logo Taalvlinder

Termen uit de bouw

Engelse termen uit de bouw- en doe-het-zelf-wereld verzameld en vertaald door Erik Brommeijer
a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  z
rabbet zie ook rebate
rabbet rabat / sponning / groef (plank); aanslagsponning (deur / venster); glassponning
rabbet (ww) rabatten / rabatteren
rabbeted lock rabatslot
rabbeted stop aanslagsponning
rabbeting rabatwerk
rabbeting cutter sponningfrees
rabbet plane sponningschaaf
Rabitz metal rabitzmetaal
Rabitz roof rabitzdak
racking back vallende tand (metselwerk)
radiator radiator
radiator brush radiatorkwast
radiator rib rib
raft fundering
rafter dakspar / dakspant / spoor
rafter end spoor (dakspar)
rafter end uiteinde van spoor (van dak)
rafter head spoor (dakspar)
rafter roof sporenkap (dak)
rafter-supported eaves dakoverstek (daklijst)
rag bolt dookbout
rag felt teerpapier
rail regel
railing balustrade / leuning
rain pipe regenpijp
rain spout gargouille / waterspuwer
rainwater discharge hemelwaterafvoer
rainwater pipe regenpijp
raised head bolkop (van schroef)
rake ovenhark
raking back vallende tand (metselwerk)
ram (piles into the ground) heien
rammed concrete stampbeton
ramp betonconstructie voor trap; oprit (hellingbaan); rampa (voor Griekse tempel)
ramp (ww) aflopen / oplopen (van muur of wal)
rampant klimmend / stijgend (van boog)
rampart wal (burcht / kasteel / vesting)
random orbit(al) sander excenterschuurmachine
range hood afzuigkap / wasemkap
rasp houtrasp, schaafrasp
rasp rasp(vijl)
rasp (ww) raspen / vijlen / gladmaken / schrapen
rasp-cut file schaafrasp
ratchet ratel (van pompschroevendraaier en booromslag)
ratchet (ring) spanner ratel(ring)sleutel
ratchet brace / drill ratelboor
ratchet screwdriver ratelschroevendraaier / pompschroevendraaier
raw glass ruwglas / butzenglas
reading plans het lezen van een plan
real estate onroerende zaak
real estate developer projectontwikkelaar
reamer ruimer (bankwerkersgereedschap)
rear of the building achtergevel
rebate zie ook rabbet
rebate sponning
rebate cutter sponningfrees
rebate depth sponningdiepte
rebated knocked-up joint dubbele bodemfels
rebate iron sponningmes
rebate joint bossing / halfhoutse verbinding
rebate plane boorschaaf; sponningschaaf; rijtuigschaaf
rebate width sponningbreedte
rebel rock hard gesteente
rebuild herbouwen / verbouwen / opknappen
rebuilding cost(s) herbouwwaarde
recede uitzetten / uitwijken / uit het lood staan
receding wall terugspringende muur
reception hall ontvangstzaal
recessed-head screw kruiskopschroef
reciprocating saw reciprozaag
reconstruction reconstructie
red lead paint loodmenieverf
redecorate opknappen
redevelop saneren
re-development vervangende nieuwbouw
reducing coupling verloopneusstuk (loodgieterij)
reducing elbow knie met aan een zijde binnendraad (loodgieterij)
reducing socket / reducing coupler verloopsok (loodgieterij)
reducing socket / reducing coupler with female thread schroefbus (loodgieterij)
reel haspel
reenforced zie reinforced
reference dwelling referentiewoning
refill pipe vulbuis (wc)
refurbish opknappen / renoveren
refurnish opnieuw meubileren
refuse chute stortkoker
registered building lot bouwperceel
reglet band / lijst / lijstwerk (bouwkunde); cordonlijst (b.v. van tempel)
regula regula (bij Griekse tempel)
regulating cock / valve regelkraan (b.v. van radiator)
regulating valve regelkraan
rehabilitation rehabilitatie
reinforcement wapening
reinforced concrete gewapend beton
reinforced concrete (ferroconcrete) construction gewapend-betonskelet
reinforced concrete (ferroconcrete) frame gewapend-betonskelet
reinforced concrete (ferroconcrete) skeleton construction gewapend-betonskelet
reinforced concrete arch boog van gewapend beton
reinforced concrete bridge bowstringbrug
reinforced concrete floor gewapend-betonvloer
reinforced concrete lintel betonlalei
reinforced glass draadglas
reinforced steel gewapend staal
reinforcement (beton)wapening; wapeningsstaaf
reinforcement binding warteldraden
reinforcement rods opgebogen wapeningsstaal (betonbouw)
reinforcing bar wapeningsstaaf (in beton)
reinforcing bars betonijzer
reinforcing grid betongaas
reinforcing rod wapeningsstaaf (in beton)
reinforcing steel betonijzer / opgebogen wapeningsstaal (betonbouw)
release lever ontgrendelingshendel (b.v. van tang)
relief reliëf
relief tile reliëfsteen
relieving arch ontlastingsboog (bouwkunde)
remodel verbouwen
removable gate uitneembare deur
Rena(i)ssance renaissance
Rena(i)ssance (bn) renaissancistisch
render pleistermortel
render (ww) berapen
render cement aanbranden
render cement slurry aanbranden
render / rendering beraping (eerste laag pleisterkalk)
rendering coat stucwerk
rendering slurry aanbrandlaag
rendering trowel pleistertroffel
renovation renovatie
rented house huurwoning
repairs to concrete betonreparatie
re-point voegwerk herstellen
rere-arch binnenboog
resetting button drukknop / resetknop
resin hars
respirator gasmakser / beademingsapparaat
respond pilaster / wandpijler
restoration restauratie
retainer / retaining ring afdichtring
retaining wall steunmuur; keermuur / keerwand (muur voor grondkering)
retrenchment retranchement (vesting)
return afvoerbuis / afvoerleiding; zijvleugel / aanbouw
return line afvoerbuis / afvoerleiding
return outlet luchtretourleiding
return pipe retourleiding / afvoerbuis
reveal negge (neggekant); kantelaaf; raamkozijn
revet een versterking / steunmuur bouwen
revetment steunmuur / revêtement
revised plan revisietekening
revolving door draaideur / tourniquetdeur
revolving shutter rolluik
rib balkje van gewapend beton; gewelfrib; rib (op bak van vrachtwagen)
rib vault kruisribgewelf
ribbed radiator kolomradiator
ribbon building lintbebouwing
ribbon windows bovenlichten
ridge nok / nokstrook (van dak)
ridge bar hemelboom / nokbalk
ridge beam nokbalk (van dak)
ridge board nokbalk / (nok)ruiter (van dak)
ridge capping piece nokafdekking (i.v.m. dakbedekking)
ridge course noklei / rij bovenpannen (i.v.m. dakbedekking)
ridge course tile bovenpan / sluitpan
ridge hook ladderhaak
ridge joint noklei (i.v.m. dakbedekking)
ridge purlin nok (van dak)
ridge tile nokpan / dakvorst / nokvorst / vorstpan / hoekkepervorst (i.v.m. dakbedekking)
