logo Taalvlinder

Termen uit de bouw

Engelse termen uit de bouw- en doe-het-zelf-wereld verzameld en vertaald door Erik Brommeijer
a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  z
dado sokkel / zuilvoet; plint; omlijsting
damp trasraam
damp bridge vochtbrug
damp course trasraam (vochtwerende laag stenen in stenen muur)
damper regelschuif (verwarmingssysteem)
damp-proof course trasraam (in metselwerk)
dead bolt nachtschoot (van slot)
decastyle idem (gebouw met tien zuilen)
decay of concrete betonrot
deck (planken) vloer
deck slab brugdek
deck stops randbekisting
decorate afwerken / verven / schilderen / sauzen / behangen / pleisteren; versieren / verfraaien
decoration decoratie / ornament / versiering
decoration versiering / opsmuk; inrichting (en stoffering) / aankleding (van huis)
decorative decoratief
decorative glass worker glaskunstenaar
decorative tower siertoren
decorator afwerker / schilder / stukadoor / behanger; binnenhuisarchitect
Decree on sound insulation of buildings Besluit geluidwering gebouwen
Decree on sound insulation of office buildings Besluit geluidwering kantoorgebouwen
deep seal trap zwanenhals / stankbocht
deferred maintenance achterstallig onderhoud
dek (zonne)waranda
delivery oplevering
delta sander deltaschurrmachine
demilune ravelijn (vesting)
demo hammer beitelhamer (van demolition hammer)
demolish slopen
demolition afbraak, kaalslag
demolition hammer beitelhamer
denticulate met kalfstanden (bouwkunde)
dentil (kalfs)tand (bouwkunde)
depth diepte
depth adjustment diepte-instelling
depth adjustment mechanism diepte-instelschroef (van schaaf)
depth gauge dieptemaat; dieptemeter; diepteschuifmaat
depth stop diepte-instelling
design design / vormgeving
design error ontwerpfout
detachable-jaw cut nippers kopkniptang
detached house (klein) villa, (groter) eengezinswoning
detail sander deltaschuurmachine
diagonal (cutting) plier(s) zijkniptang
diagonal brace / bracing de schoor (b.v. aan steiger en in betonbouw) / de kruisschoor
diagonal buttress diagonaalboog
diagonal member de diagonale vakwerkstaaf (op vakwerkbrug)
diagonal strut de kruisschoor; de verstijving
diagonal tie de schoor (van dak)
diamond drill diamantboor
diamond drill system diamantboorsysteem
diamond glass cutter diamantsnijder / diamant-glassnijder
diamond stone (soort) slijpsteen
die neut (bouwkunde)
die-and-stock snij-ijzer
die grinder matrijzenslijpmachine
die head de zetkop (van klinknagel)
die stocks de draadsnijmachine (loodgieterij)
dig graven
digger bucket bak (van graafwerktuig)
digging grondverzet
dimensional variation maatafwijking
dimensioned sketch maatschets
dimmable dimmer (voor lampen)
dimmer switch dimmer / dimschakelaar
dining room eetkamer
dipper dredge lepelschop / lepelbagger
dipteral met dubbele peristyle / zuilengang
direction of rotation draairichting
directive of judgement Beoordelingsrichtlijn
disc cutter slijptol
disc grinder / disc grinding machine schijfslijpmachine
disc grinding wheel schotelslijpschijf
disc milling cutter schijffrees
disc mixer schijfkraan
discharge ontlasten / de druk verdelen (bouwkunde)
disposable verwisselbaar / wegwerp...
