logo Taalvlinder

Termen uit de bouw

Engelse termen uit de bouw- en doe-het-zelf-wereld verzameld en vertaald door Erik Brommeijer
a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  z
nail spijker
nailable spijkerbaar
nailable concrete spijkerbaar beton
nail bag spijkerzak
nail case nagelbak
nail claw trekpunt
nail diameter spijkerdiameter
nail extractor nageltrekker
nail fastening spijkerverbinding
nail gun schiethamer / inmetselpistool
nail hammer nagelhamer
nailhead spijkerkop
nail heading spijkerkop
nailhead tool spijkerkopijzer
nail hole kerf (metaal); nagelgat
nailing pattern nagelpatroon
nail iron spijkerijzer
nail on opspijkeren
nail plate nagelplaat
nail puller nageltrekker / spijkertang
nail punch drevel
nail together aaneenspijkeren / vastspijkeren
nail washer spijkerdop
nail works spijkerfabriek
name plate reclamebord (van bouwfirma)
naos naos (aan Griekse tempel)
narthex idem / voorhal / portaal (kerk)
national building decree Bouwbesluit, Rijksbouwbesluit
natural gas aardgas
natural stone natuursteen
natural stone base course stenen sokkel
natural stone plinth stenen sokkel
natural ventilation natuurlijke ventilatie
nature of building bouwaard
nave schip (van kerk / kathedraal)
navvy grondwerker (persoon)
neck zuilhals
necking zuilhals; insnoering
needle-nose pliers punttang
neoclassical neoklassiek
neon lamp tl-verlichting; neonbuisje (in spanningzoeker)
neon test screwdriver spanningzoeker
net vault netgewelf
neutral (service) wire 0-leiding (zekeringkast)
neutral conductor nulleider
new construction nieuwbouw
new development nieuwbouw
New Realism nieuwe zakelijkheid
newel spil (van trap); stijl
newel post hoofdbaluster (van trap)
nib nok (van dak)
nibbler knabbelschaar
niche nis; grafnis
nine inch brick wall zie 9" brick wall
nipple dubbele nippel / (smeer)nippel (loodgieterij); nippel / paspen (VS); uitsteeksel
nipple key propdoorn (loodgieterij)
nog houten blokje / ingemetseld stuk hout; vak (in vakwerk)
nog (ww) met pennen bevestigen; met metselwerk opvullen (vakken in vakwerk)
nogging vakwerk (metselwerk in houtwerk)
nogging piece tussenregel
nominal measure nominale maat
non-bearing wall niet-dragende muur
non-combustible material onbrandbaar materiaal
non-ferro niet-ijzerhoudend / non-ferro...
non-ferrous heavy metal zware non-ferro-metaallegering (b.v. brons of messing)
non-ferrous metal non-ferrometaal
non-load bearing niet-dragend (b.v. van muur)
non-matching edge rapporthoogte ( versprongen patroon)
non-reinforced concrete ongewapend beton
non-residential building utiliteitsgebouw
Norman architecture / style Normandische (rondboog)stijl
north light raam op het noorden
nose wel
nosing (trap)randje / trapneusprofiel; bies / ronde rand / overstek
nosing piece welstuk
notched spreader (lijm)spatel / lijmkam
nozzle mondstuk; lasmondstuk (lastoorts)
nozzle cleaner reinigingsnaal (bij soldeerlamp)
nut moer; bekistingspanner
nut driver dopschroevendraaier
nylon nylon
oak (wood) eikehout
oak stain eikenbeits
oblique scarf joint schuine haaklas (houtverbinding)
occupied zone verblijfsgebied
octagon octogoon / achtkant (bouwkunde)
octagon nut achtkantmoer
octagon-head bolt achtkantbout
offcut schaaldeel (hout)
offered price aanbiedingsprijs
office building / tower kantoorgebouw
off plumb uit het lood
offset verloop (buisonderdeel) (loodgieterij); versnijding (bouwkunde)
offset (ww) versnijden (van metaal); buigen (van pijp / buis)
offset bend verloop (buisonderdeel) (loodgieterij)
offset bit excentrische beitel
ogee ojief / vloeilijst / talon; S-vormige lijn / boog (bouwkunde)
ogee arch ojiefboog / ezelsrug(boog) (bouwkunde)