ridge turret dakruiter / torenkapje
riffler (gebogen) groefvijl / kattenstaart
rift sawn timber rift gezaagd hout
right angle drill haakse schroevendraaier-boormachine
rind bast (schors)
ring bolt oogbout / ringbout
ring circuit ringleiding (elektra)
ring main ringleiding (elektra)
ring nut moer
ring spanner ringsleutel
rip (ww) schulpen; scheuren
rip fence langsgeleider (van cirkelzaag en zaagbank)
rip fence guide geleiderinstelling (zaagbank)
rip fence lock geleidervergrendeling (b.v. op zaagbank)
rip fence rule geleiderliniaal (op zaagbank)
rip fence slot geleidersleuf (op zaagbank)
ripper ripper (b.v. op bulldozer)
ripper cylinder rippercilinder (op bulldozer)
ripper tip rippertip (op bulldozer)
ripper tooth rippertand (op bulldozer)
ripsaw schulpzaag
rise optrede (van trap)
riser optrede (van trap); stootbord (op trap); stijgbuis (loodgieterij)
rising main toevoercircuit / toevoerbuis
rivet klinknagel / klinkbout; rivet (bouwterm)
rivet (ww) (vast)klinken; vastspijkeren
rivet hole klinknagelgat
road construction straatwerk
road gully straatgoot
road surface wegdek
road-building wegenbouw
road roller wals
roadway brugdek (m.b.t. bruggen)
rocaille idem (rococo-ornament)
rock bit steenbeitel / rotsbeitel
rock leather bergleer / bergkurk (licht asbest)
rock wool steenwol
rocker switch tuimelschakelaar
rococo (zn) rococo(stijl)
rococo rococo(stijl); (fig.) overladen / protserig
roll volute / voluut (spiraalvormig ornament); geronde lijst; wals (voertuig)
roller rolluik; (verf)roller; wals (wegenbouw)
roller blind rolgordijn
roller frame rol (van verfroller)
roller sleeve mof (van verfroller)
rolling ladder verrijdbare trap
rolling shutter rolluik
rolling shutter frame uitzetter voor rolluik
roll-up blind rolgordijn
Roman Romeins
Roman arch Romeinse boog
Roman architecture Romeinse bouwstijl
roman blind vouwgordijn
Roman tile Romaanse pan
Romanesque romaanse stijl
Romanesque (bn) romaans
rood loft (d)oksaal (bouwkunde)
rood screen koorhek (bouwkunde)
roof dak
roof (ww) overdekken
roofage dakbedekking
roof beam dakbalk / zolderbalklaag
roof boards / boarding dakbeschot
roof cladding dakbedekking
roof construction kapconstructie
roof course daklei (i.v.m. dakbedekking)
roof covering dakbedekking
roofer dakwerker
roof garden daktuin
roof garden terrace dakterras
roof guard sneeuwrooster
roof gutter dakgoot
roof hook dakhaak
roof in overdekken
roofing (material) dakbedekking / dakwerk; bekapping
roofing felt teerpapier
roofing nail asfaltnagel
roofing paper teerpapier
roofing sheet dakplaat
roofing slab dakplaat
roofless zonder dak
rooflet (af)dakje
roof over overdekken
roof ladder dakladder / steekladder (schoorsteenladder)
roof sheathing dakbeschot
roof slab dakplaat
roof structure dakconstructie
roof tile dakpan
roof timber balk
rooftop top van dak; (plat) dak
rooftop garden dakterras
roof tree nokbalk; dak
roof tressle dakstoel (i.v.m. dakbedekking)
roof truss dakspant / dakgebinte / kapspant
roof valley kilgoot (van dak)
roof vent ontluchtingsgat / dakventilator
roof window dakvenster
rookery vervallen wwonkazern / krot
room kamer
room acoustics zaalakoestiek
room divider afscheiding / scheidingswand
room height vertrekhoogte
room thermostat kamerthermostaat
root sack roetzak (van schoorsteenveger)
rope bridge touwbrug
rope-pulley hoist hijstouw
rosace roosvenster; rozet (bouwkunde)
rose roos / roosvenster; sproeidop / sproeier
rose rozet (van slot)
rosette rozet / roosvenster
rose-window roosvenster
rostral rostraal / met rostra versierd (bouwkunde)
rostrated rostraal / met rostra versierd (bouwkunde)
rotary hammer boorhamer
rotary saw cirkelzaag(blad)
rotary switch draaischakelaar
rotor rotor (van cilinderslot)
rotunda rotonde (uitwending kenmerk aan gebouw)
rotunda rotonde / rond bouwwerk (i.h.b. met koepel); hal; ronde zaal
rotunda roof rotondedak
rough draft schetsontwerp
rough lumber ronde stam
rough-casting raapwerk
roughing file vijl (met stompe kop)
round arch rondboog
round bar rondstaal
round bar reinforcement ronde betonstaaf
round file ronde vijl / rattenstaart
round head ronde kop (van schroef)
round punch doorslag
round timber rondhout
round trunk ronde stam
round wood rondhout
roundel medaillon (bouwkunde)
rounding machine pijpenbuigmachine (loodgieterij)
round-nose pliers wastafeltang (loodgieterij); ronde buigtang
roundwood rondhout
router groefschaaf / bovenfrees
router iron grondschaafbeitel
router motor freesmotor
router plane grondschaaf (handwerktuig); boorschaaf; sponningschaaf
router saw aderzaag
rowlock rollaag/halfsteensrollaag/koprollaag/klamplaag
rowlock (cavity) wall spouwmuur van klampsteen
rowlock backwall klampmuur/halfsteensmuur
rubber rubber
rubber backing disc / disk rubberen steunschijf voor boormachine
rubber cement latexcement
rubber gasket rubberring (loodgieterij)
rubber mallet rubberhamer
rubber stopper rubberdop (b.v. aan trapje)
rubble bouwafval, sloopafval
rubble bouwval
rubble steengruis / steenslag; breuksteen / puin / stortlaag (funderingsmateriaal)
rubble concrete wal betonnen wandconstructie
ruinous bouwvallig
rule duimstok
ruler liniaal; duimstok; maatstok; richtlat
ruler gauge duimstok
run welkstuk (van trap)
runer roller (aan gordijnroede)
rung sport (van ladder)
rung sport / traprede (van ladder)
runner geleiderail / looprail; rijwiel (van eenloopkat of hijskraan); loper, traploper
running board loopplank
running bond klezoorverband (i.v.m. metselwerk)
running dog lopendehondmotief (Grieks)
rust roest
rustic rustiek (in ruw behouwen natuursteen) / in rustieke stijl uitgevoerd
rusticate in rustiek werk uitvoeren
rustication rustiek werk
rustic-work rustiek werk / rustica
rust-proof zinc cup waterdichte ring (i.v.m. dakbedekking)
sack for soot roetzak (van schoorsteenveger)
sacristy sacristie
saddle back ezelsrug
saddle clip leidingbeugel op vlakke basis (loodgieterij)
saddle roof zadeldak
saddleback roof zadeldak
safety chain veiligheidsketting
safety glass veiligheidsglas
safety glass veiligheidsglas
safety glasses / goggles veiligheidsbril / beschermbril
safety guard beschermkap / beveiligingskap
safety helmet veiligheidshelm
safety helmet veiligheidshelm
safety precaution veiligheidsmaatregel