disposal storting (van afval)
distance piece de afstandhouder ( dekkingblokje)
distemper muurverf; tempera (kunst)
distemper (ww) sauzen / kalken (BE)
distributing pipe de aftakking (loodgieterij)
distribution steel de verdeelstaaf
district heating stadsverwarming
ditch (droge) gracht (b.v. rond kasteel)
divider deler (schakeling) (elektra)
dividing wall scheidingswand
DIY doe-het-zelf
dog de (stempel)kram
dog-legged staircase de verdiepingstrap
dogtooth ruit(patroon) / lijst met vierpuntig bladmotief (romeins en vroeg-gotisch)
do-it-yourself doe-het-zelf
do-it-yourself enthusiast doe-het-zelver
do-it-yourself work doe-het-zelfwerk
do-it-yourselfer doe-het-zelver
dome koepel
dome cover tankdeksel (van oliestookinstallatie)
dome light lichtkoepel
dome roof koepeldak
domestic sewerage binnenriolering
door deur
door and window furniture hang- en sluitwerk
doorbell deurbel / huisbel
door case deurkozijn
door frame deurkozijn
door furniture deurbeslag
doorhandle deurkruk / klink
doorhead bovendorpel
door jamb deurstijl
doorknob deurknop
doorknocker deurklopper
door latch deurklink
door lock deurslot
doornail nagel / sierspijker (aan deur)
doorpost deurpost / deurstijl
doorsill drempel
doorstep drempel; stoep
doorstone stenen drempel; stenen stoep
doorstop(per) deurrubber / stootdop; deurvanger
doorway deuropening / ingang / deurgat
dooryard (AE) voortuin
dope (ww) smeren; vernissen
Doric Dorisch / Dorische orde / Dorische stijl
Doric column Dorische zuil
Doric order Dorische stijl / orde
dorm slaapzaal; studentenhuis / studentenflats
dormer koekoek / dakkapel
dormer window koekoek(venster) / dakvenster / dakkapel
dormitory slaapstad; slaapzaal; studentenhuis / studentenflats
dormitory town / dormitory suburb slaapstad
dorter / dortour dormter / dormitorium (slaapzaal in klooster)
double bed tweepersoonsbed
double bull column stierzuil (Egypte)
double casement window dubbel raam
double-check (non-return) valve dubbele terugslagklep
double-cogged loef en voorloef
double convenience outlet dubbele wandcontactdoos
double door dubbele deur
double frame dubbelraam
double-glazed windows dubbele ramen / dubbel glas
double glazing dubbele ramen / dubbel glas
double hollow tile Hollandse pan
double lath de dubble panlat
double outlet de dubbele wandcontactdoos
double plate trekbalk (van skelet)
double plug point de dubbele wandcontactdoos
double pole circuit breaker dubbelpolige schakelaar (zekeringkast)
double room tweepersoonskamer
double sink dubbele (keuken)gootsteen
double skew notch dubbeletandverbinding (houtverbinding)
double socket dubbele wandcontactdoos
double tie trekplaat (van dak)
double-twist auger bit houtslagboor
double wall outlet dubbele wandcontactdoos
double wall socket dubbele wandcontactdoos
double window frame voorzetraam
double windows dubbele ramen / dubbele beglazing
dovetail zwaluwstaart
dovetail and tenon joint penzwaluwstaartverbinding
dovetail halving dubbele trekzwaluwverbinding
dovetail joint zwaluwstaartverbinding (hout)
dovetail nailing spijkers schuin inbrengen voor een beter grip
dovetail saw toffelzaag
dovetail tenon penzwaluwstaart
dowel douwel / deuvel / drevel; pen; treknagel; houten pen / plug; verbindingsbus
dowel (ww) vastpennen / aaneenpennen / borgen / met pen, drevel verbinden
dowel bit lepelboor
dowel bush bus voor paspen
dowel hole geleidingsgat
dowel pin deuvel / dookpen / paspen
dowel together samenpennen
dowel(led) joint deuvel- / dook- / drevel- / penverbinding
dowling pin drevel / douwel / deuvel(pas)pen
downcomer valpijp / regenpijp; zakbuis (sanitair)
downpipe regenpijp
downspout valpijp / regenpijp
DPC zie damp(-proof) course
dragline dragline
dragon beam (dragon piece) de steekbalk (kreupele balk)
drain cock afvoerklep
drain hose afvoer(slang)
drain pipe afvoerpijp
drain tap aftapkraan
drain tile draineringsbuis
drainage afvoer, afwatering, drainage
drainage circuit afvoersysteem
drainpipe drain, regenpijp
draught arm bak (van schraper)
draught door tochtdeur
draught excluder tochtstrip
draught exclusion tochtafdichting; tochtvrij maken
draught strip tochtstrip
draught tube trekbalk (van schraper)
draughtsman tekenaar
drawbridge ophaalbrug
drawing tekening
drawing floor werkvloer (van timmerman)
drawing knife spookschaaf (stokschaaf)
drawing(s) bouwtekening
drawknife de spookschaaf (stokschaaf); haakmes / trekmes
draw-off tap / faucet de tapkraan
drawshave de spookschaaf (stokschaaf)
draw wire de trekveer
dressing lijst- en beeldhouwerk (bouwkunde)
dressing hammer kaphamer
drill boor
drill boren (ww)
drill accessories booraccessoires
drill bit boor(kop)
drill-cast rotary switch de beschermde schakelaar
drilling jig boormal
drilling machine boormachine
drill press kolomboor(machine)
drill / screwdriver schroef-boormachine
drill stand de boorstandaard
drinking-water supply drinkwaterinstallatie
drip druiper / druiplijst; zakker
drip tray afdruipbak
drip-mold / drip-moulding druiper / druiplijst
dripstone druiper / druiplijst
drive overbrenging; stuwkracht; (soms) boor; heft (van schroevendraaier); oprit
drive piles heien
drive wheel tandrad (b.v. op handboor)
drivebelt katrol (van bovenfrees)
drivebelt safety guard katrolbeveiligingskap
drive-in home drive-in-woning
driver aandrijver (draaibank); stuurbuis / stuurtrap (elek.)