ogee roof ojiefvormig dak
ogive ogief / graatrib / welfrib / diagonaalrib; ogief / puntboog / spitsboog / puntgewelf
oil-base op oliebasis
oil burner oliebrander
oil-fired central heating system oliestookinstallatie
oil gauge / gage oliepeilmeter
oil gold size verguldolie
oil level pipe oliepeilleiding
oil paint olieverf
oil-painted dado lambrizering
oil tank olietank
old people's flat bejaardenwoning
on delivery bij (op)levering
one quarter klesoor (bouw)
one way head eentoerenschroef
one-family house eengezinswoning, eengezinshuis
on-off switch schakelaar
opal glass opaalglas
opaque glass ondoorzichtig glas
open attic open zolder
open circuit open circuit / nulllast / open (stroom)kring / open keten (elektra)
open end(ed) spanner (dubbele) steeksleutel
open kitchen open keuken
open staircase open trap
open tender publieke aanbesteding
openable sashes schuifraam
open-end spanner steeksleutel
open-end wrench steeksleutel
open-newel staircase wenteltrap
open-plan met weinig tussenmuren
operator's cab cabine
opisthodomos idem (in Griekse tempel)
orbital sander vlakschuurmachine
orbital sanding attachment schuurzool
order archivolt (b.v van kathedraal); bouworde / zuilenorde / bouwstijl (m.n. m.b.t. zuil)
O-ring O-ring (b.v. in kraan)
ornamental concrete sierbeton
ornamental glass ornamentglas
ornamentation ornamenten
ornamented column beeldzuil (b.v. in Egypte)
orthotropic roadway / deck orthotrope brugdek
out of plumb uit het lood
outbuilding bijgebouw
outdoor light buitenlicht
outer bailey dwingel (b.v. van kasteel)
outer jacket buitenwand (van boiler)
outer shell buitenmantel (van gloeilamp)
outer string(er) buitenboom (van trap)
outer wall buitenmuur
outer ward dwingel (b.v. van kasteel)
outflowing of water drainage
outlet rooster
outlet wandcontactdoos
outline drawing het aanbrengen van omlijning (b.v. i.v.m. schilderwerk)
outside cellar steps buitentrap naar souterrain
outside door buitendeur
outside steps buitentrap
outside tap / faucet for the hose buitenkraan
outside wall buitenmuur
over tile monnik (i.v.m. dakbedekking)
overcurrent overstroom
overdoor versiering boven deur
overflow overloop (in wasbak / badkuip)
overflow pipe overlooppijp / overloopleiding (b.v. in wc)
overhead frame frame (b.v. op nivelleermachine)
overhead line buitenleiding
overlap angle snijapparaat om behang boven de plint af te snijden
overlap joint overlappende voeg
overlay flooring plankenvloer
overrun and underrun meer- en minderwerk
oversite concrete stampbeton
owner eigenaar
owner-occupied house / property koopwoning
oxyacetylene welding autogeen lassen
oxygen zuurstof
oxygen control handle zuurstofafsluithendel (snijbrander)
oxygen cylinder zuurstoffles
oxygen valve zuurstofkraan (b.v. op snijbrander)
packing pakking
packing retaining ring afdichtingsring (van kraan)
pad foundation poerenfundering
padlock hangslot
padsaw (smalle) handzaag
pagoda pagode
pailou / pailoo P'ai-lu (Chinese erepoort)
paint verf
paint (ww) (be)schilderen / verven
paintbrush verfkwast / blokwitter
paint bucket verfemmertje
paint drum verfblik
painted geverfd / geschilderd
painter (huis)schilder
painting schilderwerk; schilderen
painting specifications verfbestek
paint job schilderwerk / schilderklus
paint kettle verfbus met hengsel
paint pan verfbak / afstrijkbak
paint pot verfblik / verfbus
paint remover (verf)afbijtmiddel; verfkrabber
paint roller verfroller
paint scraper verfkrabber; tempermes
paint spray verfspuit (zie ook spray paint)
paint spray gun verfspuit
paint strip(per) (verf)afbijtmiddel
paint stripping agent verfafbijtmiddel
paint thinner verfverdunner
paint tin verfbus