safety rail leuning
safety spectacles veiligheidsbril
safety valve veiligheidsventiel
safety wall veiligheidsschot (i.v.m. dakbedekking)
saftey wal socket veiligheidswandcontactdoos
Saint Andrew's cross bond kruisverband (metselwerk)
salient angle saillant (vesting)
sally uitstek (bouwkunde)
sample monster
sand sand
sand (ww) schuren
sand bed zandlaag
sand down schuren; polijsten
sandblast zandstraal(toestel)
sandblast (ww) zandstralen
sandblast apparatus zandstraaltoestel
sandblasted gezandstraald
sandblasting machine / plant zandstraaltoestel
sander schuurmachine
sanding slijpen / schuren
sanding attachment schurrinrichting (van apparaat)
sanding belt schuurband
sanding bench schuurtafel
sanding block schuurblok
sanding bobbin schuurklos
sanding discs / disks schijven schuurpapier
sanding disks schuurschijf (met schuurpapier)
sanding drum schuurtrommel
sanding machine schuurmachine
sanding machine vlakschuurmachine
sanding machine with oscillating action excenterschuurmachine
sanding operation schuurbewerking
sanding plate schuurplaat
sanding sheet schuurvel, stuk schuurpapier voor schuurmachine
sanding stick schuurhout
sanding table schuurtafel
sanding wheel schuurkop (van machine); schuurschijf
sand-lime brick metselsteen, kalkzandsteen
sandpaper schuurpapier
sandpaper (ww) schuren; polijsten
sandpaper block schuurblok
sandstone drijfsteen, zandsteen
sandwich panel sandwichpaneel
sandwich plate sandwichplaat
sanitary furniture sanitair
sap spinthout
sapwood spinthout
sash and frame kozijn met schuifraam en contragewichten
sash and frame pulley raamrolslot
sash angle winkelhaak
sash catch raampen
sash cord raamkoord
sash door deur met raam (bovenin)
sash frame buitenkantstijl (van raam)
sash line vensterkoord
sash mortise chisel glazenmakersbeitel
sash plane sponningschaaf
sash rabbet raamsponning
sash weight raamgewicht (van schuifraam)
sash window schuifraam
sash-door fastener schuifdeurslot
sash-door hardware schuifdeurbeslag
saturate drenken
saw zaag
saw (ww) zagen
saw bench zaagtafel / zaagbank
saw blade zaagblad
saw chain zaagketting
sawhorse zaagbok / schraag (bij het zagen); zaagbank
sawing bench zaagtafel / zaagbank
sawing shed zaagloods
saw kerf zaagverlies / zaagsnede
sawmill houtzagerij
sawn joint zaagsnede
sawn timber gezaagd hout
saw rasp zaagrasp
saw set pliers zaagzettang
sawtooth zaagdak / sheddak
sawtooth roof sheddak / zaagdak
scaffold (bouw)steiger / stellage / stelling; ondersteuning
scaffold (ww) van een steiger voorzien; met een steiger schragen / stutten
scaffold board steigerplank
scaffolding (bouw)steiger / stellage / stelling; ondersteuning; steigermateriaal
scaffolding joint with chain or lashing or whip or bond kruisschoor
scaffold pole steigerpaal
scaffold standard steigerpaal
scagliola idem (soort hard pleister)
scantlings (gekantrecht) bouwhout
scarp escarpe (vesting)
schedule of requirements programma van eisen
scheduled building monument
scheme of work bouwontwerp
scissors schaar
scone brick split
scoop shovel hooglepel
score lijn / kerf / kras / groef / slijtgroef / inkeping / inkerving
scoria slak(ken) / sintels / metaalschuim
scoria brick slakkensteen
Scotch bond kettingverband
Scotch glue glutinelijm
scotia trochilus (bouwkunde)
scraper (verf)krabber; schraper (voertuig uit de bouw); verdeelspatel (bij behangen / schilderen) / schraapijzer / schraapmes; schraapbak
scratch brush staalborstel
screed afwerkvloer; afreibalk
screed board afreilat / reilat
screed heating vloerverwarming
screen zeef
screw schroef
screw (ww) (vast)schroeven
screw auger schroefboor
screw base schroeffitting (lampvoet met schroefdraad)
screw bolt schroefbout; schroef
screw cap fitting
screw clamp lijmtang / sergeant
screw-cutting machine draadsnijmachine (loodgieterij)
screwdriver schroevendraaier
screwdriver bit bit
screwdriver bit schroevendraaierbit
screw extractor schroevenuitdraaier
screw eye (schroef)oogje
screw gun pompschroevendraaier
screw head schroefkop
screw hook schroefhaak
screw-in circuit breaker fuse automatische veiligheid (automatische zekering)
screw joint rechte koppeling (loodgieterij)
screw nut schroefmoer
screw tap draadtap
screw thread schroefdraad
screw valve schroefventiel
screw wrench warteltang
scribe kraspen / krasnaald / afschrijfnaal / ritsijzer (timmerman); contramalprofiel
scribe (ww) aftekenen; krassen / merken; ritsen / merken met een ritsijzer; aftekenen
scroll saw ornamentzaag
scrollwork rolwerk (i.v.m. ornament)
scrub board plint; harpstuk (van trap)
scumble dekverf
seal pakking (b.v. van kraan)
seal sealen / afdichten
sealant kit
sealer sealer (soort beschermend afdichtingsmiddel); vochtscherm
sealing material afdichtingsmateriaal
sealing tape tape ( afdichtband)
sealing washer pakkingplaat; pakkingring
seam roller nadenroller (voor behang)
seamless naadloos
seat wc-bril / closetbril / toiletzitting
seat cover closetbrildeksel
second course tweede laag (metselwerk)
second floor (AE) eerste verdieping / bovenverdieping
seconds timer secondenteller
section steel profielstaal
security system beveiligingssysteem
segmental arch segmentboog
segregation segregatie / ontmenging (b.v. van beton)
self-built housing zelfbouw
self-tapper / self-tapping screw zelftapper / zelftappende schroef
self-tapping fastener / driver zelftapper / zelftappende schroef
semibasement souterrain (niet sousterrain)
semi-bungalow semi-bungalow
semicircular arch rondboog
semi-detached house twee-onder-een-kapwoning
semidome halfkoepel
semi gloss halfmat (verf / lak / vernis) (halfmatte verf)
semi-matt halfmat (van verf) (halfmatte verf)
semi-prefabricated building system elementenbouw
separator afstandhouder ( dekkingblokje)
septic tank septische tank
service girder bekistinsligger
service riser stijgleiding (loodgieterij)
service room personeelsvertrek
set laatste pleisterlaag / afwerklaag; vierkante straatkei; verzakking (van metselwerk)
setback terugsprong / terugspringende gevel
set head zetkop (van klinknagel)
setoff voorsprong (van muur)
set of fork spanners steeksleutelset
set screw passchroef
setsquare winkelhaak
sewer riool; rioolbuis
sewer system riolering
shaft schacht (van zuil); as
shale (klei)schalie
sham imitatie...
