheme bestemmingsplan
Z-shaped beam Z-profiel (bouw)