paint tray (verdeel)bak / afstrijkbak / (verf)bak (in combinatie met verfroller)
paintwork lak (op auto); verflaag; schilderwerk
pair of pliers buigtang
palace paleis
palafitte paalwoning
palatial paleisachtig
Palladian Palladiaans (m.b.t. de stijl van A. Palladio)
Palladian window venster met twee zijvensters
pallet pallet
pallet truck pallettruck; pompwagen
palm column palmzuil (Egypte)
pan tile (S-vormige dakpan)
pane ruit
pane of glass ruit
panel paneel
panel (ww) betimmeren
panel door paneeldeur
panelling lambrizering
panel radiator paneelradiator
panel pin glasstift (bij glasbewerking); draadnagel met verloren kop / hardboardspijker
panel point veldpunt (in vakwerk)
panel saw fineerzaag(je)
panel system prefabsysteem
panel wall paneelwand
panel work lambrizering
panic bar panieksluiting
panoramic window panoramisch raam
pantile holle pan
pantiled roof dak met holle pannen
pantry provisiekast
paperhanger behanger
paperhanger 's trestles behangerstrap
paperhanger's bench plaktafel
paperhanger's brush behang
paperhanger's scissors behangersschaar
paperhanging behangen (zie ook wallpapering)
paperhanging brush behangborstel
paperhanging kit gereedschapskist van behanger
paper hanging behangen
papering behangen (zie ook wallpapering)
papering scissors behangersschaar
paper roller aandrukrol (behangen)
papyrus column papyruszuil
parabolic arch parabolische boog
parade ground excercitieplein (b.v. in vesting)
parallel gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
parallel jaw-vice parallelbankschroef
parapet balustrade / railing / leuning / muurtje; brugleuning; parapet / verschansing / borstwering (leger)
parapet walk weergang (van burcht)
parcel kavel, perceel
paring chisel steekbeitel
parking parkeergarage
parking lot parkeerterrein
parking space parkeerplaats
parpen(d) (bewekte) bindsteen
parquet parket
parquet floor parket(vloer)
parquetry parket(werk) / inlegwerk
parquet strip plankenvloer
partial-hip(ped) end wolfseind (van dak)
participatory construction participatiebouw
partition wall tussenschot; scheidingswand / separatiewand / tussenmuur
parvis paradijs / voorplein / voorplaats / voorhof (van kerk); kerkportaal
passenger lift personenlift
paste behangerslijm
paste brush insmeerborstel (behangen)
paste table plaktafel (behangen)
pasteboard plaktafel (behangen)
pasting machine lijmmachine (behangen)
pasting table plaktafel (behangen)
patching mortar reparatiemortel
patio patio
patio door deur naar patio
patterned glass mousselineglas
pavage bestrating / het bestraten
pavé voetpad / trottoir / stoep
pave bestraten / plaveien / bevloeren / bedekken / verharden
paved bestraat / geplaveid / bedekt / verhard
pavement bestrating / plaveisel / trottoir / stoep / wegdek / (stenen) vloer
paver stratenmaker; tegellegger; straatsteen / vloersteen / trottoirsteen / (vloer)tegel; betonmolen
pavier (straat-, vloer-, trottoir-)steen / (vloer)tegel / plaveisel; stratenmaker; straatstamper / juffer; betonmolen
pavilion paviljoen; tuinhuis; clubhuis; bijgebouw
pavillion roof tentdak
paving bestrating / wegdek / rijweg / straat / plaveisel / straatstenen; vloer; straatsteen / plavei
paving asphalt wegenasfalt
paving beetle straatstamper / juffer
paving brick straatklinker
paving material bestratingsmateriaal
paving slab betonplaat
paving stone plavei; steen; straatsteen / straaklinker / trottoirtegel; vloersteen
paving tile (vloer)tegel; trottoirtegel; muurtegel
pavio(u)r stratenmaker / tegellegger; straatsteen / vloersteen / (vloer)tegel; plaveisel; straatstamper
pawl pal
peat turf
pebble dash grindpleister / grindsteen
peck out uitzetten (van bouwplan / bouwput)