shank spil (van spijker); stift (van schroevendraaier); kolf (van boorkop)
shank protector shankbeschermkap (op bulldozer)
shaper boor
shaping hammer bolkophamer
sharpen (ww) slijpen
sharpening stone slijpsteen
shatterproof splintervrij (van glas)
shatterproof glass veiligheidsglas
shavehook driehoekig schraapijzer
shaving houtspaander
shears schaar
sheathing armering; bekleding (van (hout)skelet)
sheathing paper teerpapier
shed schuur
shed roof lessenaardak / sheddak
sheet plaat
sheet gauge plaatdikte
sheet glass vlak glas (vlakglas) / vensterglas
sheeting support stalen stempel (betonbouw)
sheet lead bladlood
sheet material plaatmateriaal
sheet pile wall damwand (betonbouw)
sheet pile / piling damwand (betonbouw)
sheet radiator paneelradiator
sheet rock gipsplaat
sheet shears slagschaar (loodgieterij)
sheet zinc bladzink / zinkplaat / plaatzink
shelf plateau (op trapje)
shell geraamte / skelet; zijkant en uiteinde van betonblok
sheltered accommodation aanleunwoning
shield bovenkop (loodgieterij)
shifting spanner verstelbare schroefsleutel
shingle shingle / dakspaan
shiplap rabatten (planken over elkaar leggen)
shiplap joint rechte liplas
shock-restistant / resisting schokbestendig
shoe voetplaat (aan steiger)
shop drawing werktekening
shore schoor
shoring stutwerk
shotcrete spuitbeton
shoulder sluitring (van schroefbout)
shoulder bolt schroefbout
shouldered arch spiegelboog / schouderboog
shoulder iron haalijzer
shovel schop / schep / spade; shovel; laadschop
shovel bucket dieplepel / graafbak
shovel loader wiellader
show house modelwoning / kijkwoning
shower douche / doucheruimte
shower cabinet douchecabine
shower cubicle douchecabine
shower fittings douchefittingen
shower head douchekop; sproeikop (bij wasbak)
shower hose sproeibuis (van handdouche, loodgieterij); doucheslang
shower mixer douchemengkraan
shower stall douchecel
shredded lining paper behangresten
shutoff valve afsluitklep / stopklep (loodgieterij)
shutter luik
shutter board bekistingsdeel (betonbouw); blind / luik
shutter catch wervel (b.v. aan vensterluik)
shutterer betontimmerman
shuttering schotwerk / bekisting / vorm
shuttering board bekistingsdeel
shuttering strut stempel (betonbouw)
shutting stile sluitstijl
sick building syndrome sickbuildingsyndroom
side cutter zijkniptang
side entrance zij-ingang; zijportaal (van kerk)
side grip extra handgreep
side handle handgreep (op handboor)
side post stijl (van dakspant)
side shutter of a purlin randkist
sidewalk trottoir (stoep)
signwriting brush penseel voor letterzetter
silex tripel (vulmiddel voor verf)
silicon sealant siliconenkit
silicone paste siliconenkit
sill dorpel, onderdorpel; vensterbank; onderregel (van fundering)
sill of frame steenlijst (van raam)
sill plate grondbalk (van skelet); vorstrand (van fundering)
sill rail onderregel / onderdorpel (van raamkozijn)
simple scarf joint haaklas (houtverbinding)
simple tie klamp (m.b.t. dak)
single casement window enkel raam
single pole circuit breaker enkelpolige schakelaar (zekeringkast)
single skew notch tand-met-schuine-borstverbinding
single twist enkele winding (van boorkop)
single-belt sander bandschuurmachine
sink gootsteen, spoelbak
site locatie (meestal bouwplaats)
site area terreinoppervlakte
site fence bouwschutting
site foreman opzichter
site hut bouwkeet
site inspection opname
site manager uitvoerder
site office bouwkeet
site plan plattegrond
sitting room zitkamer
size antiplakmiddel (behang); maat
sizing gold leaf het aansluiten van bladgoud (b.v. bij schilderwerk)
skarsten scraper (soort) verfkrabber
skeleton system drager-inbouwpakketsysteem
sketch plan schetsontwerp
skewback aanzetsteen / geboorte / aanzet(laag) (van boog / gewelf)
skew nail steekspijker
skew nailing het ter steek spijkeren
skew notch vertanding
skim afkwasten
skip trekarm (van schraper)
skirting harpstuk (van trap)
skirting board plint; harpstuk (van trap)
skirting outlet plintrooster
skylight dakraam, koekoek, vullicht
skyscraper wolkenkrabber
slab afdichting; betonplaat; vloertegel; schaaldeel (hout)
slab floor plaatvloer
slaked lime gebluste kalk
slate (dak)lei
slate leidekken (ww)
slate hammer leidekkershamer
slate nail leinagel
slate(d) roof leiendak / leidak
slater leidekker
slater's iron slagschaar (i.v.m. dakbedekking)
slater's shoe leidekkersschoen
slating battens panlat (i.v.m. dakbedekking)
sledge hammer moker, voorhamer
sleeper moerbalk / moerbint / dwarsbalk
sleeper of stairs trapdorpel
sleepers spoorbiel(s) / dwarsligger (voor verrijdbare hijskraan)
sleeper wall balksteunende muur / vloerondersteunende muur / halfslachtige (bouw)muur / onderslagmuur
sleeve sleeve; bus huls / kous / mof (verbindingsstuk) / slof / ring / schuifmof (voor pijpverbinding) / islolatiekous
slice bar breekbeitel
slicing lathe afsteekbank
slick (chissel) (AE) brede afsteekbeitel
slider (compound) miter saw verstekzaagmachine
sliding door schuifdeur
sliding folding window schuifbaar vouwraam
sliding French window schuifpui
sliding (compound) miter saw verstekzaagmachine
sliding wall schuifwand
sliding window schuifraam
slip zijsluiting van leipan
slip joint verschuifbaar scharnier (van verstelbare tang)
slip-joint pliers verstelbare tang
slip ring sleepring (elektr.)
slip stone slijptol, slijpsteen
slit kier
slope afschot, talud
sloped turret geknikt torendak
sloping cornice opgaande geison (van Griekse tempel)
slot gleuf / sleuf
slotted screwdriver sleufschroevendraaier
slotting machine afsteekbank
sluice sluis; inlaatduiker / sluis
slush (ww) voegen (bouwkunde)
slype overdekte gang tussen kerk en pastorie
small vice / vise kleine bankschroef
smoke detector rookmelder
smoke discharge rookafvoervoorziening
smoke extract rookafvoer
smoke outlet rookafvoer
smooth egaliseren (van bouwgrond); glad maken; afvlakken (spanningsverschillen); opzoeten (van vijl)
smoother pleisterspaan (ook gebruikt bij het behangen)
smoothing egalisatie (van bouwgrond) ; gladmaking; afvlakking (van spanningsverschillen)
smoothing plane gladschaaf / vlakschaaf / blokschaaf
smoothing trowel pleisterspaan
snake ontstoppingsveer (loodgieterij)
snap lid klep (van contactdoos)
snap-off blade knife afbreekmesje
snap-off knife afbreekmesje
snow guard bracket sneeuwhaak (i.v.m. dakbedekking)
soak drenken
soakaway zinkput
soap klisklezoor
soap dish zeepbakje
soap dispenser zeepdispenser
Social Fund for the Building Industry Sociaal Fonds Bouwnijverheid
socket head inbus (m.b.t. schroefkop)
socket head wrench inbussleutel
socket outlet (plug point) box dubbele wandcontactdoos
socket spanner dopsleutel
socket tester (Amerikaanse) stopcontacttester
socket wrench dopsleutel
socle sokkel / voet(stuk) / plint
soffit soffiet (ondervlak van architraaf / kroonlijst / galerij enz.); binnenwand (van gewelf e.d.); dakbeschot
soffit board(s) bekistingvloer
softboard zachtboard
softwood naaldhout
soil grond
soil and waste stack afvoerpijp
soil compactor grondverdichter
soil improvement grondverbetering
soil pipe afvoerpijp
soil stack afvoerpijp
solar boiler zonneboiler
solar collector zonnecollector
solar energy zonne-energie
solar heater zonneboiler
solar house zonnewoning
solar panel zonnecollector
solder soldeerdraad
solder (ww) solderen
soldering apparatus soldeerapparaat
soldering fluid (flux) soldeervloeistof
soldering gun soldeerpistool
soldering iron soldeerbout
soldering stone salmiaksteen
soldier course steensrollaag
sole kesp (bouwkunde)
sole plate onderregel (van raam); funderingsplaat / grondplaat
solenoid valve elektromagnetische klep
solid newel spil
solid-newel staircase spiltrap
solid-web girder vollewandligger (van dak)
solid-web girder bridge brugconstructie met contactliggers
sound insulation geluidsisolatie / geluidwering
sound-absorbing material geluidabsorberend materiaal