driveway oprit / oprijlaan
dropped ceiling verlaagd plafond
drum segment / blok van zuil; tamboer (b.v. van kerkgebouw)
drum of paint bus met verf
drum sander walsschuurmachine
dry brush behangersborstel
dry cell battery de battery
drystone stapel... (gebouwd zonder metselspecie)
drywall stapelmuurtje
drywall (ww) bouwen van een stapelmuurtje
dual boiler combi-ketel
dub disselen (hout; insmeren; vullen (gaten en scheuren)
duct (lucht)kanaal / buis / (afvoer)pijp / goot / leiding / schacht (voor elektr. kabels); koker (aircosysteem); doorlaat
duct (ww) leiden (door kanaal / buis / pijp)
duct tape tape
dungeon kerker
duplex house dubbel woonhuis
duramen kernhout
dust extractor stofzuigapparaat
dust mask stofmasker
ear defenders oorbeschermers
ear mufflers oorbeschermers
ear protection oorbescherming
ear protector oorbeschermer
Early Christian vroeg-christelijk
earth aarding (elektra)
earth auger grondavegaar
earth block aardingsstrip (zekeringkast)
earth circuit aardingsketen
earth clamp aardingsklem (op lastransformator)
earth connection aarding (elektra)
earth contact aardcontact / aardsluiting
earth current aardstroom
earth electrode aardelektrode
earth fault circuit breaker aardlekschakelaar
earth lead werkstukkabel (op lastransformator)
earth leakage circuit breaker aardlekschakelaar
earth leakage switch aardlekschakelaar
earth moving grondverzet, verwerken van grond
earth switch aardlekschakelaar
earth terminal aardingspin (in stekker)
earth wire aarddraad
earthed geaard / met randaarde
earthed plug de contactstop met randaarde
earthed socket wandcontactdoos
earthing aarding
earthing bond aardleiding
earthing clamp aardingsklem
earthing electrode aardelektrode
earthing pin aardingspin (aan stekker)
earth-moving machine grondverzetmachine
earthquake proof aardbevingbestendig
earthwork grondwerk
eaves druipkant (van dak) /dakoverstek
eaves board vogelschroot
eaves course de voetleien / de rij onderpannen (i.v.m. dakbedekking)
eaves fascia dakbeschot van overstek (i.v.m. dakbedekking)
eaves joint de voetleien (i.v.m. dakbedekking)
E-channel U-staal
echinus idem / wrong; eierlijst
ecological construction ecologisch bouwen
edge afkant (van plank)
edge (ww) kantrechten
edge joint lintvoeg
edger kwantwals
efflorescence efflorescentie / salpeteruitslag (op muren)
efflux viscometer de maatbeker voor het bepalen van de viscositeit
egg-and-dart / egg-and-anchor / egg-and-tongue eierlijst
ejector ladder (op schraper)
elbow elleboog / knie (in buizensysteem)
elbow coupling kniekoppeling (loodgieterij)
elbow joint knie (knietje) (loodgieterij)
elbow joint with male thread de knie met aan één zijde buitendraad
elbow screw joint de kniekoppeling (loodgieterij)
elbow screw joint with female thread de kniekoppeling met wartel (loodgieterij)
elbow snips de figuurschaar
electric(al) elektrisch
electric bell de elektrische bel
electrical box inbouwdoos (elektra)
electrical installation elektrische installatie
electric concrete mixer betonmixer
electric cross-cut saw (elektrische) afkortzaag
electric drill elektrische boor / boormachine
electric drilling machine (elektrische) boormachine
electric hammer drill de elektrische klopboormachine / klopboor
electric hand die elektrische draadsnijapparaat (loodgieterij)
electrician elektricien / elektromonteur
electrician (electrical fitter, wireman) de elektricien
electrician 's knife kabelmes
electrician's pliers combinatietang (met isolatie)