pediment fronton / timpaan / geveldriehoek
pee trap zwanenhals / stankbocht
peeled veneer afrolvineer
peg piketpaaltje
pencil (timmermans)potlood; penseel
pencil point tip branderlip / puntlasnippel (van soldeerlamp)
pendant hangend versiersel
pendentive pendentief / hoekzwik / gewelfzwik / hangboog
pent roof lessenaarsdak
penthouse penthouse
percussion drill stootboor / pulsboor
perforated hardboard geperforeerd hardboard
perforator behangperforator
pergola pergola
peripteral peripteros (bouwkunde)
peripteral (bn) met zuilengangen omgeven
peristyle peristyle / peristil(i)um / zuilengang / zuilengalerij
permission to demolish sloopvergunning
perpend / perpent (bewerkte) bindsteen
perpendicular perpendiculaire stijl / gotiek
perpendicular te lood
PF (power factor) arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit)
Phillips screw kruiskopschroef (klein, voor elektronica e.d.) (merknaam)
Phillips screwdriver kruiskopschroevendraaier (klein, voor elektronica e.d.) (merknaam)
phone man verbindingsman (op bouwplaats)
picket piket
picture rail bagetlijst
pier brugpijler; penant / (muur)dam (muurdeel tussen deuren en vensters)
pier (midden)pijler (rivierpijler) (van brug); penant / (muur)dam; pier / rechtstand (van boog)
pigment pigment
pilar drill kolomboormachine
pilaster muurbeer / muurpeiler
pile (in grond gedreven) paal / heipaal
pile cluster palenbundel
pile dwelling paalwoning
pile-driver heitoestel
pillar pijler
pillar tap waterkraan (van wasbak)
pilot light waakvlam
pilote gas tube waakvlamgasleiding
pin dook (houtverbinding voor b.v. dak); contactpen (aan stekker)
pincers (dunne) tang / nijptang; schaar; pincet; veertang; snij- en vernauwtang voor loden buizen
pinch bar breekijzer, koevoet
pine grenenhout
pinewood vurenhout
pin hinge oplegscharnier
pinion rondsel (op handboor)
pinnacle (tower) pinakel / siertoren(tje)
pinnacle (ww) van pinakels / siertorentjes voorzien
pin tack kopspijker(tje)
pin wire stiftdraad
pipe leiding
pipe bell buismof
pipe bender pijpenbuigmachine (loodgieterij)
pipe-bending machine pijpenbuigmachine / pijpuiger (loodgieterij)
pipe clip buisklem / leidingklem; pijpbeugel (aan muur)
pipe clips pijpbeugel (loodgieterij)
pipe coupling pijpkoppeling (loodgieterij)
pipe cutter pijpsnijder / buissnijder
pipe-cutting machine pijpzaagmachine (loodgieterij)
pipe drain afvoerbuis
pipefitter loodgieter
pipeline pijp / buis / pijpleiding
pipe repair stand pijpklem (pionier) (loodgieterij)
pipe supports pijpbevestigingsmateriaal (leidingbeugels) (loodgieterij)
pipe threader snij-ijzer (loodgieterij)
pipe vice / vise pijpklem
pipe-wrapping insulation lamellendeken
pipe wrench waterpomptang / pijpentang
pistol grip (handle) pistoolgreep
piston lever spuithendel (van afdichtingspistool)
piston release spuitontgrendeling (van afdichtingspistool)
pitch (dak)helling / schuinte
pitch of rivets nagelsteek
pitched roof zadeldak; vliering
pivot as (van tang); draaipunt (spil)
pivot cab bovenwagen (van graafmachine)
pivot hung window tuimelraam
pivoting half (of bridge) beweegbare brughelft
pivoting section (of bridge) beweegbare brughelft
pivoting span (of bridge) beweegbare brughelft
pivot pier landhoofd onder draaipunt (van brug)
pivot window taatsraam
place-brick blekerd (baksteen)
plain (plane) tile leipan (platte pan)
plain gypsum lath vlakke gipsplaat
plain sawn timber dosse gezaagd hout
plain tile vlakke pan / leipan / platte pan
plain-tile double-lap roofing overlappende dekking van leipannen (platte pannen)
plain-tiled roof leipannendak (dubbel gedekt)
plan bestektekening, plan, plattegrond
plane ... zie plain ...