souterrain idem (niet sousterrain)
space lug afstandhouder (tussen tegels)
spacer afstandhouder ( dekkingblokje) (tussen tegels)
spacing bracket leidingbeugel op holle basis (loodgieterij)
spacing lug afstandhouder (tussen tegels)
spade schep / schop / spade
spagnolet espagnolet
span overspanning (ook van brug)
spandrel boogvulling
spandrel wall muur als boogvulling
spandrel-braced arch bridge betonnen boogbrug
spandril boogvulling (bouw)
Spanish-tiled roof dak gedekt met monniken en nonnen
spanner boutsleutel
spatter dash vertinlaag
special suction unit speciale zuiger
specially adapted dwelling aangepaste woning
specialty... vak... / professioneel
specifications bestek (bouwterm)
specifications of paintwork basisverfbestek
spider kruissleutel
spigot tapkraan; pasring; slangpuntstuk; spie-eind (van buis of pijp)
spigot and socket coupling insteekkoppeling
spigot and socket joint mofverbinding
spigot core spiekern
spigot end spie-eind (van buis / pijp)
spigot joint sokverbinding
spike (grote) spijker
spindel bush spilbus (van boormachine)
spindle as; spindel (van kraan)
spindle top kruk (loodgieterij)
spiral spiraal (van pompschroevendraaier)
spiral drill schroefboormachine / spiraalboor
spiral staircase wenteltrap
spiral staircase (with open newels) wenteltrap
spiral staircase (with solid newels) spiltrap
spiral stairs spiltrap (gesloten); wenteltrap (open)
spire (kerk)toren / pinakel
spire ball bol (op torenspits)
spirit level waterpas
splay dagkant (b.v. van kathedraal)
spline groef; reepje hout
split split
split level split-level
split pin splitpen
split-level house split-level-woning
split-tiled roof dak gedekt met leipannen (platte pannen)
spoke shave spookschaaf
spoon bit lepelboor
spot welder puntlasmachine
spot welding puntlassen
spout uitloop / uitlaat (van kraan); kraan / pijp / buis / tuit.schenktuit / mondstuk; (overloop)goot; straal (vloeistof)
spray gun verfspuit / spuitpistool / verfpistool
spray gun (ww) spuitverven / verfspuiten / spuitlakken / spuiten
spray paint (zn) spuitlak / spuitverf
spray paint (ww) verfspuiten / spuitlakken / spuitverven / spuiten
spray unit spuitinstallatie
spraying het spuiten
spreader schoorlat / schanklat (in kozijn); (getande) lijmkam; spatel
spreader adjustment screw sproeikopinstelventiel (op verfpistool)
spring geboorte / voet (van boog / gewelf)
spring veer
spring bolt dagschoot (in slot)
spring clamp veerklem
spring toggle vleugel (van tuimelplug)
spring washer splitveer
springer geboorte / voet (van boog / gewelf); aanzetsteen
sprinkler system sprinklerinstallatie
sprocket piece schoor (van dak)
sprocket wheel aandrijftandwiel
sprung floor zwevende vloer
sprung strip metal insulation tochtstrip
spur voorsnijder (op boorkop)
square winkelhaak
square drive screwdriver schroevendraaier met vierzijdig heft
square edged timber gekantrecht hout
square head rivet (van tap) (bouwterm)
square-headed tip inbusstift (m.b.t. schroevendraaier)
square head plug plug (loodgieterij)
square iron vierkantsstaal
square-jawed adjustable spanner (verstelbare) moersleutel
square stock vierkantsstaal
square trowel pleisterspaan
squared board gekantrecht hout
squared timber gekantrecht bouwhout
squinch pendentief / hoekzwik
stabilising beam verstijvingsrib
stabilized soil gestabiliseerde grond
stacked shutter boards (lining boards) houtstapel
stack of boards (planks) houtopslag
stack of bricks steentas
stage platform
stain beits
stain kleurstof / verfstof
stain (ww) beitsen
stain (ww) verven; beitsen
stain remover vlekkenmiddel / vlekkenwater
stained glass kathedraalglas / gebrand glas / gebrandschilderd glas
stainless roestvrij
stainless steel roestvrij staal
stainproof vlekvrij
stair trap; trede
staircarpet traploper
staircase trap, trappenhuis
staircase bolt schroef in trap
staircheek trapboom
staircase lighting trapverlichting
staircase well trappenhuis
staircase window trappenhuisraam / trapraam
staircase-access flat portiekwoning
stairhead trapportaal
stairlift traplift
stair nosing trapneusprofiel
stairrod traproede
stairs trap
stair turret traptoren
stairway trap; trapgat
stairway fire exit noodtrap
stairwell trapgat, trappenhuis
stairwell opening trapgat
stairwire (dunne) traproede
stake tas (loodgieterij); piket
stalactite vault stalactietengewelf
stalk hoge schoorsteenpijp
stamped concrete stampbeton
stanch waterdicht maken
stanchion paal / stijl / staak / stut.stang
stanchion (ww) stutten / schoren
stand pipe standpijp (wasmachine)
standard staander (van steiger)
standard brick baksteen / metselsteen
standard ladder steigerladder
standard specifications referentiebestek
standard square normsteen
Stanley knife stanleymes
staple gun nietpistool
stapler hechtnietapparaat
staples nietjes
stapling (vast)nieten
stapling machine hechtnietapparaat
star screw kruiskopschroef
star screwdriver kruiskopschroevendraaier
stator stator (in slot)
staunch waterdicht maken
stay steun / stut / stijl
stay (ww) steunen / stutten / schoren
staying verankering
steam hammer stoomhamer
steam roller stoomwals
steam shovel grondgraafmachine
steam stripper behangafstomer
steam wallpaper stripper behangafstomer
steel staal
steel-bar reinforcement wapeningsstaven
steel bender (beton)vlechter
steel construction staalskeletbouw; stalen constructie
steel draw-in wire trekveer
steel erection staalconstructieplaatsen
steelfixer betonvlechter
steelfixer's pincer vlechttang
steel girders constructiestaal
steel glass cutter glassnijder met stalen wieltjes
steel lattice bridge stalen vakwerkbrug
steel-leg vice / vise bankschroef
steel rule rei / stalen meetlat
steel shears betonstaalschaar
steel tape rolmaat / rolbandmaat
steel-wheel glass cutter rolglassnijder
steel wire staaldraad
steeple kerktoren
steering cylinder stuurcilinder (bij zwaar materieel zoals een schraper)
stela stele (oudheid)
stellar vault stergewelf
stencil knife mesje voor het snijden van patronen
step trede (op trap(je))
step groove trapgroef
step stool keukenstoel / keukenknecht
stepladder (trap)leer / trap(je)
stepped houses verspringende rijtjeshuizen
stepped pyramid trappiramide
stepped tower traptoren
stepping stones tegelpad
stereobate stereobaat / onderbouw
sticking plaster hechtpleister
stiffener dwarsverstijving (b.v. van brug) / verstijvingsrib
stile boom (van ladder); standvink (van dak); stijl; deurpost
stile groove of sash vleugelstijl (van raam)
stile tongue of sash tongmakelaar (van raam)
stilson klemtang
stilted verhoogd
stilted arch verhoogde boog
stipple punteren (bouwterm)
stipple paint tamponeerverf
stippling puntering (bouw)
stippling brush tamponeerborstel
stippling paint tamponeerverf
stippling roller verfroller met patroon
stir mengen
stirrer mengapparaat
stirrup opgebogen wapeningsstaaf
stirrup (strap) balkanker
stockade pallisade (b.v. bij kasteel)
stock bit booromslag
stone natuursteen; steen
stone drill steenboor
stone flag plavuis
stone saw steenzaag
stone slab afdekplaat (van grafnis)
stone steps bordes
stop cock afsluiter / stopkraan
stop fillet spatklamp
stop valve stopkraan
stopper (rubber)dopje
stopping knife plamuurmes
storage bergruimte; opslag(ruimte)
storage box sorteerbak
storeroom bergruimte
storey bouwlaag / etage / verdieping / bouwlaag
storey height verdiepingshoogte
storey roof terrasdak
story zie storey
stove kachel
straightedge richtliniaal / haarliniaal / rei / waterpas
straight flight staircase steektrap
straight grinder rechte slijper
straight jaw rechte bek (van tang)
straight ladder enkele ladder
strainer zeef; inlaatrooster
strainer body filterlichaam (onder gootsteen)
strainer coupling filterkoppeling (loodgieterij)
strap klamp (bekisting)
S-trap sifon
strap wrench bandsleutel
street straat
street furniture straatmeubilair (lantaarnpalen / bankjes / afvalbakken enz.)