electrician's screwdriver fittingschroevendraaier
electrician's pliers kabeltang
electricity elektriciteit
electricity cable elektriciteitskabel
electricity mains elektriciteitsleiding
electricity meter de elektriciteitsmeter
electricity meter cupboard de meterkast
electric light bulb de elektrische gloeilamp
electric motor de elektromotor
electric percussion drill de elektrische klopboormachine / klopboor
electric plane(r) schaafmachine
electric soldering iron de elektrische soldeerbout
electric surface plane(r) (elektrische) schaafmachine
electric tacker tacker
electric water heater de elektrische geiser
electrode elektrode
electrode holder elektrodehouder (b.v. bij lastransformator)
electrode lead laskabel (aan lastransformator)
element building elementenbouw
elevating cylinder hydraulische cilinder
elevation opstand(schets) (vooraanzicht, gevel e.d.)
elevator lift, personenlift
Elizabethan Elizabethaans
Elizabethan age Elizabethaanse periode
embattle van kantelen / tinnen voorzien (bouwkunde)
embattled gekanteeld
embattlement kanteel / tinne / borstwering
embed in concrete in beton storten
embrasure neg(ge) (binnenmuurse schuine verwijding van deur / vensteropening); embrasure (vesting)
emergency exit nooduitgang
emergency lighting noodverlichting(sinstallatie)
emergency route vluchtweg
emergency switch noodschakelaar
emery paper schuurpapier
Empire (style) empire... / empirestijl
emulsion emulsie
emulsion paint de emulsieverf
emulsion paste de emulsielijm
enamel email, glazuur
enamel paint emailleverf / emaillak
enameled glass geëailleerd glas
enamelled geëmailleerd / geglazuurd (met email)
enamelled glass geëmailleerd glas
end cutter draadstriptang
end grain kopse kant (van plank)
end-grained timber de kopse kant
end joist eindbalk (van (hout)skelet)
end pier pijler (van brug)
end step welstuk
end wire stripper draadstriptang
energy-conscious building energiebewust bouwen
energy saving bulb spaarlamp
engage inlaten / in een muur bevestigen (van zuil)
engaged verzonken / ingebouwd / ingelaten / verhuld
engaged pillar muurpijler / schalk (b.v. in kerk)
engineering bouw / constructie
engineer's pliers combinatietang
English bond staand verband / blokverband (metselwerk)
English cross bond kruisverband (metselwerk)
English tile leipan
engobe engobe
entablature entablement / hoofdgestel (bouwkunde); dakkap (van tempel); kop (van deur)
entasis idem (zwelling van de schacht van een Dorische zuil)
entresol entresol
environmental planning town and country ruimtelijke ordening
environmental temperature omgevingstemperatuur
environmentally aware construction milieuvriendelijk bouwen
epistyle epistyl(us) / architraaf
epoxy adhesive tweecomponentenlijm
epoxy paint epoxyverf / tweecomponentenverf
erector staalconstructieplaatser
escalator roltrap
escutcheon sleutelgatplaat (op deur); blok (van schijfkraan); spiegel (van gootsteen); schakelplaat (i.v.m licht)
escutcheon plate schakelplaat
espalier latwerk
estimate begroting, stelpost
etched glass matglas
Etruscan Etruskisch
European plug Europese stekker
euthynteria idem (bouwkunde)
excavate ontgraven van grond
excavated earth de uitgegraven grond
excavation de bouwput
excavation side talud (zijwand van bouwput)
excavator dieplepel(machine), dragline; (AE) de grondwerker (persoon)
expanded metal lath plaatgaas
expanded polystyrene polystyreenschuim
expanded polyurethane PUR-schuim
expansion blot hollewandplug
expansion joint uitzettingsvoeg / expansievoeg; expansiestuk / expansiekoppeling (in pijpen)