plane schaaf; schaafmachine (electric plane)
plane (ww) schaven
plane bit schaafmes / schaafijzer
plane face of a roof dakschild
plane iron schaafmnes / schaafijzer
plank plank
planking steigervloer
plank platform steigervloer
plank roadway bouwweg (knuppelweg)
planks steigervloer
planning authority welstandscommissie
plastic-coated chipboard geplastificeerd hardboard
plaster pleister(werk) / stucwerk / stukadoorgips
plaster (ww) pleisteren / stuken
plaster block gipsblok
plasterboard gipsplaat
plaster cup gipsbeker
plasterer stukadoor
plasterer's hawk pleisterplank / kalkbord
plastering stukadoorswerk
plaster of Paris gips
plaster rock metselsteen, gips
plasterwork pleister / stuclaag
plastic-coated geplastificeerd
plastic foam schuimplastic
plasticity plasticiteit
plastify plastificeren
plastic insulator plastic isolator (zekeringkast)
plastic sheet afdekplastic
plastic spatula kunststofspatel
platband platte lijst / architraaf / epistyl / bovendrempel (van deur of venster)
plate muurplaat
plate girder vollewandligger (van brug)
plate glass vlakglas
plate shear platenschaar
platform platform; verhoging; steiger / steigervloer
platform ladder huishoudtrapje
platform lift plateaulift
platform pallet truck platformpallettruck
platform railing leuning
platform trolley magazijnwagen
plenum verdeler (verwarmingssysteem)
plexiglass plexiglas
pliers combinatietang / buigtang
plinth plint / voetstuk / zuilvoet / sokkel / stenen rand (aan onderkant van muur); cementraam
plinth course plint (aan voet van gebouw)
plug plug; afdichting; stekker; smeltprop (bij stoomketels); contactdoos; stalen pen (loodgieterij)
plug (ww) opvullen; elektrisch aansluiten
plug cutter proppenboor
plug fuse schroefveiligheid (elektra)
plug point stopcontact
plug point box wandcontactdoos
plughole afvoergat / gootsteengat
plug-in elektrisch toestel
plumb loodrecht / in het lood / vlak / verticaal
plumb van gas- of waterleidingen voorzien; als loodgieter werken; in het lood zetten
plumb (bn) loodrecht
plumb (ww) loden; in het lood zetten; loodgieten / van leidingen voorzien (water en gas)
plumbbob schietlood
plumber's friend / helper (gootsteen)ontstopper / plopper
plumber's snake ontstoppingsveer
plumber's work loodgieterswerk
plumber's workshop loodgieterij
plumber's tools loodgietersgereedschap
plumbic loodhoudend
plumbing sanitair; loodgieterswerk
plumbing fixtures armaturen
plumbing guide profiel (bij metselen)
plumbing tools loodgietersgereedschap
plumbing work loodgieterswerk
plumbing wrench kraanmoersleutel
plumb level waterpas; metselaarsschietlood
plumb line loodlijn / lood / peillood / schietlood; richtlijn (m.b.t. grondwerk / metselwerk)
plumbeous bedekt met loodglazuur / gelood
plumber fitter (van waterleiding), loodgieter
plummet (level) waterpas; metselaarsschietlood
plunger (gootsteen)ontstopper / plopper
ply laag (b.v. in triplex)
plywood multiplex
pneumatic drill drilboor
pneumatic hammer pneumatische hamer / lucht(druk)hamer / persluchthamer
pneumatic hammer drill pneumatische slagboor
pneumatic tool pneumatisch gereedschap
pocket door schuifdeur
pocket knife zakmes(je)
pocket torch zaklantaarn
podium bovengrondse fundering
pointed arch spitsboog
pointer voeger
pointing voegwerk / specielaag
pointing mortar voegspecie
pointing sill borstwering (van dak)
pointing stuff voegvullinsmiddel
pointing trowel voegijzer
poker pook (voor kachel)
polish slijpen
polishing bonnet polijstschijf
polypropylene polypropyleen
polyurethane polyurethaan
porch portaal, portiek; veranda; portiek (van moskee
porch dome portiekkoepel (bouwkunde)
porous poreus
portable lamp looplamp
portable shower head handdouche
portal portaal (bouwkunde)
portcullis valhek (b.v. van burcht)
portico porticus / voorhal (van tempel)
Portland cement portlandcement
post stijl (b.v. van deur of dak) / standvink (van dak)
postern posterne (bij kasteel / vesting)
pounce bag zakje met krijtpoeder
pouncing het overtrekken van een tekening (i.v.m. schilderwerk)
pour concrete beton storten
pouring concrete gietbeton
pouring work gietbouw
power cable voedingskabel / elektriciteitsleiding / -snoer
power drill pneumatische drilboor (bouw); elektrische boor (huishoudelijk gebruik)
power factor (PF) arbeidsfactor (m.b.t. elektriciteit)
power line elektriciteitsleiding
power plane schaaf
power saw mechanische zaag
power shovel hooglepel
power tool(s) (stuk) elektrisch / gemotoriseerd gereedschap
Pozidriv(e) / PoziDriv screw (soort) kruiskopschroef (merknaam)