street lamp lantaarnpaal
street light lantaarnpaal
street light straatlantaarn
strep hinge (stift)geheng
stress crack spanningsscheur
stretcher strekse steen / streksteen (metselwerk); dwarshout
stretcher (face) strek
stretcher bond halfsteenverband / strekse verband (metselpatroon)
stretcher course streklaag / halfsteenslaag / halfsteenverband / strekse laag / strekse verband (metselwerk)
stretching bond halfsteensverband
stretching bond halfsteensverband (metselwerk)
stretching course strekkenlaag (metselwerk)
strickle off afreien
strike plate grondplaat (van slot)
striker aansteker (b.v. van soldeerlamp)
striking plate schootplaat (bouw)
string vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen; zie ook stringer
string course cordonlijst (in klassiek gebouw); vooruitstekende lijst / uitstekende laag stenen (metselwerk)
string course uitstekende laag stenen (metselwerk)
string line metselkoord, metseldraad
stringer (trap)boom; steunbalk / dwarsbalk langsverband (bouw); langsligger (van brug / spoor)
strip flooring plankenvloer
striplight tl-buis; tl-verlichting
strip of sheet metal weefselstrook (bij het behangen)
strip paint afbijten
stripper afbijtmiddel / afweekmiddel; stripper; kabelmes; behangafstomer
stripping knife plamuurmes
stripping pliers striptang
strip steel bandstaal
strip windows bovenlichten
structural structureel / structuur...; constructie...; bouwkundig
structural concrete constructiebeton
structural engineer bouwkundig ingenieur; constructeur
structural engineering bouwtechniek / civiele techniek / industriële bouw
structural fault constructiefout
structural material bouwstof
structural steel constructiestaal
structural steelwork skeletbouw
structural unit structuureenheid
structure bouw(wijze)
strut stempel; drukschoor (b.v. van dakspant); schoor voor stempel / afstandhouder (bekisting)
strutted collar beam roof structure dubbel hangspant
strutting stutwerk
stucco stucwerk, stuc
stucco (ww) pleisteren / stukadoren
stud nop; sierspijker; (sier)knopje / beslagnagel; stijl / plank (in pleisterwerk); stijl (van skelet); standvink (van dak)
stud tapbout
stud bolt schroefbout / tapbout / steunbout
stud extractor (schroeven)uitdraaier
stud gun schiethamer
stud nut tapmoer
stud wall vakwerkmuur
studio appartment / flat studio / eenkamerappartement
studio flat / apartment atelierwoning
stupa stoepa
style stijl / school / stroming / richting (bouwkunde)
stylobate stylobaat / zuilenstijl
sub-contractor onderaannemer
subfloor ondervloer / vloercontructie
subsidised building premie
subsidised owner-occupied housing premiekoopwoning
subsidy scheme for insulation measures isolatiesubsidieregeling
substructure onderbouw
suction pipe zuigleiding
summer (summer beam) hangende onderslagbalk (van dak)
sun blind markies ( zonnescherm)
sunken floor socket vloerinbouwdoos
sunken living room zitkuil
sun lounge glazen erker; serre
sun parlor glazen erker; serre
sun protection zonwering
sun roof dakterras
sun room serre
sun screen zonnescherm
sunshade markies ( zonnescherm)
sun terrace dakterras
supatap kraan met dubbele afsluiting
supercolumnar met zuilenrijen boven elkaar; boven een zuil(enreeks)
supercolumniation superpostitie van zuilen
superstructure bovenbouw
suppler tamponneerborstel
supplier toeleverancier
supply line / pipe toevoerleiding / gemeenteleiding (loodgieterij)
supply valve toevoerklep (wc)
support buitenmuur
support console
support (ww) (onder)steunen / stutten / dragen / schragen / ophouden
support(er) schoor / schaag / steun(stuk) / stut
supported housing for the elderly aanleunwoning
supporting beam draagbalk
supporting outer wall dragende buitenmuur
supporting wall dragende muur, wand
support strut stut / steunbalk
surbase lijst / (boven)rand (van sokkel)
surbased gedrukt (van boog)
surbased arch gedrukte boog / korfboog
surbased vault gedrukt gewelf / segmentgewelf
surface area oppervlakte van een ruimte
surface planer vlakbank; schaafmachine
surface-mounted opbouw... / wand...
surface-mounted socket wandcontactdoos
surform surform (soort rasp)
survey opname
surveyor's house directiekeet
suspended ceiling verlaagd plafond
suspender hanger (van brug)
suspension bridge hangbrug
suspension cable draagkabel
suspension frame ophangconstructie
suspension rope hangkoord
swage head zetkop (van klinknagel)
swan('s) neck verloopstuk (i.v.m. dakbedekking); inloopstuk (van regenpijp); zwanenhals / stankbocht
swarf krullen (van ijzer of metaal)
swimming pool zwembad
swing bridge draaibrug
switch schakelaar
switched socket (switch and socket) combinatie (schakelaar en wandcontactdoos met randaarde)
switch lock schakelaarvergrendeling (b.v. op elekrische boor)
swivel wartel
swivel base draaivoet
swivel head klemschroef
swivel lock draaivoetvergrendeling (van bankschroef)
swivel tap zwenkkraan (gevelkraan)
synthetic material kunststof
synthetic wallpaper synthetisch behang
systyle idem (soort zuilengang)
T- zie tee- ...