expansion tank expansievat (b.v.van verwarmingssysteem)
extend aanbouwen / uitbouwen / (nieuw gedeelte) vastbouwen aan / uitbreiden; versnijden / aanmengen (van verf)
extendible shower attachment de handdouche
extension aanbouw, uitbouw; aanmenging (van verf); aanbouw / aangebouwd / uitbouw; verlengstuk
extension cable verlengsnoer
extension cord verlengsnoer
extension drill verlengboor
extension flex verlengsnoer
extension ladder (uit)schuifladder
extension lead verlengsnoer
extension plug de koppelcontactstop
extension socket de contrastekker
exterior door buitendeur
exterior door frame buitendeurkozijn
exterior finishing buitenafwerking
exterior glazing buitenbeglazing
exterior joinery work buitentimmerwerk
exterior lighting buitenverlichting
exterior painting buitenverfwerk
exterior paint buitenverf
exterior plaster buitenpleister
exterior rendering de pleisterlaag op de buitenmuur
exterior screw thread uitwendige schroefdraad
exterior wall buitenmuur
exterior wall duct geveldoorvoering
exterior work buitenwerk
external crack oppervlaktescheur / uitwendige scheur; ratelscheur (hout)
external storage space buitenberging
external tooth lock washer tandring
extraction hood afzuigkap
extrados idem / buitenwelfvlak
eye keg (van hamer); rond venster
eye bolt oogbout / ringbout
eye protection oogbescherming
eyebrow de dakkapel (in een tentdak)
eyelet ophangoogje
eyelet oogje (aan gordijnrail)
F-clamp lijmtang; zie ook G-clamp
F-column F-kolom (bouw)
fabric de ruwbouw; stof / materiaal / weefsel; constructie / bouwsel; bouw / constructie; (vero.) gebouw
fabric wallhangings textielbehang
fabricate bouwen / construeren
fabrication fabricage / bouw / constructie
facade buitenmuur / gevel / pui / voorgevel / façade
facade cladding buitengevelisolatie(systeem)
facade insulation gevelisolatie
face voorgevel / front / voorzijde; vlak; baan (van hamerkop); zool (van schaaf); face (b.v. van vesting)
face brick siersteen; gevelsteen
face plate stelplaat (van draaibank); schakelplaat / wandplaat (rond lichtknop); stelplaat / frontplaat (van slot)
face side vlakzijde (van plank)
facing brick gevelsteen / verblendsteen / bekledingssteen
facing brickwork schoon metselwerk / zichtbaar metselwerk (aan buitenkant) / schoonwerk
Factories Act Arbo-wet
fair-faced ongepleisterd
fair-faced wall schoon metselwerk
fall afschot
false ceiling systeemplafond / verlaagd plafond; de tussenvloer
false door loze deur
false floor de tussenvloer; verhoogde vloer
falsework bekisting / formeel / steigerwerk
family room woonkamer
fan de ventilator
fanlight (waaiervormig) bovenlicht / waaiervenster
fanlight with mullion and transom bovenlicht met kruisroede
fan vault waaiergewelf
fan vaulting waaiergewelf / waaiergewelven
fascia fascia / fascie / band / streep (op gevel of fries)
fascia board / boarding (buiten)boeiboord / boeiing (van dakgoot)
fastenings bouwbeslag
feather edge glassponning
feed lever hefkruk (b.v. van kolomboormachine)
feeder cable voedingskabel
feet of the crane onderstel van hijskraan
felt nail asfaltspijker (i.v.m. dakbedekking)
female connector contrastekker
female end moereind(e) (van pijp)
female groove moergroef
female plug contrastekker
female screw moer
female side moereind(e) (van pijp)
female taper thread binnendraad / moer(schroef)draad
female tenon pennengat (van pennenverbinding)
female thread moerdraad / binnendraad
female-threaded met binnendraad (van moeren e.d.)