Pozidriv(e)PoziDriv screwdriver (soort) kruiskopschroevendraaier (merknaam)
prayer hall gebedszaal (van moskee)
precast concrete voorgestort beton
precast construction unit prefab-element
precast elements geprefabriceerde elementen
prefab (zn) een prefab huis / woning
prefab element prefab-element
prefab(ricated) geprefabriceerd / prefab
prefab(ricated) building system elementenbouw
prefab(ricated) floor systeemvloer
prefab(ricated) house prefab woning / montagewoning
prefab(ricated) housing geprefabriceerde woning / prefab-woning
prefab(ricated) parts pasklare onderdelen
prefab(ricated) wall systeemwand
prefabrication systeembouw / montagebouw
preliminary design voorlopig ontwerp
pre-mix voormengen (beton)
pre-mixed concrete voorgemengd beton
pre-mixing voormenging (beton)
prep zie preparation
prepacked concrete blokkenbeton
preparation het voorbereiden / voorbereiding(en) / voorbehandeling / het voorbehandelen
preparations werkvoorbereiding
prepare a site for building bouwrijp maken
preserve verduurzamen
pressboard pletbord (o.a. voor op de vloer)
pressure pot drukvat
pressure regulator drukregelaar
pressure relief valve veiligheidsklep
pressure washer hogedrukspuit
prestressed voorgespannen (van beton)
prestressed concrete voorgespannen beton
prestressed concrete floor spanbetonvloer
prestressing steel voorspanstaal
pre-tensioning voorspanning
price-making process prijsvorming
pricing prijsvorming
prime gronden / grondverven
primer grondverf; voorstrijkmiddel
priming grondverf / primer
priming coat grondlaag
priming paper grondpapier
principal hoofdbalk / kapspant; opdrachtgever
principal post gekoppelde stijlen
principal rafter spantpoot / spanbeen / spoor (van dakspar)
product bouwproduct
product development productontwikkeling
profile hoek van bouwplanken; profiel
profile steel profielstaal
project project
project agreement projectovereenkomst
project definition projectdefinitie
project development planontwikkeling
project manager bouwcoördinator, projectleider
project preparation projectvoorbereiding
project team projectteam
projecting reinforcement stekeinden (betonbouw)
pronaos idem (in Griekse tempel)
propane propaangas
property onroerende zaak, perceel
property developer projectontwikkelaar
property line perceelgrens
propylaea propyleeën, ingang van klassieke tempel(b.v. van Akropolis)
propylaeum propyleum / tempelingang
propylon propyleum / tempelingang
prospect ligging / uitzicht
prostyle prostylos (Griekse tempel met zuilengalerij aan voorkant)
protective clothing beschermende kleding
protective coating beschermlaag
protective layer beschermlaag
protective tube mantelbuis
protractor gradenboog / hoekmeter
protractor for mitring verstekgeleider (van zaag)
pry bar rolkoevoet
P-trap sifon
pull handgreep / kruk / knop
pulley katrol
pull-switch trekschakelaar
pulvinate gewelfd
pumecrete bimsbeton
pumice puimsteen
pumice concrete bimsbeton
pumice concrete hollow block betonblokken
pumice powder bims
pumice stone puimsteen
pump pomp
pump screwdriver pompschroevendraaier
pumped hot water system geforceerd heetwatersysteem
punch priem; drevel; verfstempel
punch (ww) gaten maken in / drevelen / stampen (van gaten)
pup klisklezoor
PUR polyurethaan
purlin(e) gording (van dak)
purlin roof sporenkap
push button drukknop
putlog (putlock) kort(e)ling
putty stopverf; plamuur
putty (ww) stoppen (met stopverf); plamuren
putty in vastzetten (met stopverf)
putty knife stop(verf)mes
putty up dichtplamuren
PVC PVC
pylon pyloon / (ere)poort / (tempel)ingang
pyramid piramide
pyramidal (tower) roof tentdak
qibla wall qiblamuur (van moskee)
quadrant hoekmeter / graadboog; hoogtemeter
quality assurance kwaliteitsborging
quarry bouwgroeve; steengroeve
quarry blast gesprongen breuksteen
quarry block boublok
quarry drill steengroeveboor
quarry man delver (in steengroeve)
quarry tile stoeptegel / trottoirtegel; vloertegel; (natuur)plavuis
quarry-run (rock) breuksteen
quarter stijl
quarter baulk (balk) in vieren te delen stam
quarter brick klezoor (bouw)
quarter closer / closure klezoor (bouw)
quarter-newel(l)ed staircase trap met kwart
quarter sawn timber kwartiers gezaagd hout
quartz kwarts
quatrefoil vierpas / vierblad (bouwkunde) (ornamentale boog)
queen closer klisklezoor (m.b.t. metselwerk)
queen post standvink (van dak)
queen truss dubbel hangspant (van dak)
quill klos (op booromslag); huls (kolomboormachine)
quirk groef (langs een kraal in lijstwerk)