tabernacle tabernakelnis / baldakijn
tabernacled met gebeeldhouwde koepel / baldakijn
tabernacle-work houtsnijwerk / traceerwerk
table tafel; boortafel (kolomboormachine); kordonband / paneel
table extension tafeluitbreiding (zaagbank)
table-locking clamp tafelvergrendeling (kolomboormachine)
table saw tafelzaag / zaagbank
tablet paneel / kordonband
tablinum idem (bouwkunde)
tack nagel / kopspijker / kleine spijker
tack hammer nietpistool
tacker tacker
tackle takel
taenia lijst (tussen Dorische fries en architraaf)
tail maatlijn (i.v.m. dakbedekking)
tail aan één kant ingebalkt zijn
tail beam staartbalk
tailing inbalking
tail line smetlijn (i.v.m. dakbedekking)
tail piece verlengstuk (onder gootsteen); inbalking / ingelaten balk
talon talaan / talon; ojief
tambour tamboer (bouwkunde)
tamp heien; aanstampen(van beton)
tamped concrete beton
tamper (grond)stamper
tamping concrete stampbeton
tamping roller wals
tang angel (van troffel)
tank bottom valve tankbodemventiel (van oliestookinstallatie)
tank inlet vulopening (van oliestookinstallatie)
tap kraan; draadtap
tape rolbandmaat
taper washer ringspie
tapered file platte spitse vijl
tap washer kraanleertje
tap water leidingwater
tap wrench ringijzer
tar teer
tarass tras / tufsteen
tar brush bokkepoot
tar concrete teerbeton
tar mastic mastiek
target size streefmaat
tarras tras / tufsteen
teacher leermeester
tectonic tektonisch / bouwkundig / architectonisch
tectonics tektoniek / bouwkunde
tee T-stuk (loodgieterij); parapluvormig ornament boven stoepa / pagode
tee (bn) T- / T-vormig
tee-beam T-balk
tee-connection T-verbinding
tee-connector T-stuk (loodgieterij)
tee-head bolt hamerkopbout
tee-hinge kruishengsel; kruisgeheng
tee-iron T-staal
tee-join ravelen
tee-joined geraveld
tee-joint raveling; T-vormige las (elektr.); T-stuk (loodgieterij)
tee-junction joint T-stuk (loodgieterij)
telephone cable telefoonkabel
telescopic boom uitschuifbare giek (van kraanwagen)
temperature control termperatuurregeling; temperatuurregelaar (knop)
tempered glass voorgespannen glas
template buigvorm (loodgieterij); latei; sjabloon
temple tempel
temple tower tempeltoren
temporary employment agency koppelbaas
tenaille idem (vesting)
tender aanbesteding
tenderer aanbesteder
tenement house portiekwoning
tenon invalsponning / tand / tap
tenon (ww) opsluiten (bouw)
tenon and mortise pen en gat
tenon cutter penfrees
tenon cutter block pennenbeitelblok
tenon-davel joint pen-en-gatverbinding
tenoner penfrees / pennenbank
tenon head pennenkop
tenoning machine pennenbank
tenon joint penverbinding (hout)
tenon saw afzetzaag / rugzaag / kapzaag / toffelzaag (voor verstekbak)
tenon spindle penas
tented arch gordijnboog
terazzo floor terrazzovloer
terminal (top)bekroning (bouwkunde)
terminal klemschroefje (aan stekker); aansluitstrip (zekeringkast)
term of maintenance onderhoudstermijn
terms of reference programma van eisen
terrace terras
terrace door terrasdeur
terraced house rijtjeshuis
terraced tower traptoren
terrazzo terrazzo
terreplein idem (vesting)
test cube proefkubus (bouw)
test cubes proefkuben (betonbouw)
test lamp testlamp
tester testapparaat / meetapparaat
tester screwdriver spanningzoeker
texture textureren (oppervlaktestructuur aanbrengen)
thatch riet
thatched roof rieten dak
thatcher rietdekker
thermal bridge koudebrug
thermal insulating material thermisch isolatiemateriaal
thermal insulation warmte-isolatie
thermal mixer tap thermostatische mengkraan
thermocouple thermokoppel
thermocouple tube thermokoppelbuis
thermoplastic connector kroonsteentje
thermoplastic moisture-proof cable waterdichte kabel van kunststof
thermostat thermostaat
thermostatic valve regelkraan / regelknop (b.v. van radiator)
thick glass dubbeldik glas
thick lead pencil timmermanspotlood
thicknesser machine vandiktebank
T-hinge zie tee-hinge
thinner verdunner
thread schroefdraad
thread-cutting machine draadsnijmachine (loodgieterij)
threaded cap schroefplug (loodgieterij)
threaded joint schroefverbinding
threaded rod schroefdraad (van schroefbout)
threaded sleeve patentmoer (van knopslot)
threading key zoekpen (elektra)
three-core cable drie-aderig(e) snoer / kabel
three-phase circuit driefasenschakeling (elektra)
three-phase plug driepolige contactstop
three-pin plug / socket driepolige contactstop / wandcontactdoos (VS)
three-ply triplex
three-pole earthed socket driepolige wandcontactdoos
three-quarter brick drieklezoor
threshold dorpel, drempel
throat spanwijdte (b.v. van lijmtang)
through room doorzonkamer
through-stone bindsteen
thrust horizontale druk
thumb nut bekistingspanner
thumc screw moer (op bahco)
tie trekstang / trekstaaf (bouw); anker
tie (ww) verankeren / door dwarsbalken verbinden
tie beam zolderbalklaag
tie tube kort(e)ling (aan steiger)
tiebeam nokbalk (van (hout)skelet); trekbalk (van dakspant)
tied beam (with roadway) trekband (met brugdek)
ties hanenbalk (van dak); (AE) spoorbiel(s) / dwarsligger (voor verrijdbare hijskraan)
tile tegel; dakpan / pan; tichel (vloertegel); steen (plavuis); draineerbuis; tegula (op Griekse tempel)
tile (ww) betegelen / tegelzetten / met pannen dekken (van dak); draineren
tile board tegelbord
tile cilvert duikerbuis
tile clay panklei; tegelaarde
tile covering bekleding met tegels / tegels leggen
tile cutter tegelsnijder; tegelsnijmachine; dakpansnijder
tile-cutting machine tegelsnijmachine
tile decoration tegelbeschildering
tile design tegelbeschildering
tiled floor tegelvloer
tile drainage buisdrainage
tiled roof pannendak (i.v.m. dakbedekking)
tile floor tegelvloer
tile flooring tegelbevloering
tile hammer dakdekkershamer
tile kiln pannenbakkersoven
tile lath panlat
tile-making machine tegelmachine
tile-making press tegelpers
tile motif tegelbeschildering
tile pavement tegelbestrating
tile paving tegelbestrating
tiler dakdekker (pannen); tegelzetter
tile roof pannendak
tile roofing dakdekkingen
tilery pannenbakkerij; tegelwerk (bouw)
tile saw tegelzaag
tile works pannenbakkerij
tiling tegelwerk
tiling battens panlat (i.v.m. dakbedekking)
till keileem
tilting fillet klos (van dak)
tilting lath dubbele panlat
timber hout
timber beam houten ligger
timber dog kram
timber fence bouwschutting
timber flooring houten vloer
timber frame (hout)skelet
timber-framed houtskeletbouw
timber-framed construction vakwerkbouw
timber framework vakwerkbouw
timber framing vakwerkbouw
timbering betimmering
timber joint houtverbinding
timber wall houten buitenwand
tin tin
tin-lead solder soldeer
tin-lead solder wire soldeertin in draadvorm
tinner's shears blikschaar
tinner's snips blikschaar
tinner's socket vlakhamer (loodgieterij)
tin of paint verfblik / verfbus
tin plate blik
tin snips blikschaar
tip punt; zaagpunt
tip cart kipkar
tipper body bak (van dumptruck)
tipper truck dumptruck
tipping truck / wagon dumptruck
tissue holder toiletrolhouder
T-joint zie tee-joint
toe neus (van schaaf); punt (van zaag)
toggle bolt tuimelplug
toilet toilet
toilet bowl closetpot / wc-pot
toilet cistern stortbak
toilet pan closetpot / wc-pot
toilet teats wc-bril / toiletzitting
tomb recess grafnis
tongs tang
tongue and groove messing en groef (houtsoort)
tongue and groove joint messing-en-groefverbinding
tongue-and-groove parquet lamelparket
tool (stuk) gereedschap
toolbag gereedschapstas
toolbelt gereedschapshouder / gereedschapsriem
tool box gereedschapskist
tool cabinet gereedschapskast
tool case gereedschapskoffer
tool cupboard gereedschapskast
tool holder beitelhouder (van bovenfrees)
tool kit gereedschapsset
tool kit / set gereedschapset
tool rack geredschapspaneel / gereedschapsrek
tools gereedschap(en)
tool shed gereedschapsberging
tooth tand (aan graafarm); zaagtand
toothed getand
toothed jaw getande bek (van tang)
toothed lath boeiboord (i.v.m. dakbedekking)
toothing getande rand / tanding
top flange bovenflens
top layer afwerkvloer
top rail bovenregel (van deur)
top rail of sash bovenregelvleugel (van raam)
top step weitrede ( weistuk)
topping out ceremony pannenbier/mei (als hoogste punt is bereikt)
topstone topsteen / deksteen / sluitsteen
torch zaklantaarn
tore torus (bouwkunde)
Torsteel torstaal
torus torus (halfcirkelvormig profiel) (bouwkunde)
Torx drive kruiskopschroevendraaier
Torx screw torxschroef (merknaam) (vermoedelijk kruiskopschroef) (?)