female-threaded tube draadpijp met binnendraad
female union nut wartelring (loodgieterij)
fence afrastering, omheining, schutting, hek
fenestration raam- en deurindeling / vensterindeling
ferroconcrete gewapend beton
ferroconcrete construction gewapend-betonskelet
ferroconcrete floor de gewapend-betonvloer
ferroconcrete frame gewapend-betonskelet
ferroconcrete skeleton construction gewapend-betonskelet
ferrule flens (op verfkwast)
festoon festoen (ornament)
fiber/fibre fiber
fibreboard hardboard / vezelplaat
fibreglass glasvezel / glaswol / fiberglas
fibreglass paste siliconenkit
figure glass figuurglas
filament gloeidraad (in lamp)
filament lamp de elektrische gloeilamp
filament support gloeidraadsteun
file vijl
file (ww) vijlen
file handle vijlheft
filing machine vijlmachine
filled-in panel (bay, pan) metselwerk in vakwerk
filler vulmiddel
filler plamuur, vulmiddel
filler pipe vulbuis (wc)
fillet de tengels (voor opleggen van plafond); afdeklat (vloer); hoekklas / mastiekrib / mastiekhoek; steunlat; lijst (bouwkunde)
fillet gauge hoeklasmeter
fillet weld hoeklashoeknaad
fillet welding hoeklassen
filling in the letters with stipple paint sjabloneren
filling knife plamuurmes
filling trowel voegspijker
final eindknop (aan gordijnrail)
final completion eindoplevering
final design definitief ontwerp
finial fioel / finaal / kruisbloem / pinakel (bouwkunde)
finish afwerking; aftimmering; glans / lak / vernis / finish
finish (ww) aflakken; afwerken
finish coat aflaklaag / deklaag / toplaag (verf)
finished floor afgewerkte vloer
finishing afbouw, afwerking
finishing afwerking / afbouw; nabewerking (beton); beschieting / beschoeiing (bouw)
finishing bit polijstboor
finishing coat witpleisterwerk
finishing layer de ondervloer
finishing paint dekverf
finishing paper schuurpapier
fire alarm brandmelder
fire alarm system brandmeldinstallatie
fire back haardplaat
fire box (AE) brandmelder
fire brick brandsteen / vuurvaste steen
fire clay vuurvaste klei
fire cock brandkraan
fire curtain brandscherm (in theater)
fire detector brandmelder
fire door branddeur
fire escape / exit brandtrap / nooduitgang
fire exit nooduitgang
fire extinguisher brandblusser / brandblusapparaat
fire gable brandmuur
fire guard vuurscherm
fire hydrant brandkraan
fireplace (open) haard; schoorsteen / schouw; stookplaats (van haard)
fireplace hood schouw
fireplug brandkraan
fireproof vuurvast / brandvrij
fireproof (ww) vuurvast / brandvrij maken
fireproofing isolatie
fire protection brandbeveiliging
fire resistance brandwerend vermogen
fire-resisting brandwerend
fire-resisting glass hittebestendig glas
fire risk brandgevaarlijk iets / brandrisico
fire screen vuurscherm
fireside (hoekje bij de) haard
fire stone vuurvaste steen / chamottesteen
firetrap brandgevaarlijk gebouw
firewall brandmuur / brandvrij(e) muur schot; brandscherm
firmer chisel de steekbeitel
first aid kit ehbo-doos
first coat raaplaag
first completion eerste oplevering
first course de eerste laag (metselwerk)
first delivery eerste oplevering
first floor begane grond / benedenverdieping; de eerste verdieping
first-floor appartment benedenhuis
first-floor landing trapportaal
fishwore trekdraad (elektr.)
fitch penseel
fitter installateur
fitting fitting; hulpstuk (riolering)
fittings koppelstukken (fittingen)
five classical orders de vijf (klassieke) orden
fixed base vaste basis (van bepaalde gereedschappen)
fixed bearing de vaste oplegging
fixed handle handgreep
fixed jaw vaste bek (van tang)
flagstone plavuis; (tuin)tegel / flagstone / stapsteen
flagstone paving de tegelvloer
flamboyant idem / laat-gotisch
flame spreader spreidlasnippel (op soldeerlamp)
flange been / flens (van stalen balk)
flanging, swaging, and wiring machine de voormachine (loodgieterij)
flank de console (betonbouw); flank (b.v. van vesting)
flanking tower flankeertoren (van burcht)
flap window tuimelraam
flare nut spanner moersleutel
flash (ww) inrollen (zie flashing)
flashing afdichtingsstrips of inrolrubber; voeglood / voegzink
flashlight de zaklantaarn
flat appartement; flat
flat arch strek / strekse boog / hanenkam
flat bar platstaal
flat bridge de vlakkeplaatbrug
flat brush de brede lakkwast
flat chisel vlakke beitel
flat file vlakke vijl
flat file vlakvijl / handvijl / blokvijl
flat for the elderly bejaardenwoning
flat glass vlakglas
flat interlocking tile de Romaanse pan
flat nose pliers platbektang
flat pointing platvol voegen
flat roof platte dak
flat roof plat dak
flat round nose plier rondbektang / punttang
flat swing bridge de vlakke-plaatbrug met draaibaar gedeelte
flattened chissel boorbeitel (voor timmerwerk)
flat tip platte stift (van schroevendraaier)
flat varnish matlak
flat wall bush de brede lakkwast
flat washer sluitring
flay brush radiatorkwast
flèche dakruiter / kleine kerktoren
Flemisch brick gele klinker
Flemish bond Vlaams verband
flex (leiding)snoer / (elektriciteits)kabel
flexing wire snoerdraad
flex sleeve kabelmof
flight of stairs trap
flint vuursteen
float schuurbord (de houten spaan); vijl (met enkele snede); vlotter (wc); strijkbord (van metselaar)
float ball vlotterbal (wc)
float finish blauwpleister
float valve vloterklep / vlotterkraan
floatglass spiegelglas
floating floor zwevende vloer
floating rule rei
floor bouwlaag / etage / verdieping; vloer
floor (ww) bevloeren / van een vloer voorzien
floorboard vloerplank; bodemplank
floorboards de vloerdelen
floor brush de bezem
floorcloth vloerbedekking / zeil
floor covering vloebekleding
floor drain vloerafvoer
floorer vloerbedekker / parketteur
floor filling vulmateriaal van de tussenvloer
floorfilling of breeze, loam vulmateriaal voor isolatie
floor finish dekvloer
floor heating vloerverwarming
flooring vloermateriaal
flooring strip vloerplaat (van parket)
flooring tile vloertegel
floor joist vloerbalk
floor-level electric convector elektriche plintconvector
floor plan bouwtekening / plattegrond
floor plugging vulmateriaal van de tussenvloer
floor pug vulmateriaal van de tussenvloer
floor slab vloerplaat
floor tile vloertegel
flow aanvoerbuis
flow chart activiteitenschema
flow coating lakgieten (verven door middel van gieten)
flow coating machine lakgietmachine
flow pipe aanvoer(buis)
flower window groot raam
fluate fluateermiddel (behangen)
flue kanaal; rookkanaal
flueblock rookkanaal; schoorsteenblok
flue brush de stokbezem (van schoorsteenveger)
flue connection schoorsteenaansluiting
flue door rookgangdeur
flue hat kanaalkap (op boiler)
flue lid schoorsteenafdekplaat
flue pipe rook(afvoer)pijp / schoorsteenpijp
flue pipe brick schoorsteenelement
flue plate schoorsteenafdekplaat
flue ring rookleidingring
flue stop schoorsteenafdekplaat
flue tube rookbuis / rookgasafvoer
fluid vloeistof
fluid adjustment screw vloeistof-instelschroef ( op verfpistool)
fluorescent lamp tl-lamp
fluorescent tube de tl-buis
flush vlak / gelijk
flush (ww) glad maken / gelijk maken; (schoon / glad)voegen (van metselwerk)
flush bushing ontstoppingsplug (loodgieterij)
flush handle storthendel (wc)
flush pipe de valpijp (in stortbak van wc)
flushing cistern stortbak
flushing lever de hevel
flushing valve de drukspoeler (loodgieterij)
flush-mounted inbouw...