Torx screwdriver torxschroevendraaier (merknaam) (kruiskop)
total building cost(s) bouwsom
tower mast (van hijskraan); toren; pyloon (van brug)
tower block flatgebouw / torenflat
tower crane (verrijdbare) torenkraan / bouwkraan
tower mast mast (van hijskraan)
tower of the crane toren van hijskraan
tower platform torenterras (kasteel)
tower roof torendak
tower slewing crane verrijdbare torenkraan
town planner stedebouwkundige
town planning stadsplanning
trabeate met architraven / bovendorpels
tracery tracering / traceerwerk / maaswerk
tracery tracering / traceerwerk / masswerk
tracery window maaswerkvenster
tracing wheel radeerwieltje (bij schilderwerk)
track rups (op bulldozer)
track idler voorwiel (van bulldozer)
track roller frame rollerwagen (van bulldozer)
tracklaying tractor rupstractor
traditional building traditionele bouw
trammel staafpasser (loodgieterij)
trammels stokpasser
transept transept / kruisbeuk / dwarsbeuk / dwarsschip
transept spire transepttoren
transfer beam / girder draagbalk
transformer transformator
transition fitting overgangskoppeling (loodgieterij)
transom window bovenlicht
transport concrete transportbeton
transverse arch gordelboog
trap waterslot (wc); sifon / zwanenhals(sifon) / stankbocht
trap coupling koppeling
trapdoor (val)luik
trass tras / tufsteen
trave dwarsbalk / kruisbalk / trabes
travelling crab loopkat (aan hijskraan)
traverse arch gordelboog
traverse rod looprail
tread aantrede / (trap)trede
tree column hoofdkolom
tree guard boombescherming
trefoil driepas (bouwkunde)
trefoil arch driepasboog / klaverbladboog
trestle schraag
trestle rope dakstoeltouw (i.v.m. dakbedekking)
triangular base-plate sander driehoekschuurmachine
triclinium idem (eetkamer in Romeins huis)
triforium idem (bouwkunde)
trigger trekker (b.v. op verfpistool)
trigger switch trekkerschakelaar
triglyph triglief (in Dorische fries)
trim roller kleine verfroller voor kleine of moeilijk bereikbare vlakken
trim router kantenfrees
trimmed board gekantrecht hout
trimmer raveelbalk (dak); trimmer / weerstandsregelaar (elektra); snijapparaat voor naden (bij het behangen)
trimmer raveelbalk / raveling
trimmer joist raveelbalk
trimmer joist raveelbalk
trimming joint raveling
trimming knife randsnijmes
tringle lijstje (bouwkunde)
trip lever hefboom
triumphal arch triomfboog
trolley (loop)kat (hijskraan); flessenwagen (met gasflessen b.v. bij laswerk)
trough gewelfkap
trough gutter bakgoot (i.v.m. dakbedekking)
trough vault troggewelf
trowel troffel
truck (AE) onderstel (van hijskraan); truck / vrachtwagen
truck crane kraanwagen
truck mixer truckmixer / agitator (voor vervoer betonspecie)
trunk (zuil)schacht
truss (ge)bint / dakstoel / dakkap / spant / kap(gebint); bruggenbint; spant / ligger / balk / draagsteen / console
truss (ww) verankeren / versterken / ondersteunen
truss bridge vakwerkbrug
trussed arch vakwerkboog
trussed arch bridge stalen vakwerkboogbrug
truss element vakwerkstaaf
truss joint vakwerkknoop (op brug)
trussed-rafter roof steekspant
trusspost standvink (van dak)
try square winkelhaak (schrijfhaak)
tube buis / pijp
tube flaring tool pijpklemunit (loodgieterij)
tubular lock knopslot
tubular steel scaffold (scaffolding) stalen steiger
tuck-pointing ouvoegen opvullen met nieuwe specie
Tudor tudor... / in tudorstijl
Tudor arch tudorboog
Tudoresque tudor... / in tudorstijl
Tudor style tudorstijl
tufa tuf
tuff tuf(steen) (steensoort)
tuffcrete tufsteenbeton
tuffstone tufsteen (stuk steen)
tumbler tuimelaar (in slot)
tumbler spring tuimelaarveer
tungsten wolfraam
tungsten carbide wolfraamcarbide
tungsten carbide tool hardmetaalgereedschap
tungsten halogen bulb halogeenlamp
tungstic steel wolfraamstaal
tunnel vault tongewelf
turf graszode / plag; gras(veld) / grasmat / zode
turning handle handkruk (van handboor)
turntable draaikrans (van brug); draaikrans (b.v. van graafwerktuig)
turpentine terpentijn
turret toren(tje)
twin columns gekoppelde zuil (in b.v. kerk)
twist bit spiraalboor
twist drill (bit) spiraalboor
two bedroom house driekamerwoning
two-core cable / flex tweeaderig(e) snoer / kabel
two-handed saw trekzaag
two houses with shared facilities duo-woning
two-piece spacing clip pijpbeugel met afstandhouder (loodgieterij)
two-pipe system tweepijpssysteem (loodgieterij)
tying verankering
tympan timpaan / fronton
tympanum timpaan / fronton
U-bend U-vorm (loodgieterij)
unauthorised building illegale bebouwing
under tile non (i.v.m. dakbedekking)
underfloor mounting vloerinstallatie (elektra)
underfloor sockets vloerinstallatie (elektra)
underground ondergrondse / metro
under-ridge tile onderpan (i.v.m. dakbedekking)
undressed timber ronde stam
unedged timber ongekantrecht hout
union tweedelige koppeling (loodgieterij)
universal cutter ledermes
universal test meter universeelmeter (elektra)
unpointed niet gevoegd (i.v.m. stenen muur)
unscrew losschroeven
unslaked lime ongebluste kalk
unsubsidised building ongesubsidieerde bouw
unsquared plank (board) niet-gekantrechte hout (hout met wa(a)nkanten)
unstrutted roof structure sporenkap
untempered slecht gemengd (van specie)
untrimmed plank (board) niet-gekantrecht hout (hout met wa(a)nkanten)
upkeep onderhoud
upper chord bovenligger (van dak)
upper edge board kantplank
upper floor bovenverdieping (eerste verdieping)
upright member staander; stempel
upset stuiken
upstairs apartment bovenhuis
upstairs flat bovenhuis
urban plan structuurplan
urban renewal stadsvernieuwing
urinal urinoir
user gebruiker
utility knife hobbymesje
utility knife blade blad van hobbymesje
utility room wasruimte