flute canelure (verticale groef in zuil); spaangroef (op spiraalboor)
fluted land facet (van spiraalboor)
flying buttress luchtboog
foam schuim; schuimplastic
foam glas schuimglas
foam insulation schuimisolatie
foam plugs oordopjes
foamed concrete cellenbeton
foamed plastic schuimplastic
foam-rubber schuimrubber
foam-rubber insulation tochtband
foil (veel)pas (drie- / vier- / vijfpas, i.h.b. in gotisch maaswerk)
foil insulant isolatiefolie
folding door vouwdeur
folding partition harmonicawand
folding rule de duimstok
folding shutter vensterluik (blind)
folding stair vlizotrap
follower haan (in slot)
footbridge voetbrug
footing fundament / fundering (van huis / gebouw)
footing course vlijlaag
foot pedal voetpedaal
footprints de pijptang
foot scraper voetrooster
forced warm-air system heteluchtsysteem
forefront voorgevel
foreman voorman, uitvoerder
forked mortise (mortice) and tenon joint de open pen-en-gatverbinding
forked tie kozijnanker
forklift truck vorkheftruck
fork spanner steeksleutel
fork wrench steeksleutel
form mal / matrijs; bekisting (voor beton)
form (ww) bekisten; (metaal)buigen
former schenkel / fermoorbeitel (bouw); de buigvorm (loodgieterij)
formeret scheiboog (bouwkunde)
formwork bekisting / schotwerk (om beton in te gieten)
formwork and reinforcement bekisting en wapening
fortified wall versterkte muur
fosse gracht (b.v. rond kasteel)
foundation de fundering
foundation base de verzwaring van de fundering
foundation pit funderingsput
foundation trench de funderingssleuf (in bouwput)
foundations fundament, fundering
four-socket adapter de viervoudige contactdoos met snoer
four-way adapter de viervoudige contactdoos met snoer
fraise frees
frame frame, kozijn; frame (bij zwaar materieel)
frame (ww) het geraamte in elkaar zetten; bouwen / construeren; omlijsten; draagstel (van trap(je))
frame clamp lijmklem
frame construction skelet
frame house huis met houtskelet
frame push duwframe (op bulldozer)
frame samples de lijstmonsters
frame tie kozijnanker
frame timber de wartelbalk (bekisting)
frame wood de lijst
frame wood samples de lijstmonsters
framed partition de vakwerkwand
framed wall de vakwerkwand
framer ontwerper; bouwer / constructeur
framesaw spanzaag / figuurzaag
framework raamwerk, vakwerk; geraamte
framing raamwerk
freehold flat condominium
French window(s) de openslaande balkondeur
Frenchman (BE) voegijzer
fresco fresco
fret saw fretzaag / figuurzaag / decoupeerzaag
friction strip frictiestrip (op soldeerlamp)
friction tape isolatieband
frieze fries (vlak tussen architraaf en kroonlijst); fries (versierde strook tegen plafond)
frit glazuur
frog-adjustment screw klemschroef (op schaaf)
front pui
front door voordeur
front-end loader lader (soort graafmachine)
front garden de voortuin
frontispiece frontispice / voorgevel / fronton
front knob toot (van schaaf); druif (op booromslag)
front wall voorgevel
frost damage vorstschade
frost line vorstgrens (in de grond)
frosted glass matglas
frost-resistant brickwork de opvulling van metselwerk
fuel oil stookolie
full and filled masonry vol en zat
full central heating de centrale verwarming / cv
function selection switch keuzeschakelaar
functional functionalistisch (bouwkunde)
fundament fundament
furnace ketel (verwarmingssysteem)
furnace bed fundament
furnace thermometer de ketelthermometer
furniture meubilair / meubels; beslag / hang- en sluitwerk
furniture beetle houtkever
furniture damask meubeldamast
furniture fixings (meubel)beslag / hang- en sluitwerk
furniture maker meubelmaker
furniture polish boenwas / meubelwas / teakolie
furniture stain meubelbeits
furniture twill meubelkatoen
furniture upholstery damask meubeldamast
furniture van verhuiswagen
fuse zekering / smeltveiligheid; lont / ontstekingskoord (bouw)
fuse (ww) doorbranden / smelten; versmelten (van metalen)
fuse block zekeringblok
fuse board groepenbord / verdeelbord (elektr.)
fuse box verdeelkast / zekeringkast
fuse carrier with fuse wire de veiligheid met smeltdraad
fuse cartridge zekeringhouder; smeltpatroon
fuse cartridge holder smeltpatroonhouder
fuse element smeltdraad
fuse holder de schroefpatroonhouder; zekeringhouder
fuse link smeltdraad; smeltverbinding
fuse plate zekeringplaat
fuse puller zekeringverwijderaar
fuse strip veiligheidsstrook / smeltstrook
fuse switch smeltveiligheid (elektra)
fuse wire smeltdraad / zekeringdraad